Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
Donderdag 8 februari
Kalender
 
vrijdag 9 februari Groep 1/2 vrij
Weekend  
maandag 12 februari  
dinsdag 13 februari  
woensdag 14 februari Valentijnsdagheart
donderdag 15 februari  
vrijdag 16 februari  
Weekend  
Week 8 Roostervrije week alle leerlingen vrij
Week 9 Voorjaarsvakantie
maandag 5 maart Schoolbezoek door team Malsenburg
dinsdag 6 maart  
woensdag 7 maart  
donderdag 8 maart Nieuwsbrief/ Kijk Rapport Avond
   
   
   
 
 
 
Jarigen!
Milan uit groep 3 op  12 februari
Mik uit groep 4 op 17 februari
Julia uit groep 8 op 21 februari
Siobhan uit groep 7 op 22 februari
Melanie uit groep 6 op 3 maart
Joris uit groep 5 op 5 maart
Devin uit groep 8 op 13 maart 
Silvano uit groep 3 op 13 maart 


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR
Op 23 januari heeft de MR vergadering plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
- De stand van zaken rondom het fusie-onderzoek Op ’t Hof/ Malsenburg
- De personele bezetting van dit schooljaar en aankomend schooljaar
- Diverse lopende zaken
 
OR
 
Algemeen
 
Kijk Rapport Avond
Op donderdag 8 maart staat de eerste Kijk Rapport Avond van dit schooljaar gepland. Op deze avond kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 8 hun rapport komen ophalen met hun ouders. De school is geopend van 18.30-19.30 uur. U kunt op dit moment met uw kind(eren) samen het schoolwerk inzien en u bent tevens in de gelegenheid korte vragen te stellen over de vorderingen van uw kind(eren). Daarnaast is het mogelijk in te tekenen voor een 10 minutengesprek. Het is niet de bedoeling dat uw kind(eren) gaat/gaan spelen op het plein of in de school. 

Lerarentekortisnu.nl
Helaas hebben wij afgelopen week wederom een groep naar huis moeten sturen, omdat er geen vervanging was. Wat een ellende! De vervanging was geregeld, maar de vervangster meldde zich maandagochtend om 07.00 af, omdat ze liever wilde invallen voor haar duo collega die inmiddels ziek geworden was. Los van het feit dat dit geen manier van doen is, stonden de collega's van Op 't Hof ineens voor het blok. Daarnaast nog een zieke collega in de bovenbouw en het probleem was compleet. Ellende voor iedereen! Ouders die hun kind weer naar huis krijgen en het zat zijn, collega's die zich schuldig voelen omdat we weer een groep naar huis moeten sturen. Hoe kan het dat wij als onderwijs zo ver zijn afgezakt dat kinderen niet naar school kunnen? Een zieke leerkracht is natuurlijk altijd vervelend, maar structureel kinderen naar huis sturen is in de afgelopen 25 jaar niet voorgekomen. Onvervulde vacatures? Idem! Toch is het de keiharde realiteit. Momenteel zijn er 2000 onvervulde vacatures in het basisonderwijs en dat loopt op naar 10.000. Dit is een landelijk probleem. Jeroen Goes, bestuurder van Fluvium /Spoenk, heeft het initiatief genomen voor de site lerarentekortisnu.nl.
 Hier kunnen scholen melden hoe en óf ze vervanging hebben kunnen regelen. Het initiatief van deze site is opgepakt door de lokale en landelijke media. De site laat zien waar het voor bedoeld is: het geeft aan hoe groot het probleem in het hele land is. Hopelijk gebeurt er nu wat, omdat het genoeg is! Zodat kinderen krijgen waar ze recht op hebben: goed onderwijs. 

Informatie-avond van de gemeente Geldermalsen
Gisteravond, woensdag 7 februari, was er een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Geldermalsen in samenwerking met stichting Fluvium. Deze avond was bedoeld voor inwoners van de dorpskernen Buurmalsen en Tricht en de ouders van de scholen in deze dorpen. Men werd geïnformeerd door Jeroen Goes van stichting Fluvium en Martijn Droge adviseur voor de gemeente Geldermalsen. De aanwezigen hebben o.a. input geleverd voor aandachtspunten in het haalbaarheidsonderzoek, dat de gemeente zal laten uitvoeren naar eventuele nieuwbouw voor de samengevoegde scholen. U moet dan denken aan: verkeersveiligheid en bereikbaarheid, ligging, voorkeur voor een IKC, veel speelgelegenheid, laagbouw etc. De avond werd druk bezocht, vooral door inwoners van Buurmalsen en ouders van de scholen. 
Wij danken u voor uw aanwezigheid en input. Wij blijven u informeren over de ontwikkelingen. 

Roostervrije week
Maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari is een roostervrije week voor alle leerlingen. Het team is op dat moment aan het werk en heeft o.a de volgende activiteiten gepland:
Dinsdag en donderdag teamscholing. Maandag en woensdag op bezoek bij de Malsenburg om lessen bij te wonen. Tevens staat in deze week onze halfjaarlijkse grote schoolbespreking gepland. Tijdens deze bespreking worden de opbrengstmetingen van medio 2018 van de hele school bekeken en afgezet tegen de schoolambities. Indien nodig worden halfjaarinterventies vastgesteld op school-, groeps- en  leerlingniveau. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs. Wij wensen u en uw kind(eren) alvast een hele fijne voorjaarsvakantie toe. 

Bezoek van Jeroen Goes aan Op 't Hof
De nieuwe bestuurder van stichting Fluvium en onderwijsgroep Spoenk bezoekt alle 21 scholen die onder de stichting vallen. Gisterochtend bezocht hij Op 't Hof. Hij is blij verrast met de werkwijze en de kwaliteit van onze school en daar zijn wij best wel trots op.

Afbeeldingsresultaat voor minions
 
Nieuws uit de units!

Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Kristin, Juf Kimberly, Juf Michelle en juf Eva
 

Nationale voorleesdagen Kleuters
Tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben we genoten van een voorstelling over het boek 'sssttt de tijger slaapt' van  Britta Teckentrup.
Alle ouders die deze dag geholpen hebben, hartelijk dank hiervoor.

  Thema kleuters
We werken nog steeds aan ons thema 'het verzamelmannetje'. De kast op de gang is elke week goed gevuld met verzamelingen van de kinderen. We hebben voor deze verzamelingen mooie schat/versierdozen gemaakt.
Op woensdag 14 februari gaan wij naar het Elisabeth Weeshuis Museum te Culemborg. Daar gaan wij deelnemen aan een korte activiteit genaamd “De Museumjas”. 

Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het thema: de boerderij. 

Wat zijn de kinderen enthousiast over de lettertafels, ze staan elke week weer vol met materialen waar de letter mee begint!
Deze week leren we nog de letter 'w'. Daarna is de letter 'g' aan de beurt. We vinden het fijn als er weer materialen, die beginnen met deze letter, worden meegenomen voor onze lettertafel.

Met taal zijn we bezig met het kritisch luisteren naar een verhaal en soms gebruiken wij hier picto’s voor. Dat zijn de picto’s: wie, wat, waarom, probleem en oplossing.

Met rekenen leren we over het begrip lengte. Waar kan je allemaal mee meten? Met touw, je handen, je voeten, een stok, elastiek enz.
Ook leren we over het begrip gewicht: wat weegt er zwaarder/lichter? Wat heb je hiervoor nodig?

Speelafspraakjes kleuters
Graag even bij de juffen melden waar de kinderen na schooltijd gaan spelen. Dan is het voor ons duidelijk wie de kinderen komt ophalen. 

Warme kleding
Het is weer lekker koud en fris buiten. Wilt u eraan denken uw kind een muts, sjaal en wanten mee te geven naar school? Dan kunnen we fijn buitenspelen.

Overbijfgeld
Het geld voor het overblijven graag in een dichte envelop voorzien van naam aan de leerkracht geven, dit om misverstanden te voorkomen.

Sparen
Wij sparen keukenrollen, kleine doosjes(geen bananen dozen), lege melk- en frisdrankpakken.

Lezen groep 3
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:

 • woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;

 • woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;

 • verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: twintig en vrolijk;

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: koning;

 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: appelboom;

 • verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals: zakdoekje;

 • woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals: onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.

Spelling groep 3
Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:

 • woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;

 • eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;

 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.

Unit 5/6/7/8
Juf Carine, Juf Kimberly, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Jacelien

Handwerkgroep
Op drie donderdagen in februari (1, 8 en 15 februari) komt de handwerkgroep om samen met een groep kinderen van de bovenbouw, een vis van vilt te maken. De kinderen hebben de keuze gehad om samen met de handwerkgroep de vis te maken of om samen met een leerkracht een dier te kleien.
Er zijn al twee lessen gegeven door de handwerkgroep en het is erg leuk om te zien hoe jong en oud samenwerkt!

Juf Carine
Even voorstellen: Mijn naam is Carine Boer Rookhuiszen. Ik ben 27 jaar en woon in Tiel. 
Sinds 1 februari werk ik in de bovenbouw unit.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, film te kijken en ga ik naar de fitness.
Na een paar losse dinsdagen al gewerkt te hebben bij op 't Hof, heb ik zin om nu fulltime aan de slag te gaan!

Afronding Meetkunst 
Op donderdag 1 februari j.l. was de nameting van Meetkunst. Dit betekent dat de lessen van
Meetkunst zijn afgerond voor de groepen 6, 7 en 8.
In de lessenserie en de nascholing stond meetkunde en beeldende kunst centraal.
'Meetkunde uit de kunst in de klas: Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren.'
De kinderen hebben o.a. geleerd om ruimte te vangen in de klas, van ruimte naar plat te werken, te spelen met perspectief, wat een patroon is, te spiegelen, wat symmetrie is en ruimtelijke patronen te herkennen. 
De kinderen vonden het vooral erg leuk om de opdrachten uit te voeren n.a.v. de theorie. 

EHBO-lessen groep 8
Aankomende maandag 12 februari zullen de EHBO-lessen van start gaan in groep 8. 
In totaal zijn er 11 lessen exclusief 1 herhalingsles, les 9 en de herhalingsles zijn praktijklessen die worden gegeven o.b.v. van vrijwilligers. Deze zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 8 en 15 maart van 13.00 tot 15.00 uur. 

Klokkijken groep 5 en 6
We merken dat klokkijken voor sommige leerlingen uit groep 5 en 6 nog lastig is. Het gaat met name om de digitale tijd. Wellicht kunt u thuis met uw kind de digitale tijd oefenen. Hieronder volgen een aantal websites waar geoefend kan worden:
https://www.rekenen-oefenen.nl
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/klokkijken/

 
Topotoets
Tijdens het maken van de topografiekaart van Gelderland is er een fout ontstaan. Een oplettende ouder heeft ons hierop geattendeerd. Onze excuses hiervoor. We zullen ervoor zorgdragen dat deze fout hersteld wordt.

Brandveiligheid
Groep 6 heeft een gastles gekregen van een vertegenwoordiger van de vrijwillige brandweer. Ze hebben niet alleen geleerd hoe belangrijk het is om je brandalarm regelmatig te testen, maar ook hoe moeilijk het is om uit een brandend huis te komen. Gemiddeld doe je er anderhalf à 2 minuten over om zonder zicht uit huis te komen. Er was een kind die wel een minuut zijn adem in kon houden! Je mag namelijk niet te veel rook inademen.

Kosteloos materiaal
Voor de WIA-lessen willen we graag kosteloos materiaal inzamelen.  Voorbeelden hiervan zijn: lege melkpakken, hagelslag/etc, eierdozen en lege keukenrollen (geen wc-rollen). Heeft u nog iets anders dat voor dit doel gebruikt kan worden? Vraag het even na bij een leerkracht, wellicht kunnen we dit ook gebruiken.

Tafels oefenen
De kinderen van de groepen 5 en 6 hadden de opdracht om voor de kerstvakantie alle tafels te behalen. Toch is het belangrijk dat de kinderen nu niet stoppen met oefenen. Als je ze blijft herhalen, zul je ze niet snel vergeten.
Eind groep 5 en eind groep 6 leren de kinderen moeilijke keersommen, waarvoor het echt van belang is dat ze de tafels goed kennen. Er zijn veel gratis apps te vinden, zoals tafelmonsters, waarmee je de tafels kunt oefenen. Ook kun je naar www.tempotoets.nl. Op deze site oefen je niet alleen keersommen, maar kun je alles automatiseren. 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl