Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
9 maart 2017
Kalender
 
10 maart  
Weekend  
13 maart  
14 maart Gespreksavond
15 maart  
16 maart  
17 maart Groep 1-2 vrij
Weekend  
20 maart  
21 maart  
22 maart  
23 maart  
24 maart  
Weekend  
27 maart  
28 maart  
29 maart  
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Melanie de Jong uit groep 5 op 3 maart.
Joris van de Werken uit groep 4 op 5 maart.
Devin van den Bergh uit groep 7 op 13 maart.
Silvano in den Eng uit groep 2 op 13 maart.
Jurre van Doesburg uit groep 2 op 14 maart.
Lucas de Laak uit groep 3 op 19 maart. 
Sofie van Est uit groep 2 op 21 maart.
Willemijn van Westrenen uit groep 1 op 22 maart.
Silas van Ravestijn uit groep 2 op 28 maart.
Corina Verrips uit groep 1 op 28 maart.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR

Europees Schoolfruit
De periode waarin de school met fruit/groente werd gesponsord loopt ten einde. Uw kind nam op maandag en vrijdag zelf fruit/groente mee en op de overige dagen werd het fruit/groente gesponsord. Tijdens de MR vergadering is geëvalueerd hoe deze periode is verlopen en de conclusie is dat de fruit/groente dagen bij zowel de kinderen als bij het team goed is bevallen. Daarom is gezamenlijk besloten (door de leraren- en oudergeleding) om over te gaan op 'alle dagen gruitdagen'. Dit betekent dat u verzocht wordt om op alle dagen fruit of groente aan uw kind mee te geven. Verder is er een beleidsplan voeding opgesteld, waarin naast deze gruitdagen wordt uitgelegd wat de doen bij traktaties en uitjes. Dit beleidsplan zal t.z.t. op de website in te zien zijn.

OR
 
Algemeen


Kijk Rapport Avond

Vanavond heeft de Kijk Rapport Avond plaatsgevonden. We hebben veel ouders mogen ontvangen, die samen met hun kind(eren) de rapporten kwamen halen. Ook was er de gelegenheid om in te schrijven voor een gesprek. Bent u dit omwille wat dan ook vergeten, neemt u dan even contact op met een van de leerkrachten van uw kind(eren).

Taal stagiair

Wellicht heeft u een nieuw gezicht op school gezien. We hebben namelijk momenteel een taal stagiair op school. Zijn naam is Abdo Ahmed en hij komt oorspronkelijk uit Soedan. In Soedan heeft hij tandheelkunde gestudeerd, maar wegens verschillende omstandigheden is hij gevlucht uit zijn geboorteland. Abdo wil heel graag binnen zijn vakgebied in Nederland veder gaan studeren, maar daarvoor moet hij eerst de Nederlandse taal beter beheersen. Wij willen hem als school daarin ondersteunen, vandaar dat hij op dinsdag en woensdag bij ons op school is. Hij helpt ons op zijn beurt weer door conciërge taken uit te voeren. Maak eens een praatje met hem, want hij vindt het leuk om zijn Nederlands te verbeteren.

 

IRIS Connect

We zijn een samenwerking aangegaan met Saxion Hogeschool Deventer met het instrument IRIS Connect. IRIS Connect maakt gebruik van een geavanceerde mobiele video-technologie. Het geeft leraren op een heel eenvoudige manier de mogelijkheid hun eigen lessen op te nemen. Niemand zit achter in de klas, leerlingen worden niet afgeleid en de les vindt op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats. De lessen worden verzameld in een veilige cloud-based omgeving die daardoor vanaf elke plaats en op elk moment teruggekeken kunnen worden. Leraren zetten hierbij hun eigen 'video bibliotheek' op en kunnen deze lessen delen met collega’s. Op deze wijze kunnen leerkrachten ‘collegiale ondersteuning’ geven aan elkaar zonder dat men fysiek bij elkaar in de klas aanwezig hoeft te zijn. Men kan elkaar feedback geven op het onderwijs dat gegeven wordt. De opnamen worden door de leerkracht gebruikt voor zijn/haar ontwikkeling. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met de opnamen om. Alleen met toestemming van betrokkenen worden opnamen met externen gedeeld. We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
 

 Grote rekendag 2017

Op woensdag 22 maart is het de Grote Rekendag. Het thema van deze dag is 'meten, bewegen en construeren'. Vanaf 10:45 uur gaan de kinderen aan de slag in hun eigen leefomgeving met vooral meet- en meetkundeactiviteiten. De bovenbouw is actief met plattegronden. De onderbouw is bezig met de omgeving van de klas en het speellokaal. Indien er nog begeleiders nodig zijn, dan hoort u dat spoedig van ons.

 

Lessen cultuur erfgoed
Vanaf week 13, maandag 27 maart, krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 lessen over cultuur erfgoed. De lessen worden gegeven door Nathalie van de Hof, Combinatiefunctionaris Kunst en Cultuur. Ze geeft iedere groep elke week 1 les in een periode van 3 weken. De volgende onderwerpen komen aanbod:
 De school van vroeger voor groep 1 en 2
Fotografie voor de groepen: 3, 4, 5.
Snijkunst voor groep 6

Koningsspelen 2017
Vrijdag 21 april 2017 zijn de Koningsspelen! We organiseren dit samen met OBS De Malsenburg uit Buurmalsen. Er zal die dag een continurooster gehanteerd worden. Om 14.15 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en hebben we vakantie!


Groep 1 t/m 4 gaat deze dag vieren op de OBS de Malsenburg in Buurmalsen. Het is de bedoeling dat u uw kind daar zelf naar toe brengt en daar om 14.15 uur weer ophaalt. Mocht dit om logistieke redenen niet lukken, dan horen wij dit graag.

De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren deze dag, samen met de bovenbouw van de Malsenburg, eerst bij ons op school en daarna vertrekken zij op de fiets naar het voetbalveld van v.v. Tricht. Zij zijn dan om 14.15 uur weer terug op school.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten dus op 21 april op de fiets naar school komen.

Kinderjury

Op 8 maart begint de kinderjury. Dit is een landelijke campagne waarbij kinderen mogen kiezen wat ze het beste kinderboek van 2016 vinden. Behalve dat het ontzettend leuk is om hier over mee te beslissen, stimuleert dit kinderen om te gaan lezen. In de Pluk in Geldermalsen staan de boeken die in aanmerking komen voor een beoordeling op een aparte tafel (er zitten geen stickers op de boeken). Tevens kunnen kinderen hier  stemformulieren ophalen en inleveren in de stembus. We hopen natuurlijk dat er veel kinderen mee doen en zijn benieuwd wat het beste boek van 2016 wordt!

Met vriendelijke groet,
Maartje van Rooijen
Lees-/Mediacoach Bibliotheek Rivierenland


Afbeeldingsresultaat voor minions
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Thema groep 1/2
Na twee weken lekker vrij, zijn we begonnen aan een nieuw thema 'Bouwen'.
Het centrale prentenboek heet 'Kom uit de kraan'. Het is geschreven door Tjibbe Veldkamp en Alice Hoogstad. Het  verhaal gaat over een bouwplaats.
Juf Jacelien heeft op de verteltafel het verhaal nagebouwd, zodat de kinderen daar ook kunnen gaan spelen en leren. We hebben al moeilijkere woorden over de bouw geleerd zoals, bouwplaats, een bouwvakker, een wals, een keet, drilboor enz.
Hier zijn ook woordkaarten van en die hangen in de klas.
Deze week zijn we nog bezig met de letter 'g'. Volgende week beginnen we met de letter 'z'. Hiervoor mogen spullen van thuis meegenomen worden.

Sparen
 We hebben voorlopig genoeg wc rolletjes, dank hiervoor!

Rekenen groep 4
Groep 4 krijgt sinds kort iedere donderdag een tafeldictee. De kinderen krijgen een week van tevoren te horen welke tafel er aan de beurt is. Volgende week is dit de tafel van 2.

Lezen groep 3
De leerlingen van groep 3 hebben vandaag hun eerste leestalent formulieren gekregen. Door leeskilometers te maken, kunnen zij diploma’s en medailles gaan verdienen. Wij wensen hen veel leesplezier.

Technieklessen

In het kader van de techniekweken zijn de kinderen van groep 3 en 4 deze week gestart met het thema: Droppie water in de klas. In deze weken leren de kinderen wat water is en waar water in voorkomt. Ook leren ze de functies van water te benoemen. Veelal zijn de lessen ondersteund door verschillende proefjes. Nieuwsgierig op Droppiewater.nl vindt u nog meer informatie.

Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kim, Juf Elise, Juf Jiska en Juf Helga

Lessen Wetenschap en Techniek
Aanstaande maandag starten we weer met een aantal lessen in het kader van wetenschap en techniek. Er zullen lessen gegeven worden door Teun Scheffel (de vader van Jelte en Lenka), door meester Bas en juf Elise. De komende maandagen (13, 20 en 27 maart) gaan alle kinderen in de bovenbouw hiermee aan de slag. We hebben er zin in!

EHBO theorie- en praktijklessen
De kinderen van groep 8 zijn afgelopen dinsdag gestart met de theorie van EHBO. De kinderen krijgen eerst een aantal theorielessen. Nadat deze lessen afgerond, krijgen de kinderen een aantal praktijklessen.

Toetsdata ParnasSys
Wellicht is het u opgevallen dat sommige toetsen in ParnasSys zijn ingevoerd met een toekomstige datum. We hebben hier bewust voor gekozen, zodat we wat meer toets resultaten hebben voor de 2e periode. Door de afname van de toets op een latere datum te zetten, wordt dit resultaat namelijk niet gekoppeld aan rapport 1. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, horen wij het graag.

Feestvoorstelling groep 5/6/7
De feestvoorstelling zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart aanstaande. Het podium ziet er al prachtig uit en het gaat steeds beter met de voorbereidingen. De intekenlijsten voor de feestvoorstelling hangen inmiddels in de bovenbouw. Inschrijven is dus mogelijk. Tot 21 maart!

Toets data
Toets data groep 5 
Zinnendictee thema 5: 16 maart

Toets data groep 6 
Zinnendictee thema 5: 16 maart

Toets data groep 7 
Zinnendictee thema 5: 16 maart

Toets data groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda.
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl