Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
19 januari 2017
Kalender
 
20 janauri Groep 1-2 vrij
Weekend  
23 janauri  Start Toetsweek LOVS
24 januari  
25 januari  
26 januari  
27 januari Einde Toetsweek LOVS
Weekend  
30 januari Nationale voorleesdagen
31 januari  
1 februari  
2 februari  
3 februari Groep 1-2 vrij
Weekend  
6 februari  
7 februari  
8 februari  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende leerlingen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

janauri:
Mohamad Houmad uit groep 8 op 5 januari.
Joanne Raats uit groep 5 op 6 janauri.
Jelte Scheffel uit groep 7 op 6 janauri.
Sam Kilian uit groep 7 op 7 januari.
Gertje de Jong uit groep 1 op 9 janauri.
Ikram El Mashoudi uit groep 6 op 9 janauri.
Bryan Wevers uit groep 7 op 12 janauri.
Jimmy Harskamp uit groep 3 op 15 janauri.
Tessa de Weerd uit groep 8 op 18 janauri.
Sylvano Wirth uit groep 6 op 21 janauri.
Elin van Eck uit groep 5 op 25 janauri.
Mohamed Amin El Mashoudi uit groep 3 op 26 janauri.
Thomas de Weerd uit groep 6 op 27 janauri.
Konstatyn Ustiantsev uit groep 1 op 30 janauri.
Hidde Stittelaar uit groep 8 op 31 janauri.


februari:
Merle Verrips uit groep 3 op 1 februari.
Bram van Bekkum uit groep 1 op 7 februari.Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
 
MR

Er is geen nieuws vanuit de MR.
 
OR

Hulpouders
Een tijd geleden hebben we briefjes uitgedeeld waarop u de gelegenheid had om aan te geven of u hulpouder wilt zijn bij een bepaalde activiteit. Een aantal ouders heeft deze ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank! We zijn nog niet helemaal voorzien; te zijner tijd doen we waar nodig per activiteit nog een oproep.
 
Koningsspelen
Dit schooljaar worden de Koningsspelen samen met OBS de Malsenburg uit Buurmalsen georganiseerd. Overleg hierover is inmiddels in volle gang. We houden u op de hoogte.
 
Financieel verslag
Het financieel jaarverslag van het  schooljaar 2015-2016 is goedgekeurd. Mocht u het in willen zien, stuur dan even een berichtje naar OR@opthoftricht.nl.
 
Schoolfoto’s
Op  vrijdag 10 februari aanstaande komt de schoolfotograaf! De foto’s worden, net als vorig jaar, gemaakt tegen een witte achtergrond. Voor groep 8 geldt in verband met de eindfoto, dat zij GEEN kleding aan mogen met de kleur GROEN erin!
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is er een mogelijkheid om op de foto te gaan met broers en zussen die niet meer bij ons op school zitten. Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur dan een mailtje naar OR@opthoftricht.nl, zodat we hiermee rekening kunnen houden in de planning. Vanuit de OR zullen twee ouders de hele dag aanwezig zijn om het e.e.a. in goede banen te leiden. Als de foto’s klaar zijn, ontvang u  een kaartje met een inlogcode waarmee u de foto’s zelf kunt bestellen en laten thuisbezorgen.

 
Algemeen

Nieuwjaarswens!
 Een nieuw jaar lijkt een beetje op een nieuw schrift. Lekker fris en onbeschreven. De lijnen en de contouren zijn wel aanwezig, maar verder ligt er nog heel veel open.
Wij wensen iedereen een  boeiend, inspirerend, succesvol en fijn 2017.

Masterclass
Kim en Margreet volgen een Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). Dit betekent dat zij een aantal woensdagen niet op school aanwezig zijn. De eerste scholingsdag is reeds geweest op woensdag 11 januari. De andere data zijn: woensdag 8 februari, 8 maart en 5 april.

De Schoolfotograaf
Op vrijdag 10 februari komt de schoolfotograaf. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het onderdeel van de OR in deze nieuwsbrief.

Project Digitale Plusklas
Een aantal leerlingen van Op 't Hof en De Malsenburg zijn na de kerstvakantie met een project 'Digitale Plusklas' gestart. Dit project duurt zes weken. Iedere dinsdag om 09.00 uur loggen de leerlingen in op hun eigen school.

Zodra de kinderen zijn ingelogd staan ze met de online leraar (juf Helga) en met de andere kinderen van de andere school in contact en start de les. De les vindt plaats in een beschermde online leeromgeving (Edmodo) die lijkt op Facebook. Helga geeft online uitleg en vertelt wat de kinderen gaan doen en hoe ze dat precies moeten doen. De kinderen en Helga kunnen berichten naar elkaar sturen binnen de online leeromgeving. Ook worden er filmpjes, documenten of andere sites gebruikt om uitleg te geven of om aan opdrachten te werken. De les eindigt om 10.00 uur. Dan loggen de kinderen weer uit en is het contact verbroken. De kinderen sluiten vervolgens weer aan bij het gewone lesprogramma. Inmiddels hebben er al twee lessen plaatsgevonden.

'Op de thee'
Vandaag is het team van Op 't Hof op bezoek geweest op De Malsenburg.

Koningsspelen 2017
Vrijdag 21 april 2017 zijn de Koningsspelen! We organiseren dit samen met OBS De Malsenburg uit Buurmalsen. Er zal die dag een continurooster gehanteerd worden. Om 14.15 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en hebben we vakantie!

 
Gevonden
Op school is een zogenaamde Pandora ketting gevonden met bedeltjes. De ketting wordt niet herkend door leerlingen. Van wie o wie is deze ketting. Te bevragen bij juf Margreet.Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin, Juf Eva en Meester Mels

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Toetsweek
Volgende week (23 januari)  begint de toets week. In deze week worden de Cito toetsen afgenomen. Bij de kleuters nemen we de Cito toetsen taal en rekenen af. Bij de kinderen van groep 3 en 4 de toetsen spelling, rekenen, DMT, AVI en groep 4 maakt ook nog de Cito begrijpend lezen. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. Wij wensen alle leerlingen veel succes!
Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken voor bijvoorbeeld een doktersbezoek na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!

Thema groep 1/2
Ons nieuwe thema is 'winter/berenkoud'. Het centrale prentenboek is: 'Kleine ijsbeer help me vliegen van Hans de Beer. We leren van alles over de winter. De huishoek is omgetoverd tot een winters gebied met een iglo en kampvuur. Ook in de huishoek staat de verteltafel. Hier kunnen de kinderen het hele verhaal naspelen. In de leeshoek hebben wij ook een winterse sfeer gemaakt met een iglo. Laat de sneeuw maar komen!
Als jullie nog spullen hebben hiervoor, denk aan ijsberen, pinguïns enz. neem ze mee naar school.

Lettertafel
Deze week leren wij de letter 'a en de aa'. Zoekt u thuis mee met uw kind naar spullen voor op de lettertafel! 

Nieuwe leerlingen
We hebben nieuwe leerlingen in de unit: Bahar, Max, Casper en Ninthe. Zij starten allemaal in de kleutergroep. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne leerzame tijd op school.

Nationale voorleesdagen kleuters
Van 25 januari tot 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Gedurende deze dagen besteden wij extra aandacht aan voorlezen. Maar op donderdag 19 januari hebben wij samen met OBS de Malsenburg en peuterspeelzaal het Beldertje de nationale voorleesdagen in de gymzaal van het dorpshuis geopend.
Het centrale boek van de Nationale Voorleesdagen is 'De kleine walvis' van Benji Davies. 

Hoofdluis
Wij willen u er op attent maken dat er hoofdluis heerst in onze unit. Wilt u uw kinderen hierop controleren?

Letterfeestje
De leerlingen van groep 3 hebben alle letters geleerd! Dat is wel een feestje waard. Volgende week donderdag middag heeft groep 3 dan ook een letterfeestje.
Groep 3 is begonnen met kern 7 van Veilig Leren Lezen. In kern 7 oefenen we nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’.
De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst;
 • woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen;
 • woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals knopen;
 • woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, zoals haaien en roeiboot;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
   
Tafels groep 4
Bijna alle leerlingen hebben de tafels van 1, 2, 5, en 10 gehaald. Nu is de tafel van 3 aan de beurt, deze mag weer opgezegd worden bij de juf.
 
Slecht weer
Wilt u als het slecht weer is de kinderen sloffen/gymschoenen meegeven zodat de natte laarzen in de gang kunnen blijven staan. Vergeet bij koud weer ook de sjaals en wanten niet.
 

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Elise, Juf Jiska en Juf Helga

Open Lesmiddag Lek&Linge
De kinderen van groep 8 hebben op donderdag 12 januari meegedaan aan de Open Lesmiddag van Lek&Linge. De kinderen volgden de lessen op de verschillende locaties die Lek&Linge heeft. De kinderen hebben verschillende vakken gevolgd deze middag. Het was een leuke en leerzame middag. Wij willen graag alle ouders die meegereden hebben, bij deze bedanken. 

WiA Dieren
Na de kerstvakantie zijn we in de bovenbouw begonnen met een nieuw thema voor WiA, namelijk 'dieren'. De kinderen gaan de komende weken 3 verschillende opdrachten uitvoeren, omtrent dit thema. Na dit thema zullen de kinderen gaan werken met het thema 'Valentijn'. 

Feestvoorstelling 'Valentijn' van de groepen 567
Op dinsdag 14 februari zullen de groepen 567 in de middag een voorstelling geven over het thema 'Valentijn'. Wij willen daarom alle ouders uitnodigen om deze voorstelling te komen bekijken. Om voor alle ouders plek te hebben in de zaal zullen we de voorstelling 2 keer geven. 
Om 13:15 start de eerste voorstelling en om 14:15 start de tweede voorstelling. U kunt zich inschrijven voor 1 van de voorstellingen vanaf dinsdag 24 januari. Wij hopen dat het weer een leuke en leerzame voorstelling zal worden.

Boekpromotie groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 zijn ingedeeld om de komende weken hun boekpromotie te doen.
De kinderen van groep 8 hebben de datum in hun eigen agenda gezet. Voor de kinderen van groep 7 staat hier de planning.  Het is de bedoeling dat de kinderen hun boek bespreken en aanprijzen in de klas. Ze mogen zelf bedenken hoe ze dit doen.   


 
Vrijdag 13 januari Annika Senna
Vrijdag 20 januari Julia Ilana
Vrijdag 27 januari Jelte Amy
Vrijdag 3 februari Karlijn Jaydey
Vrijdag 10 februari Ruben Sam
Vrijdag 17 februari Nieck Bryan W.
Vrijdag 10 maart Devin Job
Vrijdag 17 maart Bryan van S. Michaëla
Vrijdag 24 maart Romijn Lue Min
Vrijdag 31 maart Nigel  


Toets data

Toets data groep 5 
Zinnendictee thema 4: 26 januari
Toets topografie: 6 februari
Toets maandtaak januari: 7 maart

Toets data groep 6 
Zinnendictee thema 4: 24 januari
Toets topografie: 6 februari
Toets maandtaak januari: 7 maart

Toets data groep 7 
Zinnendictee thema 4: 26 januari
Toets topografie: 6 februari
Toets maandtaak januari: 7 maart

Toets data groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda.

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl