Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!

MR

De samenstelling van de MR van fusieschool Op ´t Hof - De Malsenburg is:
  • Neelke Stel (personeelsgeleding)
  • Aafke Bronts (personeelsgeleding)
  • Anton Franken (oudergeleding)
  • Marc Teurlings (oudergeleding)

OV

Ouderbijdrage

Beste ouders,
We kijken al enorm uit naar onze eerste activiteiten met Sinterklaas en Kerst.
Dit kan mogelijk gemaakt worden met de ouderbijdrage en bij deze een kleine reminder.

Wanneer u nog tips, opmerkingen of feedback heeft voor de OV, dan kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

Kijkochtenden

In de week van 11 november t/m 15 november staan er weer kijkochtenden gepland. Op deze ochtenden wordt u in de gelegenheid gesteld om onder schooltijd een kijkje in de groepen te nemen. Vanaf dinsdag 5 november 15.00 uur hangt er een rooster bij de desbetreffende unit. Na schooltijd kunt u even binnenlopen om in te tekenen. Er kunnen maar een beperkt aantal ouders binnenlopen om in te tekenen. Teken tijdig in. U bent van harte welkom!

Leerlingenraad

Voor de herfstvakantie vonden de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats. Veel leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hadden zich verkiesbaar gesteld en uiteindelijk zijn uit iedere groep 2 leerlingen gekozen. Tijdens de eerste vergadering hebben leerlingen zich aan elkaar voorgesteld en we hebben gesproken over hoe een jaar eruit komt te zien als je in de leerlingenraad zit. Daarnaast hebben we het gehad over de taken en rollen in een leerlingenraad, de vergaderdata van dit jaar, maar ook het raadplegen van de achterban. De leerlingenraad is in elk geval enthousiast van start gegaan. Meer informatie, over waar de leerlingenraad zich mee bezighoudt, volgt in een volgende nieuwsbrief.

EU-schoolfruit

Van 12 november 2019 t/m 16 april 2020 krijgen alle leerlingen op dinsdag, woensdag en donderdag op school fruit en groente. Wij doen namelijk mee aan EU-schoolfruit! Op maandag en vrijdag nemen de kinderen zelf groente of fruit mee naar school.

Praktische tips:
- Zorg dat u fruit en/of groente in huis hebt voor de maandag en vrijdag.
- Geef niet alleen fruit mee maar ook groente. Denk aan komkommer, wortel, tomaatjes en paprika.
- Kies op een drukkere dag voor fruit en groente dat u gemakkelijk mee kunt geven.
- Kies op een minder drukke dag juist voor iets dat uw kind niet zo vaak eet. Kinderen die met meer smaken bekend zijn, eten vaak gevarieerder en daardoor gezonder.
- Ook voor oudere kinderen is het belangrijk om dagelijks fruit en groente te eten. Laat oudere kinderen hun eigen fruit en groente klaarmaken.
- Laat uw kind ook thuis dagelijks kennismaken met verschillende soorten fruit en groente.
- Leg fruit en groente voor het grijpen en eet er zelf natuurlijk ook van.

Alle kinderen lusten fruit en groente!
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten fruit en groente te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

Trakteren
Is uw kind bijna jarig? Kijk hier voor leuke tips voor goede en gezellige traktaties.

Kinderzwerfboek

Sinds deze week beschikt onze school over een Kinderzwerfboek-station. Dit station staat in de centrale hal en heeft boeken met een speciale Kinderzwerfboek-sticker. Deze boeken mogen mee naar huis genomen worden en dit station mag ook aangevuld worden met kinderboeken waar u vanaf wilt. Meld de boeken wel eerst even aan bij Sigrid, zodat zij de boeken kan registreren.
Voor meer informatie over het Kinderzwerfboek klik hier.

Scholing team, MT en directie

In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken.The Leader in Me is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.
Het team is vier woensdagmiddagen getraind in de principes/ gewoonten van The Leader in Me.

Donderdag 7 november gaat een aantal collega’s naar de 6e editie van het congres Leren Zichtbaar Maken. We hebben onderling de vervanging kunnen regelen van Neelke, Pieternel en Simone. John Hattie (de grondlegger van Leren Zichtbaar Maken) heeft Meta onderzoek verricht naar wat nu werkelijk werkt in de klas! Wetenschappelijk onderzoek wijst o.a. uit dat een goede en effectieve feedback de meeste impact op het leren van leerlingen heeft. We leren op die dag wat een effectieve feedback is en leren dat we met Leren Zichtbaar Maken het verschil kunnen maken tussen oppervlakkig leren en diep leren.
Vrijdag 8 november volgen Margreet en Kim ook nog dag twee van deze scholing.

Doe Maar Mee Concert

Op zaterdag 9 november 2019 organiseert OZOD een Doe Maar Mee Concert voor alle kinderen uit Tricht en omgeving. Iedereen mag mee doen aan het concert, met een eigen instrument, maar ook als je geen instrument speelt. Voor meer informatie: DoeMaarMeeConcert
Meer lezen

Tussenschoolse opvang (TSO)

De tussenschoolse opvang (TSO) gaat met Brood & Spelen van start op 18 november a.s. Tot en met 17 november kunt u gebruik maken van de huidige tussenschoolse opvang, u kunt alleen geen grote kaart meer kopen.
Wanneer u gebruik wilt maken van de TSO van Brood & Spelen vanaf 18 november, dan is het belangrijk dat uw kind(eren) aangemeld is via de website van Brood & Spelen.

Unit 1/2/3

Thema
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema ‘reis mee’. Dit was het thema van de Kinderboekenweek. We hebben leuke knutselwerkjes gemaakt zoals vliegtuigen en fietsen. Ook hadden we een vliegtuig in onze leeshoek. De aankomende periode gaan we werken aan het thema HERFST. In het kader van dit thema zijn wij op dinsdag 5 november naar het bos geweest.

Lezen
Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters v, n, t, en ee geleerd. Aankomende week leren zij de letter b. Er mogen weer spullen die beginnen met deze letter worden meegenomen voor de lettertafel. De kinderen krijgen op papier de letter met het daarbij behorende gebaar mee naar huis. Oefent u dit thuis ook samen met uw kind? U kunt er een spelletje van maken door uw kind bijvoorbeeld spulletjes te laten zoeken met de betreffende letter.


Groep 3 is bezig met kern 3. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. De kinderen verwisselen de b en d nog weleens. Vandaar dat wij het volgende ezelsbruggetje hebben aangeleerd: de d is van duif, de duif poept in zijn hok eerst de drol en dan de stok.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
eenlettergrepige woorden die beginnen met sch, zoals: schoen, schuilt;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ng: ring, slang;
eenlettergrepige woorden die eindigen op nk: bank, klank;
eenlettergrepige woorden die eindigen op d: koud, hard;
eenlettergrepige woorden die eindigen op b: web, krab;
eenlettergrepige woorden met een lettercluster vooraan én achteraan: dwerg, klant, blond.
Sparen
Voor het knutselen zijn wij op zoek naar doosjes, wc rollen, keukenrollen, etc.

Privacy voorkeuren
Graag attenderen wij er u op dat u vanaf heden op Parnassys zelf de privacy voorkeuren kunt invullen/wijzigen. Wilt u dit voor ons willen invullen?

Allergie-telefoonnummer brief inleveren
Aan het begin van het schooljaar heeft u van ons een brief meegekregen zodat wij onze administratie kunnen bijwerken. Wij hebben nog niet van iedereen deze brief terug ontvangen. Wilt u hier nog even aan denken.

Sinterklaasjournaal
Ook dit jaar volgen wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal. De uitzendingen beginnen maandag 11 november. In de klas kijken wij de volgende dag het journaal.Het is leuk om samen met uw kind de avonturen van Sint en zijn Pieten te volgen.

Unit 4/5/6

Tafels automatiseren
In onze unit hangt in elke groep een tafelkaart. Op deze kaart kunnen de leerlingen aangeven welke tafel hij/zij bij een leerkracht heeft behaald. Groep 4 is dit jaar begonnen met het oefenen voor het kleine tafeldiploma. Dit zijn de tafels 1 t/m 5 en 10.
Groep 5 en 6 hebben alle tafels al behandeld. Van hen wordt verwacht dat zij voor de Kerstvakantie alle tafels bij één van de leerkrachten hebben gehaald. Van groep 4 wordt verwacht dat zij voor de Kerstvakantie de tafel van 1, 2, 5 en 10 hebben gehaald.
Elke week moeten de leerlingen bij ons één tafel gehaald hebben. Hier is het onderstaande schema voor opgesteld. Thuis kunt u deze tafels oefenen. In de klas zullen wij hier ook aandacht aan besteden.
groep 5 en 6:
Week 45: tafel van 2 en 5
Week 46: tafel van 3
Week 47: tafel van 4
Week 48: tafel van 6
Week 49: tafel van 7
Week 50: tafel van 8
Week 51: tafel van 9

groep 4:
Week 45 en 46: tafel van 2
Week 47 en 48: tafel van 5
Week 49 en 50: tafel van 3
Week 51 en 2: tafel van 4

Onderstaande websites/apps kunt u thuis gebruiken om de tafels te oefenen.
Kijkochtend
In de week van 11 november zullen de kijkochtenden plaatsvinden. Buiten het lokaal van groep 5 hebben wij een inschrijflijst opgehangen. Op deze lijst kunt u aangeven op welk moment u een kijkje wilt komen nemen bij ons in de unit. Per ochtend zijn er drie momenten van een half uur beschikbaar om te komen kijken. Per blok van een half uur mogen vier ouders zich inschrijven. Als ouder mag u in één klas blijven of gedurende dit half uur in meerdere groepen van de unit een kijkje komen nemen. Tijdens de kijkochtenden zal het reguliere lesprogramma gevolgd worden.

Lootjes Sinterklaas
In de middenbouw unit zullen wij op maandag 18 november lootjes trekken. In de groepen 5 en 6 is het de bedoeling dat de kinderen een surprise voor elkaar maken, zij krijgen geld van de oudervereniging om hierbij een cadeautje te kopen.
In groep 4 trekken de kinderen ook lootjes, zij maken alleen een gedicht voor elkaar. De kinderen van groep 4 krijgen van Sinterklaas een cadeautje.

Toetsdata
Groep 4 t/m 6 krijgt bij elk nieuw thema van taal en spelling een oefenblad mee naar huis waar de onderwerpen van dit thema op staan beschreven. Zo kunt u thuis met uw kind deze onderwerpen bespreken en oefenen voor onderstaande toetsen:

Groep 4:
Maandag 2 december - Woordendictee
Dinsdag 3 december - Taaltoets thema 3
Maandag 9 december - Zinnendictee

Groep 5:
Woensdag 27 november - Taaltoets thema 3
Dinsdag 3 december - Woordendictee
Woensdag 4 december - Toets Natuurkunde
Dinsdag 10 december - Zinnendictee
Dinsdag 10 december - Toets Geschiedenis

Groep 6:
Woensdag 27 november - Taaltoets thema 3
Maandag 2 december - Woordendictee
Woensdag 4 december - Toets Natuurkunde
Maandag 9 december - Zinnendictee
Dinsdag 17 december - Toets Geschiedenis

Unit 7/8

Kijkochtenden
Vanaf maandag 11 november t/m 15 november zijn er kijkochtenden op school. Op deze kijkochtenden kunt u een kijkje nemen in de klas en lessen bijwonen. Er hangt een intekenlijst op de deur van groep 8. Hierop kunt u uw naam invullen voor de betreffende dag.

Open lesmiddagen VO voor groep 8
Op 12, 22 en 28 november gaan de leerlingen van groep 8 lessen volgen bij Lek en Linge-De Lingeborgh in Geldermalsen, Lek en Linge in Culemborg en bij het KWC in Culemborg. De ouders van groep 8 zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Privacy voorkeuren
Graag attenderen wij er u op dat u vanaf heden op Parnassys zelf de privacy voorkeuren kunt invullen/wijzigen. Wilt u dit voor ons willen invullen?

Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Mochten er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, wilt u dit dan zo snel als mogelijk doorgeven aan de betreffende leerkrachten? Te denken valt aan een telefoonnummer dat gewijzigd is of een adreswijziging of een onlangs vastgestelde allergie, etc. Zo blijven onze gegevens up to date.

Democracity
Groep 7 is donderdagmiddag 31 oktober jl. naar het Gemeentehuis in Geldermalsen geweest om daar te leren hoe onze democratie werkt. De leerlingen moesten partijen vormen en beslissingen gaan nemen over gemeentezaken. Ze hebben geleerd hoe het er in de gemeenteraad aan toegaat en hebben vragen gesteld aan een echte politicus. Het was een leuke en leerzame middag!

Toetsdata
Groep 7:
Vrijdag 8 november - zinnendictee
Dinsdag 12 november - Engels toets unit 2
Dinsdag 3 december - rekenen
Maandag 9 december - natuur en techniek

Groep 8:
Maandag 11 november - zinnendictee
Dinsdag 12 november - Engels toets unit 2
Maandag 2 december - rekenen
Maandag 9 december - natuur en techniek
Fluvium_logo_wit