Columbus


Columbus is een kwalitatief goede aanvulling op de diverse activiteiten die school al onderneemt om kinderen extra uit te dagen in hun ontwikkeling en leerproces. Op ’t Hof heeft een aantal criteria vastgesteld waar kinderen van de Columbusgroep aan moeten voldoen. Kinderen uit de Columbusgroep zijn bijvoorbeeld te herkennen aan een bovengemiddeld intelligentieniveau, een voorsprong in hun ontwikkeling ten opzichte van hun klasgenoten, een grote creativiteit en een uitzonderlijk snel leervermogen.

We gebruiken het programma Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)om leerlingen te signaleren en te diagnosticeren. Overleg tussen ouders en school wijst uit of een kind in de Columbusgroep op zijn of haar plek zal zijn. Er is een Columbusgroep voor leerlingen uit 3/4/5 en een groep uit 6/7/8. Eén keer per week werken zij aan uitdagende opdrachten en een ander moment in de week volgen ze, in projectvorm, vakken zoals; Frans, Spaans, programmeren, schaken etc. Dit aanbod wisselt.