Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
6 april 2017
Kalender
 
7 april  
Weekend  
10 april Start Entreetoets groep 7
11 april  
12 april Schoolvoetbal
13 april  
14 april Goede vrijdag - alle groepen vrij
Weekend  
17 april 2Paasdag - alle groepen vrij
18 april Start Centrale eindtoets groep 8
19 april Schoolvoetbal
20 april Einde Entreetoets groep 7 

Einde Centrale eindtoets groep 8
21 april Koningsspelen 
Weekend  
24 april Start Meivakantie
25 april  
26 april  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Tessa Brekelmans uit groep 6 op 31 maart.
Amy Mars uit groep 7 op 31 maart.
Kayleigh van Mourik uit groep 4 op 31 maart.
Maudy Hak uit groep 4 op 1 april.
Maik Maigret uit groep 4 op 6 april.

Indy van Dorrestein uit groep 3 op 7 april.
Jelle van der Krabben uit groep 5 op 7 april.
Nigel van Stuivenberg uit groep 7 op 8 april.
Thijn van Leeuwen uit groep 6 op 18 april.
Jaydey van Bruggen uit groep 7 op 19 april.
Charissa van Sante uit groep 5 op 24 april.
Famke Franken uit groep  3 op 26 april.
Vivièn Schoonderwoert uit groep 6 op 26 april.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR

De volgende vergadering van de MR is dinsdag 18 april.
 
OR


De OR is op zoek naar versterking! Onlangs hebben we een oproep verspreid voor nieuwe actieve OR-leden. Daar zijn enkele hele leuke reacties op gekomen. Heb je de oproep gemist, maar lijkt het je ook leuk om eens te komen kijken wat de OR nou zoal doet? Op donderdag 6 april a.s. vergaderen we om 20.00 uur op school. Schuif gezellig aan!
 

Algemeen
 
Planning Nieuwsbrieven
In de schoolkalender is de planning opgenomen van de publicatiedata van de nieuwsbrieven. Per abuis is de nieuwsbrief van 16 maart uitgebracht op 9 maart. Een aantal oplettende ouders heeft dat gesignaleerd. Om de juiste planning weer te kunnen hanteren zit er eenmalig vier weken tussen de vorige en deze nieuwsbrief. Excuses voor het ongemak.

EU schoolfruit
Komende week wordt de laatste keer EU schoolfruit uitgedeeld. Uiteraard zullen we deze subsidie vaker aanvragen. Het is heel goed bevallen. Zien eten doet eten, dat geldt ook zeker voor groente en fruit! 
Wij vinden het als team belangrijk dat de kinderen, en wij natuurlijk ook, fruit eten tijdens de pauze. De MR heeft, zoals u de vorige keer hebt kunnen lezen, een beleidsvoorstel gedaan aan de directie, voor alle dagen fruit. De school neemt dit beleidsvoorstel over. Dit betekent dat we ingang van week 16, na de Pasen, starten met alle dagen groente of fruit als pauzehapje. Als je wilt trakteren tijdens je verjaardag, is dat natuurlijk hartstikke fijn. De voorkeur gaat dan uit naar een gezonde traktatie, maar wat je trakteert is aan jullie.

Avondvierdaagse 
Van 30 mei t/m 02 juni 2017 wordt de 42e Trichtse avondvierdaagse weer gehouden. 
Loop jij ook mee voor het goede doel 'Sugarkids' (diabetes bij kinderen)? Zie voor meer informatie de bijlage van de nieuwsbrief.

Sponsorloop
De sponsorloop van dit jaar is op woensdagavond 24 mei. Dit is normaal gesproken op een donderdag, maar dan zijn de kinderen vrij vanwege Hemelvaartsdag. Zet de datum vast in uw agenda. Overige informatie volgt.

Zonnebloemzaden-actie
Vandaag hebben alle leerlingen zonnebloemzaden gekregen van 'Bij Bewust Betuwe'. Hieraan is ook nog een actie verbonden:
Wedstrijd 1: kinderen (4-12 jaar) kunnen foto’s van zonnebloemen met waargenomen bijen of hommels sturen naar
info@bijbewustbetuwe.nl . De zonnebloem met de meeste bijen of hommels wint een prijs. Er worden 7 foto’s uitgekozen. Deze worden geëxposeerd tijdens slotmanifestatie op zaterdag 7 oktober in De Pluk in Geldermalsen! Na afloop mag de winnaar de foto houden.
Wedstrijd 2: De tweede kans is een prijs voor de hoogste zonnebloem! Iedere gemeente kent op 7 oktober 3 winnaars met een eerste, tweede en derde prijs. In totaal dus 21 winnaars! De prijzen worden vanaf begin april bekend gemaakt en zijn eveneens te vinden op onze website.

Goede vrijdag
Goede vrijdag is een vrije dag voor alle leerlingen!

 Ouderpanel
Donderdag 13 april staat er weer een ouderpanelbijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst is dit keer op Op 't Hof. De ouderpanels van Op 't Hof en de Malsenburg komen bij elkaar om te spreken over samenwerking tussen beide scholen.

 

Koningsspelen 2017
Vrijdag 21 april 2017 zijn de Koningsspelen! We organiseren dit samen met OBS De Malsenburg uit Buurmalsen. Er zal die dag een continurooster gehanteerd worden. Om 14.15 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en hebben we vakantie!


Groep 1 t/m 4 gaat deze dag vieren op de OBS de Malsenburg in Buurmalsen. Het is de bedoeling dat u uw kind daar zelf naar toe brengt en daar om 14.15 uur weer ophaalt. Mocht dit om logistieke redenen niet lukken, dan horen wij dit graag.

De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren deze dag, samen met de bovenbouw van de Malsenburg, eerst bij ons op school en daarna vertrekken zij op de fiets naar het voetbalveld van v.v. Tricht. Zij zijn dan om 14.15 uur weer terug op school.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten dus op 21 april op de fiets naar school komen.


Vakantie planning 2017-2018
herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
kerstvakantie 25 december  t/m 5 januari 2018
voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018
De overige roostervrije dagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.


Afbeeldingsresultaat voor minions

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
 
 Thema kleuters
Deze week ronden we het thema 'bouwen' af.  We hebben o.a. geleerd hoe we een muur moeten metselen. De stenen mochten niet boven op elkaar wat dan was de muur niet stevig genoeg.
Volgende week is ons nieuwe thema: Kikker / lente. Het centrale boek heet 'Kikker is verliefd' van Max Velthuijs. In de leeshoek staat een mooie verteltafel hierover.

We leren de letter 'e/ee' en volgende week is de letter 'j' aan de beurt. Er mogen hier weer spullen voor meegenomen worden naar school.

Met rekenen zijn we bezig met huisnummers en met plattegronden. We maken samen met de kinderen een plattegrond van het lokaal.
Tevens leren wij bijvoorbeeld wat er na het cijfer 7 op de getallenlijn komt, of wat er voor het cijfer 4 komt op de getallenlijn. Dit noemen we de buurgetallen.
De kinderen van groep 2 leren de getallen 1 t/m 20 en de kinderen van groep 1 de getallen 1 t/m 12.

Vriendenboekje
Wie o wie heeft het vriendenboekje van Lieke van Kranenburg thuis? Zij weet niet meer aan wie zij hem heeft gegeven.

Lezen groep 3
Groep 3 is bijna klaar met kern 9. Volgende week woensdag starten wij met kern 10. Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.
 
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,
  -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.
 
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
 • woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of –ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
 • samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
 • woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
 • woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer. 
 Rekenen groep 4
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangegeven, krijgen de leerlingen van groep 4 iedere donderdag een tafeldictee. De tafel van 4 is volgende week donderdag aan de beurt. De week daarna de tafel van 3 en 4 door elkaar.

Boekenkring groep 4
Binnenkort start groep 4 met de boekenkringen. Volgende week krijgen de kinderen een brief met  informatie hierover mee naar huis. In deze brief staat ook de datum waarop hij/zij aan de beurt is. Zoekt u vast een leuk boek uit met uw kind?

Speelgoed groep 3 en 4
Het valt op dat kinderen steeds meer speelgoed van thuis meenemen naar school. Wilt u er op letten dat uw kind zijn/haar knuffels, lego, popjes en ander speelgoed thuis laat. Pas gekregen speelgoed voor een verjaardag willen we natuurlijk wel altijd even bewonderen.   

Grote rekendag 2017
 Op woensdag 22 maart was het de Grote Rekendag. De kleuters zijn bezig geweest met 'meten, bewegen en construeren'. Groep 3 en 4 met 'overal om je heen zie je getallen’. Alle ouders die meegeholpen hebben, dank je wel hiervoor.

Sponsorloop
Op woensdag 24 mei is onze sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen?
Overige informatie volgt nog.

Lied Koningsspelen
Kinderen van de bovenbouw kunnen het lied van de Koningsspelen thuis oefenen. Het is het lied 'Okido' van Kinderen voor Kinderen. Je kunt het vinden door op de volgende link te klikken: 
https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U Veel plezier!
   
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Helga

Theoretisch Verkeersexamen groep 7
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen van VVN gemaakt. De meeste leerlingen van groep 7 hebben het examen in één keer succesvol afgelegd. Een aantal kinderen moet nog een herexamen maken, alvorens zij het diploma ook op zak hebben. Succes!

EHBO
De kinderen van groep 8 hebben de praktijk-  theorielessen van EHBO er inmiddels op zitten. Het is gelukkig allemaal goed gegaan met het aanleggen van verbandjes, grepen en het behandelen van pijnlijke wonden. Alle kinderen van groep 8 hebben het examen met succes afgelegd. Gefeliciteerd allen!

Wetenschap en Techniek
Al zijn de lessen van 'wetenschap en techniek' inmiddels weer een week afgelopen, willen wij Teun Scheffel hartelijk bedanken voor de gastlessen die hij drie weken heeft gegeven. De kinderen vonden het erg leuk en leerzaam!

Sponsorloop
Op woensdag 24 mei is de sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen?
Overige informatie volgt nog.

Tafels groep 5 en 6
Veel leerlingen hebben al veel tafels behaald. Hier zijn we natuurlijk blij mee. Het automatiseren van de tafels draagt bij aan het snel uitrekenen van redactiesommen. De sommen worden immers steeds lastiger naarmate de leerlingen in hogere groepen gaan rekenen. Kijkend naar de planning, die aan het begin van het jaar is meegegeven, behoren de leerlingen nu (minstens) de tafels van 1 t/m 8 te beheersen. Dit is nog niet voor alle leerlingen het geval. Helpt u uw kind mee? Dat kan door samen de tafels te oefenen! 

Grote rekendag 2017
 Op woensdag 2

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 OBS Op 't Hof | Dr. v.d. Willigenstraat 10 | 4196 JM Tricht | t: 0345-581074