Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof-De Malsenburg. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!

Brood & Spelen

Tostiweek 13 t/m 17 januari

tosti
Deze week mogen de kinderen, die overblijven, zelf een tosti meenemen, wij bakken ze voor hen met ons tosti-ijzer.
Onderstaand kunt u zien wanneer uw kind de tosti mee mag nemen:
Groep 3/4 - maandag 13 januari
Groep 5 - dinsdag 14 januari
Groep 6 - donderdag 16 januari
Groep 7/8 - vrijdag 17 januari

Eet smakelijk!
Namens het overblijfteam Op 't Hof-De Malsenburg

OV en MR

OuderVereniging-OV

Namens de OV de beste wensen voor iedereen!

Samen met het team kijken wij terug op gezellige en leuke feestdagen.
De kinderen hebben erg goed hun best gedaan met kunstjes en liedjes voor Sinterklaas en zijn pieten. De Coop Geldermalsen heeft het strooigoed van het Sinterklaasfeest mogelijk gemaakt.

Ook het kerstfeest was erg geslaagd. De kinderen hebben kerstbingo gespeeld, geknutseld, naar een mooi kerstverhaal geluisterd en natuurlijk mocht de Kerst disco niet ontbreken. Ze hebben lekker gedanst en veel plezier gehad. Daarnaast liep er een kerstman rond, wat de kinderen fantastisch vonden.
De vele lekkere hapjes en drankjes tijdens het kerstfeest zijn gesponsord door de Aldi uit Meteren.

Via deze weg willen wij de Coop en de Aldi hartelijk bedanken!

Daarnaast hebben wij de inzet van meerdere hulpouders zeker gewaardeerd, bedankt hiervoor!

MedezeggenschapsRaad-MR

De volgende vergadering van de MR vindt plaats op donderdag 16 januari a.s., tijd: 19.30 uur, locatie: school. Dit is een openbare vergadering waarbij u, als ouder/verzorger, aanwezig mag zijn.

Algemeen

Even voorstellen: Mandy den Boer

Als ‘nieuweling’ heb ik de eer mij aan jullie te mogen voorstellen.

Ik ben Mandy den Boer (32). Geboren en getogen in de Betuwe en nog steeds wonend (Ophemert) met mijn partner en zoontje (3 jaar).
Na de kerstvakantie heb ik mijn officiële start gemaakt als docent ‘bewegingsonderwijs’ op jullie school. Ik ga met veel enthousiasme aan slag op de dinsdagmiddag en vrijdag. De groepen 4 t/m 8 krijgen tot aan de zomervakantie 1 keer per week les van mij.

Komende periode ga ik mijzelf eerst wegwijs maken binnen de school/gymzaal en kunnen de leerlingen aan mij wennen en andersom ook natuurlijk. Met 5 groepen erbij (elders 8) een uitdaging voor mij alle namen bij de gezichten te plaatsen (ik ga mijn best doen).

Met sport & bewegen ben ik van jongs af aan opgegroeid van hardlopen tot skaten, paardrijden tot tennis, van klassiek ballet tot stijldansen en vooral veel buiten spelen. Het liefst deed ik alles. Toch heb ik voornamelijk een passie opgebouwd voor de turnsport. Tot mijn 23e heb ik nog fanatiek deelgenomen aan wedstrijden.

Toen ik voor het eerst op de middelbare school kwam en ‘gymles’ kreeg van een echte ‘gymleraar’ ontvlamde bij mij een klein vlammetje. Sportvaardigheden waar je nog niet mee bekend was leerde je op de middelbare school door een leraar die er echt iets vanaf wist.

Met 14 á 15 jaar wist ik het, ik wilde ook ‘gymleraar worden’. Inmiddels noemen we ons vak en functie anders. Ik werd op mijn 15e aangenomen op het CIOS en dat vlammetje werd steeds groter en krachtiger. Ik keek in Arnhem en later in Nijmegen mijn ogen uit naar alle kennis en mogelijkheden die daar aanwezig waren. Ik heb vaak gedacht en denk nog; ‘’wauw, we zouden zulke mooie sportfaciliteiten, beweegmaterialen en banen eens hier in de regio hebben’’, maar ook inzet en aanname van vakkennis. Die ontwikkeling gun ik de bewoners in West Betuwe en in het speciaal onze kinderen onwijs.

Naast mijn onderwijsstages gaf ik op jonge leeftijd (17 jaar) les bij de gymnastiekvereniging en het zwembad. Ik behaalde diverse trainer-/coach licenties en na het CIOS zette ik mijn missie door op ALO om zo mijn volledige onderwijs bevoegdheid te behalen. Zo geschiede. Na de ALO (2011) ben ik aan de slag gegaan bij een sport BSO en als vakleerkracht. In de periode 2012-2016 heb ik mijn vleugels uitgeslagen door naast de lessen bewegingsonderwijs ook aan de slag te gaan met (een beknopte opsomming); naschoolse sportactiviteiten, activiteiten voor kinderen met een ‘beweeg’ achterstand, wijkactiviteiten. Inmiddels ben ik weer geheel terug bij mijn ‘roots’ in de gymzaal.

Ik pleit voor ‘goed leren bewegen & bewegend leren’. Het jonge kind heeft de zogenoemde ‘gouden leeftijd’ om beweegvaardigheden te ontwikkelen. In mijn ogen essentieel en niet pas vanaf het voorgezet onderwijs.
Inmiddels besef ik dat jonge mensen leren bewegen veel meer is dan bewegen. Zelfvertrouwen geven, plezier en succes ervaren. Laten voelen dat falen, teleurstellingen en emoties zoals huilen en boos worden, er ook mogen zijn. Grenzen aangeven, leren doorzetten en er voor elkaar zijn. Dat is meer dan alleen bewegen….

Mocht u mij tegenkomen dan maak ik graag even kennis met u.

Met sportieve groet,
Mandy den Boer

Zing jij met ons mee?

Flyer project Tzjill

Vanuit het team

De medewerkers van fusieschool Op ´t Hof-De Malsenburg wensen alle leerlingen en ouders een gezond, gelukkig, mooi en leerzaam 2020 toe. We hopen dat iedereen fijne feestdagen en een prettige vakantie heeft gehad.

Parro

Schoolbreed zijn wij op zoek naar een middel om vanuit school gemakkelijk met ouders/verzorgers te communiceren (en andersom). Om bijvoorbeeld belangrijke mededelingen te doen, foto’s en leuke gebeurtenissen uit de klas te delen en om berichten te sturen.
Ons leerlingvolgsysteem Parnassys heeft hiervoor het middel ‘Parro’ ontwikkeld. Hiermee kan binnen een veilige, gesloten omgeving gecommuniceerd worden tussen school en ouders/verzorgers.
In januari zullen wij in groep 4 t/m 8 gaan testen of dit middel voor beide partijen bevalt. Hier heeft u via de mail een uitnodiging voor ontvangen. De komende weken zult u verschillende berichten op Parro zien verschijnen. Na deze maand zullen wij met elkaar overleggen of wij definitief met de app Parro zullen gaan werken.
Graag horen wij uw mening wat betreft het gebruik van deze app.

Leerlingenraad

Voor de kerstvakantie vond de tweede vergadering van de leerlingenraad plaats. De taken en rollen zijn verdeeld. De voorzitter is gekozen en zij heeft deze taak gelijk op zich genomen tijdens de vergadering. De vervangend notulist heeft gedurende de vergadering direct genotuleerd.
De leerlingenraad had de wens om een ideeënbus op te hangen in de school, zodat andere leerlingen hun ideeën kunnen delen met de leerlingenraad. De voorzitter en vice voorzitter zijn in gesprek gegaan met de directeur en het is gelukt om de ideeënbus nog voor de vakantie op te hangen. Wellicht heeft u de ideeënbus al zien hangen? De bus hangt in de gang voor de klapdeuren inclusief informatie over de leden van de leerlingenraad.
De leerlingenraad wil graag zichtbaar zijn voor alle leerlingen op school. Daarom zijn er duo´s gevormd die gekoppeld zijn aan groepen. Deze duo´s zullen gedurende het jaar meerdere keren een groep bezoeken om met andere leerlingen in gesprek te gaan.
Overige onderwerpen waar de leerlingenraad over gesproken heeft zijn een brandoefening en de verkeersveiligheid rondom de school. Meer informatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.

Unit 1/2/3

Nieuwe leerlingen

Er zijn twee nieuwe leerlingen in onze unit, Benthe en Emma, zij starten beiden in groep 1. Wij wensen hen veel plezier op school.

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen (22 januari t/m 1 februari 2020) staan in het teken van het thema Vriendschap. Wij sluiten aan bij dit thema. Het prentenboek Moppereend is verkozen tot prentenboek van het jaar 2020, de mini-editie van dit boek kost nu maar €5,25. Klikt u hier voor meer informatie over de Nationale Voorleesdagen.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen mogen ouders, opa's en oma's komen voorlezen op school, vindt u dit leuk? Maak dan een afspraak met de leerkracht van uw kind.
We gaan tijdens de voorleesdagen weer samenwerken met peuteropvang ‘t Beldertje. Nadere informatie hierover volgt nog.

Lezen

Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters s, p, d, k en u geleerd. Aankomende week leren zij de letter z. Er mogen weer spullen die beginnen met deze letter worden meegenomen voor de lettertafel. De kinderen krijgen op papier de letter met het daarbij behorende gebaar mee naar huis. Oefent u dit thuis ook samen met uw kind? U kunt er een spelletje van maken door uw kind bijvoorbeeld spulletjes te laten zoeken met de betreffende letter.
Groep 3 leert deze week de laatste twee letters!!!! Dit is natuurlijk een feestje waard, daarom heeft groep 3 dinsdagmiddag 14 januari a.s. een letterfeestje. De kinderen van groep 3 mogen dan feestelijk gekleed of verkleed naar school komen. De kinderen die overblijven kunnen zich in de lunchpauze omkleden.

Schoonmaak

Wij willen graag de ouders die ons hebben geholpen tijdens de schoonmaakmiddag hartelijk bedanken voor het helpen. De klassen waren weer lekker fris.

Rapport inleveren

Heeft u het rapport nog thuis? Graag ontvangen wij dit binnenkort weer terug.

Hulp gezocht

Wie o wie wil onze kerstkleding van de huishoek wassen?

Unit 4/5/6

Nieuwe kinderen

Vanaf deze week is Jip gestart in groep 5. Wij wensen Jip veel plezier toe.

Spreekbeurt/boekenkring

In groep 4 heeft iedereen zijn/haar spreekbeurt gehouden. Alle kinderen hebben erg hun best gedaan. Over 2 weken gaan we beginnen met de boekbespreking.
In groep 5 en 6 heeft bijna iedereen zijn/haar boekenkring gedaan.

Tafels

Een aantal kinderen uit groep 5 en 6 heeft het groot tafeldiploma al gehaald. Ook is er al een enkeling uit groep 4 die het kleine tafeldiploma heeft gehaald. Van harte gefeliciteerd, toppers! Ook na de kerstvakantie is het noodzakelijk om te blijven oefenen met de tafels. Ondanks het streven om voor de kerstvakantie alle tafels te halen is dat nog niet iedereen gelukt. De keersommen worden steeds groter en daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de tafels te kennen. De kinderen die het nog niet gehaald hebben, zullen de komende tijd op school een plan maken om het toch te gaan halen.

Automatisch rekenen

Het automatiseren van rekenen is al meerdere keren voorbij gekomen in de nieuwsbrief. Op school hangen in iedere klas grafieken van het groepsgemiddelde per categorie (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). Groep 5 en 6 scoort op dit moment in alle categorieën boven hun streefdoel. Hoera! Dit is natuurlijk het groepsgemiddelde, dus het kan zijn dat sommige kinderen nog wel ergens moeite mee hebben. Onderstaand een aantal websites waarop de kinderen thuis kunnen oefenen.

Rapport

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, ontvangen wij dit graag weer op school. Wilt u er aan denken om het mee te geven?

Toetsdata

groep 4:
14-01-20 woordendictee
24-01-20 zinnendictee
06-02-20 taaltoets

groep 5:
20-01-20 woordendictee
24-01-20 zinnendictee
06-02-20 taaltoets

groep 6:
16-01-20 woordendictee
23-01-20 zinnendictee
06-02-20 taaltoets
15-01-20 topotoets

Unit 7/8

Wij wensen u en uw gezin een heel gelukkig 2020!

Kerstavond

Op 17 december hebben we kerstavond gevierd. We zijn de avond begonnen met het proosten met elkaar. Daarna hebben we 3 activiteiten gedaan. Bingo, een kerstboom knutselen en we hebben genoten van een verhaal van de Zandtovenaar. Het was een geslaagde en gezellige avond. De OV heeft ervoor gezorgd dat er voor iedereen een lekker hapje en drankje was. We bedanken de OV voor hun hulp tijdens deze avond!

Cito's

In week 5 (27-01 - 31-01) is er weer de toetsweek van Cito. Wilt u tijdens deze week de afspraken voor artsen en tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen of een week later?

Rapport inleveren

Mocht u nog het rapport van uw kind nog in uw bezit hebben, wilt u deze dan aan uw kind meegeven?

Toetsdata

Groep 7:
09-01-20 topotussentoets B
16-01-20 woordendictee
20-01-20 taaltoets
23-01-20 zinnendictee
04-02-20 Engels dictee unit 4

Groep 8:
Wij hebben tot de kerstvakantie de toetsdata van groep 8 vermeld in de nieuwsbrief. Vanaf nu is het de bedoeling dat de toetsdata genoteerd zijn in de agenda van uw kind. Mocht u willen weten welke toetsen er op welke data zijn, dan kunt u het in de agenda van uw zoon of dochter vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan staat het ook op het whiteboard in het lokaal van groep 8.
Fluvium_logo_wit