Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!

MR

MR vergadering

De eerstvolgende MR vergadering is 16 januari 2020 om 19.30 uur op school.

OV

Schooltenues

De oudervereniging is druk bezig met het regelen van nieuwe schooltenues (shirt, broekje, sokken). Wij vinden het belangrijk dat we tijdens sportactiviteiten eenheid uitstralen en tijdens schoolreisjes de veiligheid kunnen ondersteunen doordat men kan
zien dat onze leerlingen bij elkaar horen. Wanneer de nieuwe naam van de nieuwe school bekend is, zal deze later worden gedrukt op de shirts.

Nu kunnen we de nieuwe schooltenues niet alleen van de ouderbijdrage
bekostigen en zijn we op zoek naar sponsoren. Wij zijn ontzettend blij dat ATKB, Leeuwenstein Groep, Eldee, Trajectum MKB-Advies en Autobedrijf Jan van Mourik & Zn. hieraan willen bijdragen. Maar we kunnen meer sponsoren gebruiken.
Bij deze willen we graag een oproep doen aan alle ouders: heb je een
eigen bedrijf of werk je bij een bedrijf dat kan en wil sponsoren, laat het
ons weten wanneer je een financiële bijdrage aan de sporttenues wilt geven. Je kunt dit
kenbaar maken via een e-mail naar ovbuurmalsentricht@hotmail.com.Algemeen

Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Kimberly van Mourik, 24 jaar en schoolmaatschappelijk werker bij Team Sociaal gemeente West-Betuwe. Sinds september jl. heb ik de functie van Diana overgenomen als schoolmaatschappelijk werker.
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Utrecht als sociaal pedagogisch hulpverlener, accentroute Jeugdzorg. Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan mijn eerste baan in het werkveld!

Wat doe ik en waar kunt u mij voor benaderen?
Wanneer het even niet lekker loopt op school kan ik uw kind helpen. We kunnen samen kijken naar de situatie die er speelt en samen naar oplossingen zoeken. Ik werk oplossings- en competentiegericht en kijk ook graag naar het netwerk. Denk hierbij aan vrienden en familie. Een schoolmaatschappelijk werker is eigenlijk een schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school. Specifiek voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, autisme of een risicovolle thuissituatie.

Bij vragen kunt u dit bespreekbaar maken met IB’er Kim van Dooijeweert, zij zal dan contact met mij opnemen om te kijken wat ik voor u en uw kind kan betekenen.

Brood & Spelen

Even voorstellen….
Mijn naam is Heleen Koets, woonachtig in Geldermalsen. Sinds januari 2014 ben ik overblijfmedewerker bij Fusieschool Op ’t Hof-De Malsenburg in Tricht. Sinds 18 november jl. ben ik coördinator van Brood & Spelen, uw aanspreekpunt voor alles wat met het overblijven te maken heeft. U kunt bij mij terecht voor vragen, opmerkingen en klachten. Voor het doorgeven van het overblijven van uw kind(eren) met een flexibel abonnement of strippenkaart kunt u ook bij mij terecht.

Contact via Whatsapp: 06-39110580 of e-mail: opthof@broodspelen.nl. Bij voorkeur voor 10.00 uur ‘s morgens en hierbij graag de naam en groep van uw kind vermelden. De bovenstaande gegevens zijn terug te vinden op de website van Op ’t Hof, www.opthoftricht.nl

Voor algemene, administratieve of financiële vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor in Scherpenzeel, bereikbaar op telefoonnummer 033-258 8684 of e-mail: info@broodspelen.nl.

Met vriendelijke groet,

Heleen Koets

Geldplan: rondkomen met kinderen

Bij het opvoeden van kinderen komen er heel wat kosten om de hoek kijken: schoolreisjes, een pc, een fiets, extra (huiswerk)begeleiding, ziektekosten, noem maar op. Sommige kosten zijn geheel onverwacht. Hoe zorgt u voor grip op de kosten?
De gemeente West Betuwe helpt u graag. Samen met Nibud bieden we de online geldplannen aan. Het geldplan Rondkomen met kinderen helpt u bij het opstellen van budgetten. Daarnaast laat het u zien welke (financiële) regelingen er lokaal en landelijk zijn voor ouders. Een goed, haalbaar budgetplan helpt stress te voorkomen. Het online geldplan vindt u op hier. U kunt deze link ook vinden via de site van de gemeente West Betuwe: gemeente West Betuwe; zorg en ondersteuning; schuldhulpverlening; zie ook: Online Geldplannen; startpunt Geldzaken West Betuwe en naar beneden scrollen voor de verschillende geldplannen.

Voortgang nieuwbouw

Nieuws vanuit Gemeente West Betuwe:
In de raadsvergadering van 24 september jl. is een informatienota in de raad “behandeld” inzake het vervolgproces rond het IKC Buurmalsen/Tricht.
Er is inmiddels gestart om te komen met wijziging van het bestemmingsplan en bij de tweede bestuursrapportage (behandeld in de gemeenteraad van 22 oktober jl.) is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het project door te starten.
Met Stichting Fluvium is overeengekomen dat Gemeente West Betuwe het project gaat “trekken”, hiervoor is inmiddels een projectleider gecontracteerd die zijn werkzaamheden per 1 december jl. is gestart. De projectleider zal dan, in samenwerking met Stichting Fluvium, een globale planning opzetten.
Gemeente West Betuwe zal op regelmatige tijden alle betrokkenen informeren over de stand van zaken.

Unit 1/2/3

Thema

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema SINT. We hebben leuke knutselwerkjes gemaakt zoals een verftekening van Sinterklaas of Piet, we hebben een schoen geknutseld en we hebben een pietenmuts gemaakt.
De aankomende periode gaan we werken aan het thema KERST.

Lezen


Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters b, oo, s en p geleerd. Aankomende week leren zij de letter d. Er mogen weer spullen die beginnen met deze letter worden meegenomen voor de lettertafel.


Groep 3 is gestart met kern 5. In kern 5 zijn de nieuwe letters die we leren: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de eu, ie en ou best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
eenlettergrepige woorden die eindigen op uw, zoals: duw, duwt;
tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ch of cht, zoals: lach, bocht;
eenlettergrepige woorden die eindigen op aai, ooi of oei, zoals: haai, kooi, roei;
tweelettergrepige woorden die eindigen op e, zoals: korte, aarde;
tweelettergrepige woorden die eindigen op en, er of el, zoals: honden, tijger, mantel;
tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.


Rekenen

groep 1/2 is vooral bezig met het herkennen en benoemen van de getallen 1 tot en met 20.
Groep 3 is vooral bezig met het halveren en verdubbelen van getallen. Bijvoorbeeld 6 + 6 is 12 en 12 eerlijk delen is 6 + 6.

Bos

Wij willen graag alle ouders/verzorgers bedanken die met ons mee naar het bos zijn geweest. De kinderen kregen allemaal een herfstbingo kaart om dingen mee te zoeken in het bos. Ook waren er opdrachtkaartjes zoals doe je ogen dicht, wat ruik je? of til een boomstronk op, wat zie je er onder?
We hebben een leuke en leerzame middag gehad.

Sinterklaasviering

Vandaag was Sinterklaas op 5 december weer bij ons op school. We hebben hem natuurlijk feestelijk ontvangen. Alle kinderen mochten even bij Sinterklaas komen, spannend….! Het was een gezellige en geslaagde dag.

Schoonmaak

Wij zoeken ouders/verzorgers die op woensdagmiddag 18 december a.s. van 13.30 tot 15.30 uur kunnen helpen met een kleine schoonmaak in de klassen.

Rapport inleveren

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, dan ontvangen wij dit graag weer op school. Wilt u er aan denken om het mee te geven?

Juf Nellie

Op dinsdagmiddag hebben wij in de onderbouw een gastdocent. Juf Nellie is gepensioneerd dramadocent en zij komt aan alle groepen in de onderbouw dramalessen geven. Ze doet dit vol enthousiasme en de kinderen genieten ervan.

Kerstkaarten

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat kinderen het heel leuk vinden om kerstkaarten uit te delen. Dit heeft echter vaak tot gevolg dat er kinderen in tranen zijn omdat ze niets gekregen hebben, dat veel kerstkaarten er in januari nog liggen omdat niemand meer weet van wie ze zijn en dat het uitdelen ervan veel onderwijstijd kost. Mocht uw kind een kerstkaart willen geven, wilt u dit dan beperken tot één kerstkaart voor de hele groep. Deze kaart zal dan een mooi plekje in de klas krijgen.

Unit 4/5/6

Sinterklaas

We hebben vandaag de verjaardag gevierd van Sinterklaas. Het was een super leuke dag. Ondertussen zijn we alweer bezig met een kerstlied.Het duurt nog wel even, maar we wensen iedereen alvast een hele fijne kerstvakantie toe!

Spreekbeurten groep 4

De meeste kinderen van groep 4 hebben hun spreekbeurt al gehouden.
Het is elke keer weer een verrassing. We genieten enorm van alle verhalen.
Iedereen doet heel erg zijn best om er iets leuks van te maken!

Automatiseren rekenen

Het is belangrijk dat leerlingen blijven oefenen met het automatiseren op het gebied van rekenen. Op school oefenen de kinderen hier één keer per week mee. Ze krijgen dan één minuut om zo veel mogelijk sommen goed te hebben. Dit sommenblad krijgen ze mee naar huis met daarop de score die ze op dit moment zouden halen. De tempo-toets wordt afgenomen tijdens de cito week eind januari (week 5). Onderstaand een aantal websites waarop de kinderen thuis kunnen oefenen.

Tafels oefenen

Wij wijzen er nogmaals op dat het erg belangrijk is om de tafels te blijven oefenen (dus ook thuis). Voor groep 5 en 6 staat de tafel van 7 deze week centraal.
Voor groep 4 de tafel van 3 de komende 2 weken.

Toetsdata

Groep 4 t/m 6 krijgt elk nieuw thema van taal en spelling een oefenblad mee naar huis waar de onderwerpen van dit thema op staan beschreven. Zo kunt u thuis met uw kind deze onderwerpen bespreken en oefenen voor de onderstaande toetsen:

Groep 4:
14-01-20 Taaltoets
16-01-20 Woordendictee
23-01-20 Zinnendictee

Groep 5:
09-01-20 Taaltoets
17-01-20 Woordendictee
24-01-20 Zinnendictee

Groep 6:
09-01-20 Taaltoets
16-01-20 Woordendictee
23-01-20 Zinnendictee
Unit 7/8

Lootjes Sinterklaas

In groep 7 en 8 heerst een gezonde spanning. Wie heeft wie getrokken, hoe maak ik mijn suprise, wat ga ik kopen voor diegene? Allemaal vragen die in de hoofden van de kinderen, sinds het lootjes trekken op maandag 18 november, spelen.
Heel spannend! En dan moet er ook nog een gedicht in elkaar gezet worden….. juf Jacelien besteedt hier in de lessen taal aandacht aan zodat de kinderen al een heel eind op weg zijn.

Lek en Linge en KWC Culemborg

Op dinsdag 12 november was het bezoek aan Lek en Linge en op donderdag 28 november het bezoek aan het KWC. Beide scholen staan in Culemborg. Een aantal moeders was zo aardig om ons te rijden, daar waren we heel blij mee. De kinderen zijn ingedeeld in verschillende groepen, gemixt met kinderen van andere basisscholen. Ze hebben drie lessen gehad en waren enorm enthousiast. Niet alleen over de lessen, maar ook over de docenten en de materialen waarmee ze hadden mogen werken.

Lingeborgh

Op vrijdag 22 november is groep 8 naar de Lingeborgh geweest in Geldermalsen. Hier hebben zij verschillende snuffellessen gevolgd. De kinderen kwamen enthousiast en vol verhalen terug. Een leuke en leerzame middag.

EDI (Expliciete Directe Instructie)

Zoals een aantal van jullie heeft gezien bij de kijkochtenden, werkt juf Hellen in groep 7 en 8 met EDI. Hierbij gebruiken we: wisbordjes, stiften, wisdoekjes en beurtenstokjes. Met EDI is de leerkracht in staat om goed, vakkundig vormgegeven, lessen te geven aan de leerlingen, waardoor zij beter en sneller leren. Het uitgangspunt van EDI is dat je door het verbeteren van de kwaliteit van je lessen jouw leerlingen beter laat presteren. De toetsscores gaan maximaal omhoog als de kwaliteit van lesgeven verbetert (Hollingsworth & Ybarra, 2009).

Een instructie op de EDI manier wordt altijd op dezelfde manier gegeven:
 • Lesdoel: hierin staat duidelijk beschreven wat de kinderen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het lesdoel wordt aan het begin van de les gedeeld met de kinderen.
 • Activeren van voorkennis: er wordt een opdracht gegeven aan de kinderen die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is.
 • Onderwijzen van het concept: de begrippen die in het lesdoel staan beschreven, worden uitgelegd.
 • Onderwijzen van de vaardigheid: de stappen die nodig zijn om de, in het lesdoel beschreven, vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd in het belang van de les
 • Begeleide inoefening: de kinderen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en begrijpen. Dit controleren gebeurt door voortdurend controle van begrip-vragen te stellen. De kinderen schrijven het antwoord op hun wisbord en op het teken van de juf “5,4,3,2,1 en ik kijk meteen” draaien alle kinderen hun wisbord met het antwoord naar de juf. Zo kan ze in één oogopslag zien wie de uitleg begrijpt en wie nog even mee doet met de oefening.
 • Lesafsluiting: De kinderen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze door naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn.
 • Zelfstandige verwerking: de kinderen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden. Hiervoor gebruiken ze opdrachten in de lesstof van de methode die aansluit bij het lesdoel.
 • Verlengde instructie: de kinderen die de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende eigen hebben gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.
 • Dit gebeurt volgens de volgende technieken:
  • controleren van begrip
  • uitleggen
  • oordoen
  • hardop denken
Wat we terugzien bij de kinderen is een enorme betrokkenheid, gedrevenheid en een actieve werk- en luisterhouding.

Toetsdata

Groep 7:
Maandag 9 december: zinnendictee
Maandag 9 december: Natuur en techniek
Donderdag 12 december: Aardrijkskunde
Dinsdag 17 december: Engels toets unit 3
Donderdag 9 januari: Topo tussentoets B

Groep 8:
Vrijdag 6 december: zinnendictee
Maandag 9 december: Natuur en techniek
Donderdag 12 december: Aardrijkskunde
Dinsdag 17 december: Engels toets unit 3
Donderdag 9 januari: Topo tussentoets B

Fluvium_logo_wit