Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
2 november 2017
Kalender
 
3 november Groep 1-2 vrij
Weekend  
6 november  
7 november  
8 november  
9 november  
10 november  
Weekend  
13 november  
14 november  
15 november  
16 november  
17 november Groep 1-2 vrij
Weekend  
20 november  
21 november  
22 november Generale repetitie Schoolkorenslag
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Julian uit groep 1 op 24 oktober.
Lieke uit groep 2 op 31 oktober.
Noa uit groep 4 op 6 november.
Senna uit groep 8 op 7 november.
Leroy uit groep 6 op 9 november.
Jesse uit groep 4 op 12 november.
Ibrahim uit groep 3 op 14 november.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR
 
OR
 
Algemeen

Voortgang sollicitatieprocedure
We zijn inmiddels wat verder gevorderd in het sollictatieproces. We ervaren aan den lijve dat het flink krapper is geworden op de arbeidsmarkt. De vacature is op verschillende sites en in meerdere netwerken uitgezet. Ook zijn we met een promofilmpje van de school bezig om onze school én de vacature onder de aandacht te brengen. We hebben inmiddels wat gesprekken gepland staan en hopen u zo spoedig mogelijk verder te informeren. Meester Bas zijn laatste werkdag bij Op 't Hof is op donderdag 30 november. Wij zullen u nog infomeren over op welke wijze het afscheid wordt vormgegeven.

Onderwijs in de gevarenzone
De actiebereidheid was groot op 5 oktober, maar liefst 70.000 stakers hadden zich geregistreerd. Het onderwijs staakte onder het credo: Code rood. Help! We zitten in de gevarenzone. Het regeerakkoord lekte al snel uit en sprak over 500 miljoen voor werkdrukverlaging. Dat is een mooi begin zou je denken. Helaas bleek na het uitkomen van het akkoord dat er wel wat kleine lettertjes aan toegevoegd zijn. In de praktijk blijkt dat het over 450 miljoen gaat, waarvan er 20 miljoen naar kleine scholen gaat. Zodat we op 430 miljoen uitkomen en die wordt pas uitgekeerd in 2021. Voor volgend schooljaar is 10 miljoen beschikbaar en als je dat bedrag deelt over alle basisscholen houd je 1575 euro per school over. Dit is een bedrag waaruit geen enkele urgentie spreekt. In een tijd waarin de invalproblematiek gierend uit de hand loopt, zou je meer verwachten van onze bewindslieden. Wij ervaren deze problematiek ook, afgelopen vrijdag was juf Bea met verlof en ondanks dat we al twee weken voorafgaand vervanging hadden aangevraagd was er niemand beschikbaar. Gelukkig hebben we het zelf weten op te lossen door twee groepen samen te voegen. Dit is natuurlijk geen structurele oplossing. We gaan tot het uiterste om klassen kwalitatief goed te bezetten en geen leerlingen naar huis te sturen, maar uiteindelijk pleeg je op deze wijze roofbouw op je personeel. Ik houd mijn hart vast bij een griepgolf!

https://www.poinactie.nl/

Leefbaarheidsbudget

Er kan weer gestemd worden op leefbaarheidsinitiatieven in gemeente Geldermalsen!
OZOD
Muziekvereniging O.Z.O.D uit Tricht wil een samenwerking aan gaan met basisschool Op ’t Hof. Zij wil muzieklessen gaan verzorgen in groep 6,7 en 8 om zo de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met muziek en het bespelen van een instrument.
Stemt u ook via de volgende link naar het online stemformulier om zo dit plan te ondersteunen? Alle inwoners van gemeente Geldermalsen die 12 jaar of ouder zijn mogen stemmen! Wij doen mee in de categorie t/m 5000 euro.
https://www.geldermalsen.nl/Inwoners/Projecten_gemeente/Algemeen/Leefbaarheidbudget/Stemformulier


Europees Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 april doet onze school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een (gratis) portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. U hoort nog van mij op welke dagen dat zal zijn. Ik hoor volgende week wie de leverancier wordt en kan dan pas definitieve afspraken maken.

Schoolkorenslag
Op donderdag 23 november staat Schoolkorenslag editie 2017 gepland. Het koor van Op 't Hof, bestaande uit 13 leerlingen uit de bovenbouw nemen het op tegen 5 andere koren. Iedere deelnemende school is momenteel heel druk aan het oefenen op drie liedjes, die op 23 november aanstaande ten gehore gebracht worden in de aula van de Lingeborgh. Een feestlied, in verband met het 10 jarig bestaan van Stichting Fluvium, een vrije keuzelied en het gezamenlijke lied 'Iedereen is van de Wereld'. Het belooft een zinderende, muzikale avond te worden. Er is een live combo aanwezig en een heuse jury! Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar (30 per deelnemende school), in verband met het beschikbare aantal plaatsen in de aula van de Lingeborgh. De kaarten worden verdeeld onder de leerlingen van het koor.

Informatieavond Malsenburg / Op 't Hof
Donderdagavond 30 november wordt er een gezamenlijke ouderinformatieavond georganiseerd met als onderwerp het proces van de voorgenomen fusie. Deze avond zal dit keer plaatsvinden op Op 't Hof en start om 19.30 uur. De agenda volgt binnenkort. Save the date! 
Afbeeldingsresultaat voor minions

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Kristin, Juf Kimberly, Juf Michelle en juf Eva

Voorstelling kleuters
Wat was de feestvoorstelling een groot succes! Fijn dat er zoveel belangstelling was van ouders/verzorgers, opa’s en oma’s. De leerlingen en de juffen hebben genoten.

Verrassing voor jarige papa’s en mama’s
De kleuters maken wat voor hun papa en mama wanneer zij jarig zijn, Dit geven we de eerste van de betreffende maand mee.

Lezen
Kleuters : Deze week leren de kleuters nog de letter 'i'. De leerlingen mogen spullen meenemen waar de 'i' in voorkomt.
De volgende letters hebben de kinderen al geleerd: k, s, b, t en de i. U kunt dit thuis spelenderwijs herhalen bijvoorbeeld door te vragen: 'wie weet er een woord wat begint met de…'
Daarna komt de letter 'l' aan de beurt.
Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor op de lettertafel.
Wat vinden de kinderen de lettertas leuk. Ze mogen thuis spullen zoeken die met de letter op de lettertas beginnen.
We krijgen de tassen vol terug op school en die spullen mogen dan op de lettertafel liggen.
De kinderen van groep 2 zijn bezig met het bepalen van de klankposities 'wat hoor je vooraan, achteraan en wat hoor je in het midden van een woord.' Dit blijven we constant oefenen.
Groep 3 is begonnen met kern 4. De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
Groep 4 heeft vandaag mogen proeven aan de boekenkring. De boekenkring is een manier om lezen op een leuke manier te stimuleren. We hebben aan de hand van vragen verschillende lievelingsboeken van de kinderen besproken. De komende periode zal er vaker een boekenkring worden gehouden met boeken die de kinderen lezen tijdens het vrij lezen op school.
 
Thema kleuters
We zijn begonnen met een nieuw thema: herfst
We zijn begonnen met een nieuw thema: kabouters en herfst. Het ziet er herfstachtig uit. De huishoek is veranderd in een paddenstoel. De kinderen kunnen zich verkleden als kabouters.
De woorden die we gebruiken bij het thema zijn o.a. paddenstoel, hark, kruiwagen, lantaarn, herfst, kastanje, herfstblad enz.
De kinderen mogen herfstspullen voor de kijktafel meenemen. Wij zoeken ook nog wat materialen voor onze sorteertafel. Denk hierbij aan eikels, kastanjes, gedroogde bladeren, hazelnoten enz.
De kinderen hebben geleerd dat een spin 8 poten heeft. Ze weten nu dat in de herfst de blaadjes van de bomen vallen en dat ze dan niet meer groen zijn, omdat zij geen eten en drinken meer krijgen.

Kabouterpad kleuters
Op woensdag 8 november zijn wij van plan om met de kinderen een 'Kabouterpad' te lopen.
Dit kunnen wij niet zonder uw hulp! Heeft u zin om een activiteit samen met de kinderen te beleven. Schrijf u dan in op de intekenlijsten die vanaf maandag 30 oktober bij de kleuterklassen hangen.
U bent ongeveer een uur bezig met de activiteit. We starten om 11:15 uur en zijn om 12:15 uur weer klaar.
De activiteit vindt plaats rondom de school, het dorpshuis en de speeltuin. We hopen op mooi weer!
 
Rekenen:
Kleuters: Met rekenen zijn we o.a. bezig met tijd. Bijvoorbeeld kan een kind vertellen van 2 handelingen of deze vroeg/eerder of laat/later plaatsvindt.
Ook oefenen we met de hoeveelheden veel en weinig.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Dan kunnen we dit samen spelenderwijs oefenen. 
Groep 3: Groep 3 is bezig met bus sommen. Tevens oefenen zij de begrippen links en rechts. De getallenlijn in de klas gaat inmiddels al tot de 30. De kinderen oefenen met het herkennen, benoemen en schrijven van de getallen 21 t/m 30.
Groep 4: Nog niet alle leerlingen hebben de tafel van twee opgezegd bij de juf. Zij kunnen dit volgende week nog doen. Helpt u uw kind hieraan herinneren?

Sparen
Wij sparen verschillende vormen van trechters, slangen, stukjes plastic pijp, watermolen, plankjes en zeefjes voor onze water-/ zandtafel.
Wij sparen tevens schoongemaakte melk/drinkpakken.

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kimberly, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Jacelien

Tijdschriften voor project Kindertrots
De bovenbouw is nog steeds bezig met het project wat gebaseerd is op het project KinderTrots. In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan tijdschriften nodig te hebben. Het zou erg fijn zijn als u uw (oude) tijdschriften die u niet meer leest, mee zou willen geven aan uw kind. Alvast bedankt!

Klassenbezoeken
Afgelopen week hebben ouders de mogelijkheid gekregen om een 'kijkje in de keuken' te nemen in de bovenbouwklassen. Vrijdag 3 november (morgen) is de laatste mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in onze bovenbouw-unit. 

Kinderpostzegels
Als het goed is, zijn de bestellingen van de kinderpostzegels inmiddels binnen (week van 3 november). Zijn bestellingen nog niet binnengekomen, dan zal dat in de loop van volgende week of de week daarop moeten gebeuren. Mocht u problemen hebben met uw bestelling(en), neem dan contact met meester Bas op.

Pokémonkaarten 
Wilt u erop toezien dat er door uw kind geen Pokémonkaarten meer worden meegenomen naar school. Wij hebben gemerkt dat het ruilen van de populaire kaartjes regelmatig uitloopt tot  onenigheid tussen de kinderen. We hebben al meerdere keren bij de kinderen aangegeven dat het verstandig is om deze kaarten thuis te laten. Alvast bedankt.

Schoolschaatsen IJsbaan Mariënwaerdt
Op donderdag 30 november hebben we met de gehele bovenbouw een uitje! We gaan namelijk naar IJsbaan Mariënwaerdt. Die dag zullen we van 14.00-15.00 uur gaan schaatsen en zal er een professionele instructeur aanwezig zijn. We worden met een bus opgehaald en weer teruggebracht op school. De schaatshuur is inbegrepen, maar de kinderen mogen ook eigen schaatsen meenemen (alleen geen noren!). Meer informatie over de vertrek- én aankomsttijd volgt nog, aangezien de leerlingen die dag wat later thuis zullen zijn. De busreis en de kosten van het schaatsen worden trouwens gesubsidieerd door Gemeente Geldermalsen. Haal de schaatsen maar uit het vet. laugh

Data spreekbeurten groep 7 en 8
Afgelopen vrijdag (27 oktober)  hebben alle kinderen van groep 7 en 8 informatie meegekregen omtrent de spreekbeurt die zij dit schooljaar moeten houden.
De planning van de spreekbeurten kunt u vinden in de bijlagen van de nieuwsbrief op onze website. In dit document kunt u vinden wanneer uw kind(eren) aan de beurt zijn om een spreekbeurt te houden. Let op, data kunnen mogelijk veranderen i.v.m. nog in te plannen activiteiten gedurende dit schooljaar. Mocht het zo zijn dat er een spreekbeurt zal worden verplaatst, communiceren wij dit met uw kind. Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan aan meester Bas.

Toetsdata
Groep 5:
Woordendictee thema 3: 20 november
Zinnendictee thema 3: 27 november
Taaltoets thema 3: 16 november
Toets Maandtaak: 8 november

Groep 6:
Woordendictee thema 3: 21 november
Zinnendictee thema 3: 28 november
Taaltoets thema 3: 17 november
Toets Maandtaak: 8 november

Groep 7:
Woordendictee thema 3: 20 november
Zinnendictee thema 3: 27 november
Taaltoets thema 3: 16 november
Toets Maandtaak: 8 november

Groep 8:
De leerlingen van groep 8 zetten toetsdata zelf in de agenda. Zo kunnen de kinderen het gebruik van een agenda oefenen.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl