Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
1 juni 2017
Kalender
 
2 juni  
Weekend  
5 juni  2e Pinksterdag
6 juni Studiedag - alle groepen vrij!
7 juni Studiedag - alle groepen vrij!
8 juni  
9 juni  
Weekend  
12 juni  
13 juni  
14 juni  
15 juni  
16 juni  
Weekend  
19 juni  
20 juni  
21 juni  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende leerlingen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Amelie van der Krabben uit groep 1 op 6 juni.
Roos van der Schuit uit groep 3 op 6 juni.

Levi Vermeulen uit groep 6 op 12 juni.

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR


Hierbij willen wij, als MR, u informeren over de huidige stand van zaken rondom de samenwerking met De Malsenburg.

Op 13 april is het ouderpanel opnieuw bij elkaar gekomen. Het ouderpanel heeft zowel de MR van Op ’t Hof en De Malsenburg geadviseerd een intentieverklaring tot fusie te tekenen. Deze intentieverklaring zorgt ervoor dat een mogelijke fusie kan worden onderzocht. Door deze verklaring komen er extra middelen vrij voor een onderzoek. 

 

Op 18 april hebben de gezamenlijke MR’en ingestemd met het ondertekenen van een intentieverklaring, zodat er een onderzoek kan plaatsvinden. De directies van beide scholen hebben bovenstaand verzoek doorgestuurd naar het bestuur van Stichting Fluvium om dit in gang te zetten.

 

Concreet betekent dit, dat we door de intentieverklaring een onderzoek kunnen doen naar een fusie. Na dit onderzoek volgt een definitief besluit of er wel of niet voor een fusie zal worden gekozen. De gezamenlijke MR’en zullen zich er dan opnieuw over uitspreken.

 

Het bestuur van Stichting Fluvium informeert u in de bijlage van deze nieuwsbrief over het proces en de voortgang van het integraal huisvestingsplan.
 

OR
 
Algemeen

Uitslag Centrale Eindtoets 
De uitslag van de Centrale eindtoets is bekend. Alle leerlingen en hun ouders hebben de uitslag gekregen. We zijn erg trots op onze leerlingen. De gemiddeld behaalde landelijke score is 536,5. Groep 8 van Op 't Hof heeft een gemiddelde behaald van maar liefst 540. Deze uitslag was geheel conform de verwachtingen die we hadden van de leerlingen.

Sponsorloop

Wat een succes! (Bijna) alle deelnemers hebben 10 rondjes gelopen. Dat is een hele prestatie. Tot en met vrijdag 2 juni kun je het sponsorgeld inleveren bij de leerkracht. We hopen u de volgende keer in de nieuwsbrief te laten weten wat de exacte opbrengst is.

Wetenschap en Techniek dag
Op woensdag 28 juni is het 'juniorlabdag' op Op 't Hof.

Deze dag wordt de school omgetoverd tot een heus laboratorium. We gaan in alle groepen op een spannende ontdekkingsreis. Een aantal experts gaan ons daarbij helpen.
Speciaal voor deze dag heeft de OR het proefjes lab uitgenodigd. Zij verzorgen een interactieve voorstelling met proefjes voor alle kinderen. Ook is er die dag een onthulling...wat dat is, blijft nog even geheim.
Dinsdag 27 en donderdag 29 juni wordt speciaal voor de bovenbouwgroepen 7 en 8 een klas ingericht voor 'het geheim van het pakhuis'. Leerlingen stappen hierbij in een verhaal, doen proeven en komen spelenderwijs met de technische vakken natuur- en scheikunde in aanraking. In de volgende nieuwsbrief zal meer informatie over de juniorlabdag staan.

Formatie
De vacature van leraar ondersteuner in de unit 5-8 is ingevuld. Juf Jacelien heeft intern gesolliciteerd en de keuze is op haar gevallen. Jacelien, van harte gefeliciteerd! Na de zomervakantie gaat Jacelien aan het werk in unit 5-8. Dat betekent wel dat er ruimte ontstaan is voor een onderwijsassistent in unit 1-4. Deze vacature is inmiddels al uitgezet en de sollicitatiegesprekken vinden reeds plaats. We hopen u zo spoedig mogelijk te informeren.

Studiedagen
Op dinsdag 6 en woensdag 7 juni hebben de leerlingen vrij wegens teamstudiedagen. Dinsdag vindt traditiegetrouw de studiedag voor alle scholen van onze stichting plaats. Het thema van deze studiedag is 'alle aandacht voor samen leren' en zal plaatsvinden in het Dorpshuis van Meteren en op ODS Meester Aafjesschool. Woensdag 7 juni hebben de teams van de Malsenburg en Op 't Hof een gezamenlijke studiedag in Tricht. Naast een aantal gezamenlijke onderdelen heeft iedere school zijn eigen speerpunten waaraan gewerkt wordt. Het middagprogramma van Op 't Hof wordt begeleid door proefjes.nl en staat vooral in het teken van Wetenschap&Techniek. De leerlingen zijn op deze dagen vrij!

Digiborden
Binnenkort krijgen we nieuwe digiborden op school. Hier zijn we erg blij mee. De nieuwe borden zijn compatibel met iPads en Chromebooks.
Op 't Hof is op dat moment weer helemaal '21st Century proof'smiley

Samenwerking Malsenburg / Op 't Hof
In de bijlage vindt u een brief van de bestuurder van Stichting Fluvium, over de voortgang van het proces van samenwerking, mevrouw Anita Burlet.   

Afbeeldingsresultaat voor minions

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva


Sponsorloop
Wij hebben nog niet van alle kinderen het sponsorloopgeld ontvangen, wilt u eraan denken dat u dit bij de leerkracht van uw kind inlevert.

Rapport
Op donderdagavond 22 juni krijgen de kinderen hun rapport. Alle ouders zijn samen met hun kind van harte welkom om de rapporten op te komen halen vanaf 18.30 uur. We hopen zo veel mogelijk ouders te zien tijdens deze avond. Tijdens de rapportavond is het mogelijk om een afspraak te maken voor een tien minuten gesprek.

Thema kleuters
Het thema 'kikker/lente' zijn we aan het afronden en volgende week beginnen we met een nieuw them 'vakantie'.
De kleuters leren deze week en volgende week de letter 'n', daarna is de letter 'd' aan de beurt.
 
Lezen
Groep 3 is begonnen met kern 11 van veilig leren lezen.
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
 • woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
 • woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.
 
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open lettergreep aan het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono);
 • woorden van drie of meer lettergrepen die eindigen op -ste, zoals: gevaarlijkste;
 • woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie;
 • leenwoorden, zoals: computer;woorden met meerdere open lettergrepen (vlak) na elkaar, zoals: museum.
  Groep 4 is vooral bezig met het vlot lezen van meerlettergrepige woorden, woorden met –ge- in het midden, woorden eindigend op -tie en leenwoorden die vaak voorkomen. Daarnaast oefenen we veel op het lezen met intonatie.


  Groep 4 Rekenen
  Nog niet alle leerlingen hebben de tafels van 3 en 4 behaald. Het is de bedoeling dat zij deze zo snel mogelijk komen opzeggen bij de juf. Er mogen ook afspraken worden gemaakt voor het kleine tafeldiploma.
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Helga

Sponsorloop
Wat fijn dat er zoveel kinderen van de bovenbouw aanwezig waren, tijdens de sponsorloop. Bijna alle kinderen hebben alle tien de rondjes om de school uitgelopen. Knap gedaan!

Sponsorloopgeld 
Wij hebben nog niet van alle kinderen het sponsorloopgeld ontvangen, wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind het geld zo snel mogelijk (uiterlijk 2 juni) in te laten leveren bij de leerkracht van uw kind?

Grote tafeldiploma
Ons doel is dat alle leerlingen van groep 5 en 6 dit jaar (nogmaals) het 'grote tafeldiploma' behalen. Sommige leerlingen hebben het al behaald. Fijn! In de ouderbrief, die aan het begin van het jaar is meegegeven kunt u de data vinden, die wij als richtlijn aanhouden. We hopen dat alle leerlingen van groep 5 en 6 zo snel mogelijk het 'grote tafeldiploma' behalen. 

Wia Beeldend 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de laatste ronde van de WiA gewerkt. Deze keer was het een bijzondere WiA, waar de kinderen in drie groepen iedere week iets anders gedaan hebben. Zo was het aanbod van deze WiA: hockey buiten op het plein, een speaker maken voor de telefoon en een talentenjacht die georganiseerd werd door Julia uit groep 7 en Ylana uit groep 8.

Rots en Water
De kinderen van groep 7 hebben vandaag hun laatste Rots en Water les gehad van juf Kristin. Zij hebben tijdens de laatste les allemaal, een plankje met daarop een eigen geschreven tekst door het midden geslagen. Voor veel kinderen was dit een bijzonder moment.

Lees- mediacoach
De kinderen van groep 5/6 en groep 8 hebben een les gehad van de lees- mediacoach. Zo hebben de kinderen van groep 5/6 een les 'vliegens vlugge verteller' gehad. De kinderen kregen in een korte tijd informatie over zoveel mogelijk boeken.  De kinderen van groep 8 hebben een les mediawijsheid gehad. In deze lessen kegen de kinderen de positieve en negatieve gevolgen te zien van social media. 

Musical groep 8
De kinderen van groep 8 zijn duk bezig met het oefenen voor de musical. De komende weken zullen de kinderen van groep 8 zich druk bezig houden met het oefenen van liedjes en de tekst. Daarnaast zullen de kinderen ook druk aan de slag gaan met het maken van het decor. Verdere informatie omtrent de afscheidsavond en de musical volgt nog.

Rapport
Op donderdagavond 22 juni krijgen de kinderen hun rapport. Alle ouders zijn samen met hun kind van harte welkom om de rapporten op te komen halen vanaf 18.30 uur. We hopen zo veel mogelijk ouders te zien tijdens deze avond. Tijdens de rapportavond is het mogelijk om een afspraak te maken voor een tien minuten gesprek.

Toets data
Toets data groep 5 
Toets Topografie: 12 juni
Toets Maandtaak mei: 19 juni
Taaltoets Thema 8: 28 juni
Woordendictee Thema 8: 29 juni


Toets data groep 6 
Toets Topografie: 12 juni
Toets Maandtaak mei:  19 juni
Zinnendictee thema 7: 2 juni
Taaltoets Thema 8: 27 juni
Woordendictee Thema 8: 30 juni

Toets data groep 7 
Toets Topografie: maandag 12 juni
Toets Maandtaak mei: maandag 19 juni
Toets Engels: vrijdag 9 juni
Taaltoets Thema 8: 28 juni
Woordendictee Thema 8: 29 juni

Toets data groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda.


Afbeeldingsresultaat voor happy weekend minions

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl