Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
15 december 2016
Kalender
 
16 december Groep 1-2 vrij!
Weekend  
19 december  
20 december  
21 december  
22 december Kerstviering
23 december Kerstbrunch en start kerstvakantie
Weekend  
26 december Tweede kerstdag
27 december  
28 december  
29 december  
30 december  
Weekend Oud & Nieuw
2 januari  
3 januari  
4 januari  
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Feline Hammer uit groep 3 op 16 december.
Lisa de Weerd uit groep 2 op 16 december.
Lieke Gremmee uit groep 2 op 18 december.
Annemarie van Bekkum uit groep 5 op 25 december.
Rosanna de Jong uit groep 2 op 26 december.
Dilano in den Eng uit groep 3 op 29 december.
Wessel Homoet uit groep 6 op 31 december.
Ilana van Sante uit groep 7 op 1 januari.
Timo Vrijhoeven uit groep 6 op 3 januari.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Er is geen nieuws vanuit de MR.
 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
 
Algemeen

Huiswerk
Eén van de besproken onderwerpen tijdens de laatste MR vergadering betreft het huiswerk. De oudergeleding van de MR gaf aan dat verschillende ouders kenbaar hadden gemaakt het huiswerk in de bovenbouw als belastend te ervaren. Binnen het team, de unit en het MT is dit onderwerp verder besproken. De volgende actiepunten zijn hier uit voortgekomen:
  1. We trachten de toetsen van Maandtaak en topografie zoveel mogelijk te spreiden. Indien dit haalbaar is, proberen we de toetsing niet tegelijk te laten plaatsvinden met taal- en spellingtoetsen.
  2. De leerstof van Maandtaak en topografie zullen we eerder meegeven aan leerlingen, zodat ze langer de tijd hebben om te leren. We streven naar minimaal 2 weken voorafgaand aan de toets.
  3. Het huiswerk Cito hulptaak voor groep 7 en 8 wordt door verschillende ouders en leerlingen als zeer belastend ervaren volgens de oudergeleding van de MR. Daarom hebben we ervoor gekozen dat Cito hulptaak voortaan op school wordt gemaakt én niet meer als huiswerk wordt meegegeven. Indien u daar toch behoefte aan heeft, kunt u dat altijd aangeven.
Wat betreft de toetsen van spelling en taal, volgen wij de methode Taal Actief. Binnen 1 week worden de volgende toetsen afgenomen: woordendictee (categorie woorden en werkwoorden), taaltoets (woordenschat en taal verkennen) en het zinnendictee. Alle leerlingen hebben tijdens het startgesprek het oefenwerk voor het hele leerjaar meegekregen. Zodoende kan een leerling zelf bepalen wanneer hij/zij gaat leren voor een dictee of taaltoets. Het oefenwerk is niet verplicht. We willen u er wel op wijzen dat uw kind alleen een goede speller wordt als hij/zij met regelmaat woorden oefent en opschrijft. Oefening baart kunst.
 
In de ziekenboeg
Juf Eva is afgelopen dinsdagavond onverwacht geopereerd. Hiervan is zij nu aan het herstellen. Tot aan de kerstvakantie hebben we de vervanging kunnen regelen. Juf Elise Hakkert (u allen wel bekend) komt vrijdag 16 en 23 december invallen en dinsdag 21 december. Juf Bea werkt op maandag 20 december een dagje extra. Fijn dat dit alvast geregeld is. Juf Eva, heel veel beterschap gewenst!

Kerstvakantie
Wat gaat de tijd toch snel. Het kalenderjaar 2016 is alweer bijna voorbij.
Namens het team wens ik u en jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

'Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen,
veel liefde, voorspoed en geluk mag dragen.'

Graag tot ziens in 2017!
Margreet

Onderwijscafé Engels
In de bijlage een uitnodiging voor het onderwijscafé Engels dat gehouden zal worden op maandag 16 januari 2017 op OBS de Rietschoof in Opijnen.
De avond wordt verzorgd door Rose Staritsky, leerkracht en coördinator Engels van OBS Jan Harmenshof. Deze uitnodiging is bedoeld voor alle ouders en verzorgers en teamleden van de scholen van Stichting Fluvium. U bent van harte welkom!

Kerstviering
De kerstviering is dit jaar iets anders georganiseerd dan voorgaande jaren. Op donderdagavond 22 december hebben wij om 18.00 uur een gezellig samenzijn met alle kinderen. Het eerste half uur met de kinderen alleen in de eigen groep. Er staat dan iets lekkers voor ze klaar, let op het betreft hier een hapje en een drankje. Het is dus wel de bedoeling dat de kinderen thuis eten. Om 18.30 uur bent u van harte welkom om samen met ons te genieten van de verschillende optredens. 
Op vrijdag 23 december hebben de kinderen een continurooster. Van 12:00 uur tot 13:00 uur zullen we met z’n allen genieten van een kerstbrunch. De intekenlijsten voor het eten hangen bij de klaslokalen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze in te vullen?
Warme gerechten kunnen om 12.00 uur gebracht worden, andere gerechten kunnen
's morgens voor 08:30 uur afgegeven worden.
Na de brunch zullen wij samen met de kinderen alles opruimen en de dag op een gezellige manier afsluiten. Om 14:15 uur zijn de kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van hun welverdiende kerstvakantie!Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin, Juf Eva en Meester Mels

Kerstsfeer
De unit is weer helemaal in de kerstsfeer gebracht. De klassen zijn voorzien van kerstbomen en lichtjes. De gangen en de grote hal zijn ook weer omgetoverd van sinterklaassfeer naar kerstsfeer. Hiervoor dank aan de ouders die dit weer mooi versierd hebben.

Hoofdluis
Wij willen u er op attent maken dat er hoofdluis heerst in onze unit. Wilt u uw kinderen hierop controleren?

Thema kleuters
De kinderen leren deze twee weken van alles over het kerstfeest. We gaan een prentenboek met het kerstverhaal voorlezen. 
 
Letteraanbod kleuters
Deze week en volgende week wordt de letter 'r' aangeboden. Er mogen weer spullen mee genomen worden voor de lettertafel.
De volgende letters hebben we gehad: k, s, b, t, i, o, oo, l en de r.
U kunt de letters thuis spelenderwijs herhalen door bijvoorbeeld te vragen: ‘Welk  woord begint met de…?’ of 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' en het begint met de letter......

Heeft uw kind weinig interesse in letters, maar speelt het wel graag op de iPad, dan is de app 'Letterschool' een leuke app om letters mee te oefenen. Kies hierbij wel voor het oefenen met de kleine blokletters.

De kinderen van groep 2 zijn bezig met het bepalen van de klankposities 'wat hoor je vooraan, achteraan en wat hoor je in het midden van een woord.' Dit blijven we constant oefenen.
 
Lezen groep 3
Deze week beginnen we met kern 6. De letters g, au, ui, f en ei worden in kern 6 geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog weleens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).


De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
  • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
  • tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
  • tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
  • eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
  • tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.
Rekenen groep 3
In groep 3 zijn we druk bezig met het halveren en verdubbelen van getallen. (Verdubbelen 6 + 6 = 12 en halveren 12 = 6 + 6).  Dit helpt kinderen later bij het snel uitrekenen van sommen. We zijn inmiddels al over het tiental heen. De kinderen moeten al bus sommen maken met getallen als 15 + 10 = 25.

Rekenen groep 4
Groep 4 is bezig met geldsommen. De kinderen moeten bedragen bij elkaar kunnen optellen en weten hoeveel geld ze terugkrijgen, als ze met een euro betalen. Bijvoorbeeld als iets 58 cent kost. Je betaald met 1 euro, hoeveel geld krijg je dan terug?

Spelling groep 4 
Groep 4 is met spelling bezig met de 'hond' woorden. Dit is een regelwoord. Je moet een regel toepassen om te weten hoe je het woord schrijft. Dit is het eerste regelwoord in groep 4, tot nu toe hebben ze alleen nog maar luister- en weetwoorden gehad. Regelwoorden zijn vaak een stuk lastiger en er is dan ook meer oefening nodig om deze regel goed te leren.
 
Schrijven groep 4
Na de kerstvakantie mogen de kinderen in groep 4 tijdens de schrijflessen met pen gaan schrijven. Zij krijgen hun eerste pen van school, dit betreft een rollerbal pen. Het is de bedoeling dat zij de volgende pen van thuis meenemen.

Huiswerk
Wij hebben van de oudergeleding van de MR begrepen dat er ouders zijn die het vervelend vinden dat hun groep 3 kind eens per week huiswerk mee krijgt. Wij willen u erop wijzen dat het hier, zoals eerder aangeven tijdens de informatieavond 'van groep 2 naar 3', om oefenwerk gaat. Aangezien we voorgaande jaren vaak de vraag: 'wat kan ik thuis met mijn kind oefenen?' kregen, hebben wij ervoor gekozen dit oefenwerk eens per week mee naar huis te geven. Dit betreft voornamelijk oefenwerk voor lezen en rekenen dat aansluit bij de aangeboden leerstof. Het oefenwerk is dus niet verplicht.
We willen u er wel op wijzen dat uw kind alleen een goede lezer wordt als het veel leeskilometers maakt.
 
Fijne vakantie
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige feestdagen toe!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Mariken, Juf Jiska en Juf Helga

Sinterklaasfeest
Vorige week maandag was de komst van Sinterklaas op school. We hebben er met de kinderen van groep 5 tot en met 8 een gezellige dag van gemaakt. In de ochtend zijn de kinderen verrast met prachtige surprises en 's middags zijn we creatief bezig geweest met het thema 'Sinterklaas'. We hebben het erg naar onze zin gehad deze dag!

Toetsweek Cito Leerlingvolgsysteem
In week 4 (23 januari tot en met 27 januari) worden alle Cito-toetsen M5, M6, M7 en M8 afgenomen. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. We wensen alle leerlingen alvast veel succes. Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken (bijvoorbeeld tandarts, orthodontist, dokter) na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!
 
Bent u benieuwd wat voor een soort toetsvragen uw kind tijdens dit meetmoment zal maken? Dan kunt u een kijkje nemen op de website http://leestrainer.nl/. Op het beginscherm van de website maakt u de keuze voor een groep en vervolgens kunt u per vakgebied (rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen) voorbeelden van vraagstellingen zien. Wij gebruiken deze website ook tijdens lessen om met leerlingen de vraagstelling van toetsvragen te oefenen. 

Spreekbeurten groep 7 & 8
De kinderen van groep 8 hebben allemaal hun spreekbeurt gehouden en deze zagen er heel goed uit. De kinderen van groep 7 zullen na de kerstvakantie hun spreekbeurt doen. De kinderen hebben een brief met informatie mee naar huis gekregen. Wanneer er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen aan meester Mels.
De kinderen zijn als volgt ingedeeld. De data zijn met de kinderen besproken, maar wanneer het onverhoopt niet uitkomt, wilt u dit dan bespreken met meester Mels.

 
Ruben 13 januari
Job 13 januari
Senna 20 januari
Ilana 20 januari
Annika 27 januari
Karlijn 27 januari
Bryan S. 3 februari
Michaëla 3 februari
Devin 10 februari
Lue Min 10 februari
Jaydey 17 februari
Sam 17 februari
Nieck 10 maart
Bryan W. 10 maart
Nigel 17 maart
Romijn 17 maart
Jelte 24 maart
Julia 24 maart
Amy 30 maart

 
Werkstuk groep 7 & 8
De kinderen hebben en brief meegekregen met informatie over het maken van hun werkstuk. Het werkstuk moet voor 3 april 2017 ingeleverd worden. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd beginnen. Meester Mels kan helpen met het maken van het werkstuk of andere vragen beantwoorden. 

Kerstviering
De kerstviering is dit jaar iets anders georganiseerd dan voorgaande jaren. Op donderdagavond 22 december hebben wij om 18.00 uur een gezellig samenzijn met alle kinderen. Het eerste half uur met de kinderen alleen in de eigen groep. Er staat dan iets lekkers voor ze klaar, let op het betreft hier een hapje en een drankje. Het is dus wel de bedoeling dat de kinderen thuis eten. Om 18.30 uur bent u van harte welkom om samen met ons te genieten van de verschillende optredens. 
Op vrijdag 23 december hebben de kinderen een continurooster. Van 12:00 uur tot 13:00 uur zullen we met z’n allen genieten van een kerstbrunch. De intekenlijsten voor het eten hangen bij de klaslokalen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze in te vullen?
Warme gerechten kunnen om 12.00 uur gebracht worden, andere gerechten kunnen
's morgens voor 08:30 uur afgegeven worden.
Na de brunch zullen wij samen met de kinderen alles opruimen en de dag op een gezellige manier afsluiten. Om 14:15 uur zijn de kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van hun welverdiende kerstvakantie!

Hoofdluis
Wij willen u er op attent maken dat er hoofdluis heerst in onze unit. Wilt u uw kinderen hierop controleren?

Kerstvakantie
In dit kalenderjaar hebben we nog een week school die we feestelijk gaan afsluiten. Wellicht hebben we het geluk dat er nog wat sneeuw valt, zodat we heerlijk in de sneeuw kunnen spelen in de pauze (zie foto uit archief).
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en veel plezier met de feestdagen! 


 

Toetsdata

Toetsdata groep 5 
Woordendictee thema 4: 19 januari
Zinnendictee thema 4: 26 januari
Taaltoets thema 4: 18 januari
Toets topografie: 19 december
Toets maandtaak december: 10 januari

Toetsdata groep 6 
Woordendictee thema 4: 17 januari
Zinnendictee thema 4: 24 januari
Taaltoets thema 4: 13 januari
Toets topografie: 19 december
Toets maandtaak december: 10 januari

Toetsdata groep 7 
Woordendictee thema 4: 19 januari
Zinnendictee thema 4: 26 januari
Taaltoets thema 4: 18 januari
Toets topografie: 19 december
Toets maandtaak december: 10 januari

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda.Afbeeldingsresultaat voor fijne kerstvakantie

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl