Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
24 november 2016
Kalender
 
25 november  
Weekend  
28 november  
29 november  
30 november  
1 december  
2 december Groep 1-2 vrij
Weekend  
5 december Sinterklaasfeest
6 december  
7 december  
8 december  
9 december  
Weekend  
12 december  
13 december  
14 december  
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Karlijn Donker uit groep 7 op 26 november.
Xiem Klokker uit groep 2 op 1 december.
Jayden Bras uit groep 2 op 3 december.
Xavier Harshagen uit groep 5 op 3 december.

 Joyce van Setten uit groep 6 op 5 december.
Bryan van Setten uit groep 7 op 7 december.
Mayke Heinsbroek uit groep 6 op 11 december.
Mark van der Krabben uit groep 3 op 14 december.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Er is geen nieuws vanuit de MR.
 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
   
Algemeen

Koningsspelen 2017
Vrijdag 21 april  2017 zijn de Koningsspelen!
We gaan dit samen organiseren met OBS De Malsenburg uit Buurmalsen.
Er zal die dag een continurooster gedraaid worden.
Om 14.15 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en hebben wij vakantie!

Sinterklaasfeest
Het is weer zover, de Sint is weer in het land. Op woensdag 30 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school. Natuurlijk mogen deze schoenen voorzien zijn van tekeningen, verlanglijstjes en wortels. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen/laars, voorzien van naam, meeneemt naar school.
Op maandag 5 december verwachten wij Sinterklaas en zijn pieten bij ons op school. Hij zal bij ons aankomen rond 8.35 uur en we ontvangen hem dan gezamenlijk op het plein. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Rond 8.50 gaan de kinderen naar binnen.
Wij gaan er een gezellige dag en een leuk feest van maken.

Informatieavond Lezen
We kijken terug op een zeer geslaagde avond. Met dank aan de enthousiaste inleiders en workshopleiders. We hopen dat alle aanwezige ouders voldoende handvatten gekregen hebben om thuis aan de slag te gaan met lezen. Veel leesplezier!

Samenwerking met De Malsenburg
De directies van de scholen hebben afgesproken dat we u per kwartaal informeren over de voortgang van de ontwikkelingen binnen de samenwerking van de scholen.
In de bijlage kunt u lezen welke stappen er in de afgelopen periode zijn gezet.

Vervangingen bij ziekte

Het ziekteverzuim van de collega’s bij Op 't Hof is gelukkig laag. Virussen liggen natuurlijk wel op de loer en die treffen momenteel vooral leerlingen. Stichting Fluvium werkt vanaf dit jaar met een grote invalpool van IPPON. IPPON kan niet garanderen dat vervangingen 100% gehonoreerd worden. Dit heeft met een aantal factoren te maken. De vraag naar vervangers is altijd hoog richting het einde van het kalenderjaar en houdt daarna een flinke periode aan. Dit jaar is er een aantal ontwikkelingen die de vraag nog eens sterk laat toenemen. Zo zorgt de WWZ er voor dat leerkrachten minder makkelijk inzetbaar zijn geworden. In geval van ziekte van een teamlid gaan we vervanging aanvragen en ondertussen kijken we of er intern iemand is die extra wil en kan werken. Als dat niet lukt, gaan we een groep opsplitsen bij andere groepen kinderen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep naar huis gaat. U als ouder, verzorger, krijgt dit altijd een dag van tevoren te horen, zodat u tijdig maatregelen kunt treffen. Nogmaals, dit is alleen in het uiterste geval en dat zullen we zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Opvallen in het donker 
De periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag naar huis rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.
 
Drie tips:

 • Verlichting: de voorlamp moet geel of wit licht geven, het achterlicht rood. Kies lampen die echt goed licht geven. Minilampjes zijn nauwelijks zichtbaar.
 • Reflectie: zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de zijkant van de wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode reflector aan de achterkant.
 • Kleding: kies bij voorkeur een lichtgekleurde jas. Die valt beter op dan een donkere. Reflecterende stickers of tape op jas of rugzak maken uw kind vanaf tientallen meters zichtbaar.

 
Subsidieaanvraag Wetenschap & Techniek gehonoreerd enlightened

'Op 't Hof Junior Lab maakt het verschil'

In oktober hebben we een innovatieaanvraag ingediend vanuit Project NeXt: het ontwikkelen van innovatief W&T onderwijs. We zijn heel blij met het feit dat onze subsidieaanvraag positief is beoordeeld door het Innovatie Comité en dat de aanvraag wordt toegekend. De aangevraagde subsidie zal gebruikt worden voor o.a. aanpassingen in het bijgebouw voor groepspractica van de bovenbouw, waaronder de aanschaf van materiaal (glaswerk, microscoop, software, laboratoriumjassen en veiligheidsbrillen). Met als doel kinderen de ruimte geven om te ontdekken, zich te verwonderen met de nieuwste technologieën, samen ontwikkelen, kennis delen en elkaar inspireren. Met dank aan Sharon Kolk (mama van Vivièn).

Gastlessen
Miriam van Dijk (mama van Faedra en Ailey) willen we heel hartelijk danken voor haar inspirerende en zeer leerzame gastles, met de zeer aansprekende titel "Van mond tot kont".

We zijn nog op zoek naar iemand die schaaklessen kan en wil geven. Aanmelden graag bij Margreet. 

Schoolbezoek Archipelscholen Zeeland
Dinsdag 22 november is Op 't Hof bezocht door een team van stichting Archipelscholen. De directeur was al eerder op schoolbezoek geweest en wilde graag met zijn team terugkomen. Hieronder volgt een korte reactie van de directeur:

'Ik was erg gecharmeerd door wat ik zag (en vooral er bij voelde). Om mijn eigen team verder te enthousiasmeren voor een SLIMFIT werkwijze, ben ik me er inmiddels zeer van bewust dat het 'zelf ervaren' door de leerkrachten van mijn team zeer belangrijk zal zijn. Er alleen maar over vertellen is niet voldoende.' 'Mijn mensen vonden het een inspirerend bezoek en het was erg goed dat we eens met ons hele team in een andere school gingen kijken'.

Vrijdag 23 december
Op deze dag, de dag voor de kerstvakantie, werken we met een continurooster. Dat wil zeggen dat alle leerlingen op school eten en om 14.15 uur uit zijn! Noteer het vast in uw agenda.

 
DDD avond 24 januari 

Deze avond gaat over de vereniging Humanitas, met 22.000 vrijwilligers één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. Ook in Tricht is er de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen vanuit Humanitas. Wij bieden hier 'Home-Start' en 'BOR'. Soms heb je iemand nodig die de tijd heeft om te luisteren, je even een handje helpt of die je maatje wilt zijn. Wie herkent het niet. Ieder gezin heeft wel eens een periode waarin het niet zo lekker loopt. Dat kan zijn door bijvoorbeeld: ziekte, eenzaamheid, moeilijkheden met je kinderen, weinig contact met familie en/of vrienden, gebrek aan geld of spanningen in de relatie. Vaak kun je deze problemen zelf oplossen of heb je hulp in je omgeving. Maar in sommige gevallen lukt dat niet en dan kan een getrainde vrijwilliger van Home-Start je een steuntje in de rug bieden.
'BOR' is begeleide omgangsregeling, hierbij worden gescheiden ouders ondersteunt om een goede omgangsregeling voor hun kinderen te realiseren. 
Nieuwsgierig geworden naar het werk van Humanitas?  Kom 24 januari naar het Dorpshuis in Tricht. Voor meer informatie: Sonja van Herk (06 35118800)  


 Afbeeldingsresultaat voor danbo family
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin, Juf Eva en Meester Mels

Schoolontbijt
Op 9 november was het nationale schoolontbijt. De kinderen hebben heerlijk gegeten terwijl ze naar de juffen luisterden die voorlazen.

Nieuwe leerlingen
We hebben nieuwe leerlingen in de unit: Benthe, Lieke, Vince en Michelle. Zij starten alle vier in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne leerzame tijd op school.

Thema kleuters
We zijn begonnen met een nieuw thema: Sinterklaas.
We gaan een spannende tijd in. De Sint is weer in het land en we hebben de klassen van de kleuters gezellig in Sinterklaassfeer gemaakt. Wat is het toch gezellig in onze pietenhuis met al die verschillende Pietjes en Sinterklaasjes. We leren van alles over het Sinterklaasfeest en ook de moeilijke woorden zoals, mijter, tabberd, staf, baret enzovoort.
We zingen Sinterklaasliedjes met elkaar en kijken elke dag het Sinterklaasjournaal.

Lezen
De kleuters leren deze week de letter 'o/oo'.
Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor op de lettertafel.
Wat vinden de kinderen de lettertas leuk. Ze mogen thuis spullen zoeken die met de letter op de lettertas beginnen.
We krijgen de tassen vol terug op school en die spullen mogen dan op de lettertafel liggen.
 
De kinderen van groep 2 zijn bezig met het bepalen van de klankposities 'wat hoor je vooraan, achteraan en wat hoor je in het midden van een woord.' Dit blijven we constant oefenen.
Groep 3 heeft kern 4 afgesloten en beginnen aan kern 5. De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.
 
De kinderen die werken met 'zon-materialen' leren de volgende woordtypen lezen:
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;
 • tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
 • tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;
 • tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.

  Rekenen Kleuters
  Tijdens de rekenlessen besteden we op dit moment aandacht aan vergelijken. We leren de begrippen: meer/minder , meeste/minste, veel/weinig en evenveel. Tevens is er aandacht voor de cijfers. De kinderen van groep 1 hebben de cijfers 1 t/m 12 aangeboden gekregen. De kinderen van groep 2 hebben de cijfers 1 t/m 20 aangeboden gekregen.
Groep 4: Bijna alle kinderen hebben de tafel van 5 gehaald. De kinderen die deze tafel nog niet hebben behaald mogen dit volgende week nog eens proberen. We starten volgende week met de tafel van 2.

Techniek
Tijdens de WIA (werken in ateliers) zijn de leerlingen van groep 3 en 4 druk bezig met het bouwen van bruggen en knikkerbanen. Ze maken de mooiste constructies, nu maar hopen dat deze stevig genoeg zijn.
 

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Mariken, Juf Jiska en Juf Helga

Voorlichting Bureau Halt
De kinderen van groep 7 en 8 hebben op donderdag 17 november een voorlichting les gehad, vanuit Bureau Halt over 'veiligheid en online'. Een uur lang hebben de kinderen les gekregen, aan de hand van een waargebeurde casus. Bij deze casus moesten ze de opgestelde vragen  beantwoorden. De gastles was erg informatief.

Kinderpostzegels
Als het goed is heeft u, uw bestelling via de post ontvangen. Wanneer dit niet het geval is, of uw bestelling niet compleet is, dan kunt u contact opnemen met meester Mels.

Sinterklaas
De kinderen van de bovenbouw kunnen hun surprise brengen op vrijdag 2 december na 15.00 uur. Maandag 5 december mag ook na 08.00 uur. Deze kunnen neergezet worden in het basislokaal van de leerling. Op woensdag ​​​30 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school. Natuurlijk mogen deze schoenen voorzien zijn van tekeningen, verlanglijstjes en wortels. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen/laars, voorzien van naam, meeneemt naar school.

Tafeldiploma groep 5 en 6
In het boekje van automatiseren keersommen (tafels oefenen), wat aan het begin van het schooljaar meegegeven is, staat dat de kinderen van groep 5 en 6 het kleine tafeldiploma moeten behalen. Dit klopt echter niet. De kinderen van groep 5 en 6 behalen eerst de tafel van 1 tot en met 10. Daarna zullen zij het grote tafeldiploma moeten halen. Het kleine tafeldiploma wordt dus niet afgenomen. 

Open Lesmiddag KWC
De kinderen van groep 8 hebben vandaag meegedaan aan de Open Lesmiddag van KWC. De kinderen volgden de lessen op locatie Beethovenlaan of Gershwinsof. De kinderen hebben verschillende vakken gevolgd deze middag. Het was een leuke en leerzame middag. Wij willen graag alle ouders die meegereden hebben, bij deze bedanken. 

Woordjes flitsen
Om het technisch lezen te bevorderen flitsen wij in onze methode 'Estafette' woordjes. Er is een  mogelijkheid om dit met uw kind thuis te oefenen. Met behulp van verschillende sites. Met de eerste site, kunt u het leerjaar van uw kind selecteren en vervolgens kiezen voor het niveau. Tot slot kunt u kiezen, welke categorie u wilt oefenen met uw kind. De site kunt u vinden via:


http://www.neo4tx.nl/flits/

Daarnaast is er nog een website waarop u zelf woorden kunt invoeren, die u met uw kind kan oefenen. Deze kunt u vinden via onderstaande site:

http://www.schoolbordportaal.nl/data/woordflitsen/index.html

Wij wensen u veel oefenplezier!

Automatiseren rekenen groep 5 en 6
Verschillende ouders hebben aan ons gevraagd wat er precies wordt verstaan onder ‘automatiseren’. Automatiseren is het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Als leerlingen basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere vaardigheden.
Het automatiseren van bewerkingen kun je vrij gemakkelijk leren door regelmatig ‘kale sommen’ te oefenen. Er zijn veel verschillende websites waarmee het automatiseren van rekenen geoefend kan worden, zoals:


http://www.tempotoets.nl/
http://oud.onlineklas.nl/index.asp
http://www.rekentoppers.nl/
 
Wij willen u graag een beeld geven van de rekendoelen m.b.t. het automatiseren op meetmoment Midden 5 (januari 2017) en Midden 6 (januari 2017). In dit overzicht staan de doelen en beoordelingen.

Automatiseren Midden 5:Automatiseren Midden 6:
 

Wij hopen dat deze informatie voldoende inzicht geeft. Zoals u ziet zijn de doelstellingen hoog en moet je dus veel sommen kunnen uitrekenen binnen 1 minuut. Door te trainen zal uw kind dit onder de knie krijgen. Wij hopen op uw support en medewerking. Hoeveel sommen kunt u eigenlijk maken in 1 minuut? Let the games begin! wink


Toetsdata

Toetsdata groep 5 
Woordendictee thema 3: donderdag 1 december 2016 
Zinnendictee thema 3: donderdag 8 december 2016 
Taaltoets thema 3: woensdag 30 november 2016 
Toets maandtaak november: 28 november 2016

Toetsdata groep 6 
Woordendictee thema 3: dinsdag 29 november 2016 
Zinnendictee thema 3: dinsdag 6 december 2016 
Taaltoets thema 3: vrijdag 2 december 2016 
Toets maandtaak november: 28 november 2016

Toetsdata groep 7 
Woordendictee thema 3: donderdag 1 december 2016 
Zinnendictee thema 3: donderdag 8 december 2016 
Taaltoets thema 3: woensdag 30 november 2016 
Toets maandtaak november: 28 november 2016

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda.

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl