Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
14 september 2017
Kalender
 
15 september Groep 1-2 vrij!
Weekend  
18 september  
19 september  
20 september  
21 september  
22 september  
Weekend  
25 september  
26 september  
27 september  
28 september  
29 september Groep 1-2 vrij!
Weekend  
2 oktober  
3 oktober  
4 oktober  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Michaëla uit groep 8 op 18 september.
India uit groep 7 op 18 september.
Justin uit groep 5 op 22 september.
Nieck uit groep 8 op 26 september.
Chemène uit groep 7 op 26 september.
Isabell uit groep 2 op 30 september.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR
 
OR
 
Algemeen


Landelijke staking 5 oktober
Op donderdag 5 oktober wordt op onze school gestaakt. Werknemers in het primair onderwijs leggen dan voor één dag het werk neer om meer salaris te vragen aan het kabinet. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort in Nederland. Actievoeren in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat inmiddels echt aan de lippen. Door deze staking zal onze school de gehele dag gesloten zijn. 
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Door niet les te geven op de stakingsdag, blijven we toch binnen het wettelijk verplichte aantal lesuren dit schooljaar. Binnen het jaarrooster 2017-2018 hebben wij nog 6 marge-uren staan en daarvan worden er 5,5 ingezet.
De stakingsdag is een collectieve actie, vergelijkbaar met een studiedag. De school verwacht dat ouders zelf hun kind(eren) opvangen en wellicht ook kinderen van andere ouders bij wie dat niet lukt.

De BSO van KRBV gaat extra open, ouders kunnen een extra dag inkopen. Indien het écht niet lukt om opvang te regelen, dan kunnen ouders, verzorgers contact met Margreet opnemen. We willen benadrukken dat dit alleen geldt voor uitzonderlijke gevallen. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust. Deze informatie zal ook via de email van ParnasSys verspreid worden. 

Brief College van Bestuur 
In de bijlagen stuur ik de brief van het College van Bestuur aan de ouders, verzorgers van leerlingen van stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk. In deze brief geeft het College van Bestuur aan dat de grenzen bereikt zijn en dat zij de actie/staking ondersteunen.

Samenwerking Malsenburg- Op 't Hof
Kort voor de zomervakantie is een intentieverklaring tot fusie getekend door de MR-en van onze beide scholen. VOS/ABB is gevraagd een projectplan te schrijven en het proces te begeleiden. Dit projectplan ligt voor en de offerte ligt ter goedkeuring bij de bestuurder mevrouw Burlet. Het doel van het project is het uitvoeren van een onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd worden in een fusie-effectrapportage. Indien de uitkomsten hiervan positief zijn, worden de MR-en om instemming gevraagd te fuseren per 1 augustus 2018.

 

Ten behoeve van het onderzoek zullen er werkgroepen op verschillende domeinen ingericht worden. Doel van de werkgroepen is te onderzoeken wat de gevolgen van een fusie per 1 augustus 2018 zijn op deze domeinen. Teamleden zullen gevraagd worden zitting te nemen in de werkgroepen, maar op enig moment worden ook ouders gevraagd zitting te nemen.

 
Sparen voor de schoolbieb
Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren. Daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor de schoolbieb’. Hoe werkt het? Koop een kinder- of jeugdboek bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek tussen 4 en 15 oktober en lever de kassabon in op de school bij de juf of de meester. De school verzamelt alle kassabonnen en komt aan het einde van de actie naar Bruna om de kassabonnen in te leveren. De school ontvangt dan een waardebon en mag bij Bruna voor 20% van het totale kassabonbedrag aan kinderboeken uitzoeken.


Afbeeldingsresultaat voor minions

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Michelle, Juf Kristin, Juf Kimberly en Juf Eva
 
Schoolreisje
Wat hebben we een gezellige dag gehad tijdens ons schoolreisje. We willen de ouders die de kinderen mede hebben begeleid nog bedanken voor hun hulp.

Algemene Informatieavond
We zijn blij dat bijna alle kinderen samen met hun ouders op de informatieavond geweest zijn. Wat goed dat jullie de informatie zelf aan jullie ouders hebben verteld. Jullie zijn goede gidsen. We zijn trots op jullie!

Toestemming publicatie foto's
We hebben nog niet van alle kinderen het antwoordstrookje terug van Toestemming publicatie foto's. Wilt u dit zo spoedig mogelijk inleveren.
 
Formulieren kleuters
Wij hebben nog niet alle formulieren terug wanneer de papa’s en de mama’s jarig zijn. Willen jullie dit meegeven aan uw kind

Feestmiddag groep 1 en 2
Op donderdag 12 oktober is de feestvoorstelling van de groepen 1 en 2, deze staat in het teken van het thema van de 'Kinderboekenweek'.

Fruitbeleid
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wij een gezond voedingsbeleid voeren. Voor in de ochtendpauze mogen de kinderen alleen fruit of groente meenemen. Denk hierbij aan; appels, peren, mandarijnen, druiven, komkommer, paprika, wortelen enz. Het eten van koek is tijdens de ochtendpauze niet toegestaan.

Thema kleuters
Wij zijn gestart met het thema 'Hennie de Heks'. Dit thema sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 'griezelen'. Wij hebben dit thema geopend in een donkere speelzaal vol met griezelige spullen. Deze spullen hebben we over de 2 groepen verdeeld. De kinderen mogen griezelige spullen mee naar school nemen.
Wij zoeken nog zwart landbouwplastic of lakens/dekens om een griezelgrot te maken.

Lees- mediacoach
Onze lees- mediacoach, Adrie Vroon, komt aankomende dinsdag interactief voorlezen in de groepen 1 en 2. Wellicht vindt u het als ouder leuk om te zien en horen wat interactief voorlezen precies is. Wij willen u graag de gelegenheid bieden om hierbij aanwezig te zijn.
De ouders van groep 1/2a ( het grote kleuterlokaal) zijn van harte welkom om 13.00 uur en de ouders van groep 1/2b om 14.30 uur.
                                                                             
Lezen
 kleuters
De kleuters zijn druk bezig met beginnende geletterdheid.
Deze week hebben de kleuters de letter 'k' aangeboden gekregen. Wat fijn dat er veel kinderen zijn die spullen meenemen voor de lettertafel, ook de lettertas is weer een groot succes.
De lettertas is een manier om letters aan te bieden aan kleuters. Iedere twee weken komt er een nieuwe letter aan de tas te hangen. Gedurende twee weken staat de desbetreffende letter centraal. Kinderen mogen de lettertas vullen met spulletjes die beginnen met de letter die aan de tas hangt.
Volgende week leren de kleuters de letter 'b'.

Verder zijn de kleuters bezig met auditieve synthese;
Welke klank hoor je vooraan een woord? Bijvoorbeeld bij het woord sok? Mocht een kind het nog niet horen dan maken we de eerste klank langer; Ssssssssok.
We zijn tevens bezig met rijmen.
Wat rijmt erop kip? De jongste kleuters mogen nog rijmen met onzinwoorden.

Groep 3
Groep 3 heeft kern start van veilig leren lezen afgesloten. Zij zijn in middels begonnen met kern 1.
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’.

Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.

Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen nu vooral met woorden waarin een tweetekenklinker of een lange klinker zit, zoals buik en zuur. Zij hebben een boekje Veilig & vlot zon, waarin naast woordjes van het type medeklinker-klinker-medeklinker ook woordjes van dit type met de derde-persoons-t voorkomen. Dus: ‘raapt’, ‘vist’, ‘past’ en ‘ruikt’.

Groep 4
 Groep 4 oefent met het zo mooi mogelijk lezen van teksten. Er wordt vooral aandacht besteed aan het lezen van vraagzinnen en het lezen van zinnen met een uitroepteken. Tevens leren ze om drielettergrepige woorden lezen eindigend op ~eren, ~elen, ~enen en drielettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing 

Rekenen
Kleuters
De kleuters zijn bezig met tijd. Bijvoorbeeld kan een kind vertellen van 2 handelingen of deze vroeg/eerder of laat/later plaatsvinden. Tevens oefenen de kleuters met de hoeveelheden veel en weinig.

 Groep 3
Groep 3 is bezig met het leren klokkijken. Ze hebben de hele uren nu geleerd. Kijkt u thuis ook eens met uw kind op de klok? Tevens zijn de kinderen bezig met zo handig mogelijk tellen tot 10.

Groep 4
Groep 4 is ook weer begonnen met klok kijken. Zij moeten de hele uren van de analoge klok, kunnen vertalen naar de digitale klok. Tevens zijn zij gestart met het leren van de tafels van 1 en 10. Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 4 dit jaar alle tafels onder de knie krijgen. Om te laten horen of dit het geval is, kunnen zij de tafels opzeggen bij de leerkracht. De tafels dient eerst opgezegd te worden op volgorde van 1 tot 10 en vervolgens door elkaar. De aankomende twee weken mogen de kinderen de tafels van 1 en 10 komen opzeggen bij de juf. Goed oefenen dus!
 
Huiswerk groep 4
Als het goed is heeft uw kind en huiswerkmapje voor taal en spelling in huis. De data van de toetsen zijn tevens meegegeven. Mocht u nog iets missen, dan horen wij dit graag.

Sparen
Voor handvaardigheid hebben wij lege melkpakken en lege pakken frisdrank nodig. Helpt u ons sparen?

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kim, Juf Kimberly, Juf Jacelien en Juf Jiska

Schoolreisje
Wat hebben we een gezellige dag gehad tijdens ons schoolreisje met groep 5 en 6. We willen de ouders die de kinderen mede hebben begeleid nog bedanken voor hun hulp.

Kamp
De kinderen van groep 7 en 8 zijn 30 augustus t/m 1 september op kamp geweest in Buren. Het programma van kamp zat vol met activiteiten voor de kinderen. Zo zijn we wezen survivallen bij 't Wilgje, hebben we hutten gemaakt in het bos, naar de Meent wezen zwemmen en nog veel meer! We hopen dat de kinderen hebben genoten!

Gymspullen
Het komt regelmatig voor dat kinderen van groep 5 t/m 8 hun gymspullen thuis vergeten. Voor een keer is dat niet erg, maar soms komt het regelmatig bij kinderen voor. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een gymtas mee heeft naar school met daarin sportkleding en passende gymschoenen? Bij sommige kinderen zijn de gymschoenen te klein. Wij gymmen iedere maandagochtend en donderdagmiddag. Alvast bedankt voor het meedenken!

Algemene Informatieavond en startgesprekken
De algemene informatieavond heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 september. We hebben weer een hoop ouders mogen ontvangen in onze bovenbouw-unit.
Op de informatieavond zijn er lijsten meegegeven, met daarop de data voor ieder kind, wanneer u een startgesprek heeft. Mocht het moment (tijdstip/dag) van het startgesprek niet goed uitkomen? Stuur dan een mailtje naar de desbetreffende gespreksleerkracht.

Meetkunst
Het project 'Meetkunst' is van start gegaan. Inmiddels zijn in de groepen 6 t/m 8 de eerste lessen gegeven. De kinderen hebben actief meegedaan en reageren positief op wat ze in de lessen moeten doen. Zo moeten kinderen ruimte 'vangen, omsluiten en vullen'. Een erg leerzaam project en onderzoek.


Toetsdata

Groep 5:

Zinnendictee thema 1: 18 september
Topografie Nederland: 18 september
Toets Maandtaak: 2 oktober

Groep 6:
Woordendictee thema 1: 15 september
Zinnendictee thema 1: 19 september
Toets Maandtaak: 2 oktober
Topografie Nederland: 18 september

Groep 7:
Zinnendictee thema 1: 18 september
Toets Maandtaak: 2 oktober
Topografie Europa: 18 september

Groep 8:
De leerlingen van groep 8 zetten toetsdata zelf in de agenda. Zo kunnen de kinderen het gebruik van een agenda oefenen.
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl