Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

cake48
Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!

MR

Vergadering

De MR vergadering van vanavond gaat niet door.

OV

Koningsspelen

De leden van de OV zijn samen met Sigrid (event medewerker) en Mandy (vakdocent bewegingsonderwijs) druk in de weer om de aanstaande Koningsspelen voor te bereiden. We willen er een fantastische dag van maken voor de kinderen van de boven- en onderbouw. We kunnen hierbij nog wel wat hulp van ouders gebruiken. Dus heeft u zin om bijvoorbeeld een groepje kinderen te begeleiden bij verschillende spelletjes of heeft u maar een uurtje? Kom ons dan helpen met het bereiden van de lunch. Noteer alvast vrijdag 17 april in uw agenda.
Elke hulp wordt gewaardeerd, aanmelden kan via: event@opthoftricht.nl. Geef in de mail het volgende aan:
1) Uw eigen naam en de naam van uw kind(eren) en in welke groep ze zitten.
2) Welke locatie heeft uw voorkeur? Op school (gr. 1 t/m 4) of bij VV Tricht (gr. 5 t/m 8). 3) Helpen bij een spel; -begeleiden van een team; -helpen bij de lunch.
Tot dan!

Algemeen

Baby nieuws

Juf Carine krijgt in augustus een kindje! We willen haar van harte feliciteren.

Schoolfolio

De afgelopen periode hebben wij kennis gemaakt met schoolfolio.
Zoals u weet werken wij op school met een portfolio. Schoolfolio is een digitaal portfolio voor het onderwijs. De leerling is eigenaar van het portfolio en vult het zelf (of met behulp van de leerkracht). Dit geeft een overzicht van de culturele, creatieve en cognitieve ontwikkeling van de leerling. De leerling kan zelfstandig, of met behulp van de leerkracht, reflecteren op de werkstukken, foto’s en video’s in het portfolio. Het portfolio is van de leerling, het is een persoonlijke verzameling.
Als team hebben wij ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar actief met schoolfolio te werken. Elke rapportperiode worden er minimaal twee foto's geplaatst in het schoolfolio.
De komende week krijgen alle leerlingen een inlogcode mee naar huis, hiermee kunt u het portfolio thuis inzien. Voor inloggen klikt u hier. Indien u hierover nog een vraag heeft, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de webstie: www.schoolfolio.nl

Let op! Kijkavond rapport 1 gaat niet door

Vanavond stond de kijkavond voor rapport 1 gepland. We hebben het advies van de RIVM, met betrekking tot het coronavirus, even afgewacht en besloten de rapportavond niet door te laten gaan omdat er teveel mensen op dat moment in de school zijn.
De rapporten worden op vrijdag 13 maart met de kinderen meegegeven.
Graag ontvangen wij het rapport (voorzien van een handtekening) binnen twee weken weer terug,

Brandoefening

Op dinsdag 24 maart zal er een brandoefening plaats vinden op school.

Roostervrije week

In de week van 2 t/m 6 maart heeft het team een studieweek gehad. In deze week hebben we de rapporten gemaakt en verschillende cursussen gevolgd. Zo hebben we een verdiepende cursus dag van Close Reading bijgewoond.

Leerlingenraad

Beste ouders en/of verzorgers,

Op 6 februari heeft de leerlingenraad weer vergaderd.

Eerst hebben Elin en Merle met juf Kim de ideeënbus leeggehaald en alle ideeën gesorteerd op thema. Veel ideeën gingen over het aanschaffen van materialen en een schone school. De directeur heeft toegezegd een budget te geven aan de leerlingenraad en wij zijn nu aan het onderzoeken waar we het aan gaan uitgeven. We hebben heel veel ideeën binnen gekregen en we zijn er erg blij mee! We proberen zo veel mogelijk ideeën uit te voeren en/of op te lossen.
Ook hebben we een ontruimingsoefening gepland met juf Aafke, want zij is de hoofd bhv-er. Dit schooljaar zullen er nog twee ontruimingsoefeningen plaatsvinden.
Daarnaast hebben we het gehad over verkeersveiligheid rondom de school. Op 18 februari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de leerlingenraad, iemand van de gemeente West-Betuwe en juf Margreet. We hebben met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen voor de verkeersveiligheid rondom de school. Wij willen op een positieve manier aandacht blijven besteden aan de verkeersveiligheid. We houden u op de hoogte.

Hierbij nog een paar leuke weetjes over de leerlingenraad:
 • Wist u dat er in elke klas afval wordt gescheiden?
 • Wist u dat we druk bezig zijn met schonere toiletten?
 • Wist u dat de leerlingenraad een presentatie heeft gemaakt om in alle groepen te presenteren?
We hopen u hiermee weer genoeg informatie te hebben gegeven over waar we, als leerlingenraad, mee bezig zijn.

Met vriendelijke groet,
Elin (voorzitter)
Merle (vice-voorzitter)

Coronavirus

Alles met betrekking tot het coronavirus wordt met u gedeeld via de mail, houd daarom uw mailbox goed in de gaten.

Brood & Spelen

Pannenkoekdag
Op vrijdag 20 maart is het smikkelen en smullen tijdens de overblijf!
Eet uw kind gezellig een pannenkoek mee? Meld hem/haar dan voor 17 maart a.s. aan door middel van een appje naar de coördinator: 06-39110580
Geen abonnementsdag op vrijdag? Een dagje ruilen mag. Of maak gebruik van een strippenkaart.
Zorg ervoor dat uw kind is ingeschreven bij Brood & Spelen.

Unit 1/2/3

Nieuwe leerlingen

We hebben twee nieuwe leerlingen in onze unit: Fiene en Jet. Fiene start in groep 2 en Jet in groep 1. Wij wensen hen veel plezier op school.

Thema

De komende periode werken we verder aan het thema voorjaar. Het prentenboek dat hierbij centraal staat is Rupsje Nooitgenoeg.
20200303_101148

Lezen

Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters w, o, a, u, en j geleerd. De aankomende week leren zij de letter o. Er mogen weer spullen, die beginnen met deze letter, worden meegenomen voor de lettertafel.

Groep 3 is op dit moment bezig met kern 8 van Veilig leren lezen. Zij leren in deze kern het volgende:

De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:
woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: twintig en vrolijk;
woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: koning;
samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: appelboom;
verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals: zakdoekje;
woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals: onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.

Spelling groep 3

Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:
woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.

Thuis helpen met lezen

We krijgen vaak de vraag: “hoe kan ik mijn kind ondersteunen met lezen?” Hieronder een stappenplan:
 1. Voer een voorbereidend gesprek over wat je samen gaat lezen. Wat is er al bekend over het verhaal? Wat kun je al voorspellen?;
 2. Lees samen hardop, in koor. Trek je kind mee in de tekst door samen hardop te lezen, let hierbij op dat het tempo wordt aangepast aan het leestempo van je kind. Het voorlezen werkt als feedback;
 3. Wanneer je kind aangeeft zelf verder te willen lezen is dit natuurlijk prima;
 4. Pas de wacht-hint-prijsaanpak toe: wacht bij een foutje of hapering eerst even zodat je kind zichzelf kan corrigeren, geef een hint wanneer je kind zichzelf niet corrigeert (bijvoorbeeld ‘lees het woord eens zoemend’, herhaal de zin, vraag naar de laatste letter), prijs je kind (zeg bijvoorbeeld ‘dat las je goed’, ‘dat was een lang woord en je hebt het toch niet spellend gelezen’, ‘je hebt het goed zoemend gelezen en niet spellend’);
 5. Lees daarna samen weer een stukje in koor, totdat je kind een teken geeft dat het alleen verder wil lezen;
 6. Onderbreek af en toe om: een moeilijk woord uit te leggen of aandacht te besteden aan het verloop van het verhaal (terugblik, vooruitblik, snap ik het nog?);
 7. Praat na het lezen even over hoe het lezen verliep (vooral complimenten, maar ook tips), wat er gelezen is (snapte je waar het over ging?) en wat jullie van het verhaal vonden.

Voorstelling Muis

We hebben besloten om niet naar de voorstelling van Muis te gaan. De voorstelling stond gepland op 17 maart a.s.
Omdat het advies vanuit de RIVM luidt om geen plaatsen te bezoeken waar grote groepen samen komen, denken wij dat het een verstandig besluit is om het bezoek aan de voorstelling niet door te laten gaan.

Unit 4/5/6

Automatiseren rekenen

Het automatiseren van rekenen is al meerdere keren voorbij gekomen in de nieuwsbrief. Op school hangen in iedere klas grafieken van het groepsgemiddelde per categorie (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). Groep 5 en 6 scoort op dit moment in alle categorieën boven hun streefdoel. Hoera! Dit is natuurlijk het groepsgemiddelde, dus het kan zijn dat sommige kinderen nog wel ergens moeite mee hebben.
Onderstaand een aantal websites waarop de kinderen thuis kunnen oefenen.
 • sites:
  • www.tafeldiploma.nl
  • www.tempotoets.nl
  • www.sommenprinter.nl
  • www.rekentoppers.nl
 • apps:
  • Tafels oefenen
  • goed snel rekenen
  • wiskunde: hoofd rekenspellen

Rots & Water groep 4

In plaats van de gymles op woensdag zal groep 4 dit half jaar Rots & Water training krijgen van juf Kristin. De lessen zullen plaatsvinden in het dorpshuis. Rots & Water gaat over het vergroten van het zelfbewustzijn en het bevorderen van sociale vaardigheden. Tijdens de rapportavond op 12 maart zal er een informatiebrief klaarliggen met de doelstellingen en werkwijze van deze training.

Toetsdata

Groep 4:
27-03 taaltoets
02-04 woordendictee
09-04 zinnendictee

Groep 5:
27-03 taaltoets
02-04 woordendictee
09-04 zinnendictee

Groep 6:
27-03 taaltoets
01-04 topotoets
02-04 woordendictee
09-04 zinnendictee

Unit 7/8

Bureau Halt

Op 16 maart krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichting over wat de invloed van een groep kan doen met kinderen.
Hieronder vindt u de informatie van bureau Halt.

Voorlichting Invloed van de groep

Uw zoon of dochter krijgt binnenkort op school de voorlichting ‘invloed van de groep’ van Bureau Halt. Hieronder vindt u informatie over waarom Halt deze voorlichting geeft, wat de voorlichting inhoudt en wat u zelf kunt doen.

Waarom deze voorlichting?
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. In de praktijk zien we dat het merendeel van de jongeren strafbare feiten pleegt onder druk van de groep of in groepsverband. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het loskomen van hun ouders. Ze zoeken daarbij vaak steun bij leeftijdsgenoten omdat die hetzelfde doormaken. Jongeren willen daarom graag bij een groep horen. Ook zijn ze extremer in hun gedrag dan volwassenen. Vaak beseffen ze zich niet wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor henzelf en anderen. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Soms gaan ze te ver en doen ze dingen die strafbaar zijn. Jaarlijks komen zo’n 17.000 jongeren van 12 tot 18 jaar bij Halt voor delicten als winkeldiefstal, vernieling, verstoring van de openbare orde en spijbelen. Om te voorkomen dat jongeren strafbare feiten plegen, geeft Halt voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over, onder andere, groepsdruk.

Waar gaat de voorlichting over?
In de voorlichting gaan we samen met de leerlingen uitzoeken wat groepsdruk eigenlijk is. Door middel van een test ontdekken de leerlingen hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn. Ook bespreken we met de leerlingen een aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest. Deze jongeren hebben allemaal iets gedaan onder invloed van groepsdruk. De leerlingen gaan bedenken hoe deze jongeren een volgende keer beter met groepsdruk om kunnen gaan. Aan het eind van de voorlichting geven we de leerlingen tips mee om groepsdruk te weerstaan.

Wat kan ik doen?
Toon interesse in en begrip voor uw kind. Vraag wat ze gaan doen, waar ze heen gaan en met wie. Probeer daarbij niet te oordelen. Het is soms lastig om informatie van uw kind te krijgen. Het kan dan helpen om oprechte interesse te tonen, zonder oordeel. Vat ook samen wat uw kind aan u vertelt. Zo kunt u laten zien dat u uw kind begrijpt en dit moedigt uw kind weer aan om verder te vertellen. Wilt u het met uw kind over groepsdruk hebben, gebruik dan de Halt-voorlichting als aanleiding. Vraag uw kind bijvoorbeeld welk onderdeel van de voorlichting het meeste indruk heeft gemaakt en waarom.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders

Advies leerlingen groep 8

De adviesgesprekken met leerlingen van groep 8 en hun ouder(s) hebben voor de voorjaarsvakantie plaatsgevonden. Het waren prettige gesprekken en de leerlingen zijn (als het goed is) door ouder(s) ingeschreven bij het voortgezet onderwijs.

Rapportgesprekken

In de week van 16 t/m 21 maart is er, indien nodig, gelegenheid om met de leerkrachten een rapportgesprek te voeren. We zullen de intekenlijst voor dit gesprek via de mail met u delen.

Groot kinderdictee West Betuwe

In verband met het coronavirus heeft de organisatie, in overleg met de veiling Fruitmasters en de Burgemeester van de gemeente West-Betuwe (die het dictee zou openen en begeleiden), besloten het Rotary Groot Dictee West Betuwe op 27 maart a.s. niet door te laten gaan en te verplaatsen naar vrijdag 19 juni a.s.
De Rotary betreurt het in hoge mate dat zij deze beslissing hebben moeten nemen, doch ieders gezondheid gaat voor alles.
Graag gaan zij ervan uit dat onze school met het eerder opgegeven aantal leerlingen, op 19 juni a.s. deel zal nemen aan het dictee.

Verkeersexamen

Op maandag 30 maart a.s. maken de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen van VVN.

Leren van toetsen

Vóór toetsen worden leerbladen meegegeven om bijvoorbeeld spellingcategorieën te leren. Het gebeurt regelmatig dat leerlingen aangeven dat ze niet of nauwelijks hebben geleerd en een onvoldoende halen bij de toets. Dat is jammer en wellicht onnodig. Misschien kunt u, als ouder, helpen met het plannen van het leerwerk. Dat voorkomt zeker niet alle mindere resultaten, maar voor enkele leerlingen kan het nét dat beetje meer opleveren.

Toetsdata

Groep 7:
Maandag 9 maart: Dictee categorie woorden Thema 5
Maandag 9 maart: Dictee werkwoorden Thema 5
Donderdag 12 maart: Taaltoets Thema 5
Donderdag 19 maart: Toets aardrijkskunde Thema 3
Dinsdag 24 maart: Toets Engels unit 5

Groep 8:
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we tot januari de toetsdata van groep 8 in de nieuwsbrief opgenomen. Mocht u willen weten op welke data er toetsen zijn, dan kunt u dit vinden in de agenda van uw zoon of dochter. Mocht dit niet het geval zijn, dan staat het ook in het lokaal van groep 8 op het whiteboard.
Fluvium_logo_wit