Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!

MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

Geen nieuws vanuit de MR.

OV

Nieuws vanuit de oudervereniging

Door corona worden de activiteit van Sinterklaas en kerst kleiner gevierd dan u van ons gewend bent, maar we gaan er voor de kinderen een leuke viering van maken.
Dit kan mogelijk gemaakt worden met de ouderbijdrage en vele ouders hebben dit via een machtiging al geregeld. Onze dank hiervoor. Voor wie dit nog niet heeft gedaan, zal er een herinneringsbrief worden meegegeven aan uw kind vanuit school.
Wanneer u nog tips, opmerkingen of feedback heeft voor de OV, dan kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

Kerstkaarten

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat kinderen het heel leuk vinden om kerstkaarten uit te delen. Dit heeft echter vaak tot gevolg dat er kinderen teleurgesteld zijn omdat ze niets gekregen hebben. Ook is het zo dat veel kerstkaarten er in januari nog liggen omdat niemand meer weet van wie ze zijn en dat het uitdelen ervan veel onderwijstijd kost. Mocht uw kind een kerstkaart willen geven, wilt u dit dan beperken tot één kerstkaart voor de hele groep. Deze kaart zal dan een mooi plekje in de klas krijgen.

Schoolfruit

Het schoolfruit wordt op dinsdag op school gebracht door de leverancier, aangezien wij als laatste op de route zitten kan het voorkomen dat we het fruit te laat op dinsdag ontvangen. Daarom ons verzoek om uw kind(eren) op maandag en dinsdag eigen fruit mee te geven, wij delen het schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag uit.

Vragenlijsten

Graag nog even uw aandacht voor de vragenlijsten van DUO. Alle ouders(verzorgers) van scholen van Fluvium hebben via de mail een link gekregen voor een oudervragenlijst. Ook alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben een vragenlijst gekregen. Een hoge respons is erg belangrijk voor ons en voor de stichting. De huidige respons van ouders is op dit moment 37%, dit is erg laag. Om een betrouwbaarder beeld te krijgen wil ik u verzoeken de vragenlijst in te vullen als u dat nog niet gedaan heeft. U krijgt via DUO een herinnering met het verzoek alsnog de enquête in te vullen.

Winnend ontwerp kerstkaart Fluvium

Leerlingen van Fluvium scholen zijn gevraagd een ontwerp te maken voor de kerstkaart die traditiegetrouw naar alle medewerkers wordt verstuurd. We zijn heel trots op Jurre uit groep 6. Zijn tekening is namelijk het winnende ontwerp geworden. Gefeliciteerd Jurre!

Corona en vervanging

Deze week was juf Annemieke thuis in quarantaine. Zij heeft geen klachten, maar uit voorzorg is ze vanuit huis aan het werk. Als het goed is, is zij er vanaf maandag 7 december weer. Op maandag, woensdag en donderdag hebben we gelukkig vervanging kunnen regelen. Dinsdag lukte dat niet, maar heeft het team onderling de lessen opgevangen.

Video 'kijkje in de school'

Door de Corona is het niet mogelijk dat we groepen ouders in de school ontvangen. Om toch de leuke en leerzame activiteiten in beeld te brengen, hebben wij als school bedacht om een korte video “kijkje in de school’ te maken.
De video is bijna klaar om met u te delen. Het geeft een heel mooi beeld van wat we doen op school. Om u een goed beeld te kunnen geven, is het nodig dat u in de groepen kunt kijken en daar zijn natuurlijk leerlingen bij aanwezig. De meeste leerlingen zijn vanaf de rug gefilmd, dat lukt echter niet bij alle activiteiten. Uiteraard zijn de beelden met zorg gemaakt en discreet. Zodra de video klaar is, wordt deze met u gedeeld via een link naar een beveiligde pagina via de Parnassys mail. De video is alleen voor uzelf. Dus niet om te delen met anderen buiten uw gezin. Wij gaan er vanuit dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en dit leuke spontane filmpje gezellig met hun gezin bekijken. Veel kijkplezier.

AVG en beeldmateriaal

We horen regelmatig van ouders dat zij het jammer vinden dat er weinig foto’s gedeeld worden. Zeker in deze Corona tijd wordt dit als een groot gemis ervaren. Ook het team vindt het jammer dat ze niet onbevangen een leuke foto kunnen delen. Dit heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ouders / verzorgers kunnen aangeven of ze toestemming geven voor het delen van foto of videomateriaal. Daar moeten en houden we ook rekening mee. Het probleem is nu, dat u door Corona bijna letterlijk geen ‘zicht’ hebt op wat we op school zoal doen; taal, rekenen en lezen, sport, muziek en crea.
Graag leg ik het volgende aan u voor: we gaan er vanuit dat u als ouder graag een beeld krijgt van wat uw kind(eren) op school doen. School deelt (binnen een beveiligde site) beeldmateriaal. Indien u als ouder geen toestemming wilt geven, dan kunt u dat aangeven met een bericht naar mijn e-mailadres: directie@opthoftricht.nl.
Uw kind komt dan niet op de foto en/of video en u krijgt ook geen beeldmateriaal van andere kinderen toegestuurd. Indien u GEEN toestemming geeft, graag mailen vóór woensdag 9 december a.s.

Unit 1/2/3

Thema

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema Sinterklaas. We hebben leuke knutselwerkjes gemaakt, we hebben een stoomboot van plakkertjes gemaakt en we hebben een mijter gevouwen. We hebben ook heerlijk gespeeld in de nieuwe hoeken; de kamer van sinterklaas, de inpakhoek en de pepernotenbakkerij.
In week 50 gaan we werken aan het thema kerst.
kleien letters
stoomboot plakkertjes

Sinterklaas

Ook dit jaar hebben we het verhaal van het Sinterklaasjournaal gevolgd. De uitzendingen begonnen op maandag 11 november. In de klas hebben we elke dag naar het journaal gekeken. Er werd zelfs een leuke Sinterklaas bingo georganiseerd door Sinterklaas.
Sinterklaas bingo
Morgen komt Sinterklaas weer bij ons op school. We gaan hem natuurlijk feestelijk ontvangen. Alle kinderen mogen even bij Sinterklaas komen, spannend….!

Lezen

Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters b, s, p en oo geleerd. Aankomende week leren zij de letter d. Er mogen weer spullen die beginnen met deze letter worden meegenomen voor de lettertafel.

Groep 3 is gestart met kern 5. In kern 5 zijn de nieuwe letters die we leren: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de eu, ie en ou best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
eenlettergrepige woorden die eindigen op uw, zoals: duw, duwt;
tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ch of cht, zoals: lach, bocht;
eenlettergrepige woorden die eindigen op aai, ooi of oei, zoals: haai, kooi, roei;
tweelettergrepige woorden die eindigen op e, zoals: korte, aarde;
tweelettergrepige woorden die eindigen op en, er of el, zoals: honden, tijger, mantel;
tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.

Schrijven

In groep 3 hebben de leerlingen op dinsdag 17 november niet in hun schrijfschrift geschreven, maar met hun vinger in scheerschuim.
We hebben alle aangeboden letters herhaald. Wat was dit leuk om te doen!
scheerschuim

Rapport

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, dan ontvangen wij dit graag weer op school. Wilt u er aan denken om het mee te geven?

Stagiair

Op donderdag en vrijdag hebben wij tot de zomervakantie een stagiair in onze unit, zij stelt zich hieronder voor:

Even kennismaken.. Ik ben Yarah van den Bergh (16) en ik loop stage op deze basisschool. Ik studeer voor Pedagogisch medewerker niveau 3 op ROC Rivor in Tiel. Dit is mijn eerste jaar hier en ik mocht beginnen aan een stage op een basisschool, BSO of kinderdagverblijf. Dus ik heb gekozen om stage te lopen in de onderbouw (groep 1, 2, 3). Deze stage is begonnen op 5 november jl. en zal duren tot juli 2021. Ik ben hier elke donderdag en vrijdag.
Ik wil graag pedagogisch medewerker worden omdat ik het altijd al geweldig heb gevonden om met kinderen te werken en te praten, dus dit leek mij een leuke opleiding.
Naast school en stage heb ik ook hobby’s, ik teken graag veel, ik luister veel muziek en ik vind het erg leuk om op te passen, wat ik ook al vaker gedaan heb!
Ik heb er veel zin in dit jaar en ik hoop veel te leren!

Schoolfolio

We hebben weer een aantal leuke werkjes op Schoolfolio gezet. Kijkt u thuis eens samen met uw zoon of dochter naar de gemaakte werkjes. Ze zijn er erg trots op! De kinderen mogen thuis ook hun eigen Schoolfolio pagina opleuken door een eigen achtergrond, foto en kleur te kiezen. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan kunt u juf Michelle een mailtje sturen: m.kooyman@opthoftricht.nl

Verkleedkleding wassen

We zijn op zoek naar een ouder die voor ons de Sinterklaas en Pieten verkleedkleding zou willen wassen.

Losse haren

Wij merken dat kinderen met lang haar en dat vaak los dragen hier tijdens de les last van hebben. Wij verzoeken u om er voor te zorgen dat het haar van uw kind niet in het gezicht hangt.

Unit 4/5/6

Stage

Meester Leandro loopt al vanaf het begin van het schooljaar stage in groep 6. Vanaf deze week loopt hij op dinsdag stage in groep 4 t/m 6. Hij zal dus de rest van het jaar op dinsdag in elke groep te vinden zijn en ook instructielessen over gaan nemen.

Wetenschap en techniek

Groep 4, 5 en 6 hebben deze periode een gastles van wetenschap en techniek gehad. Groep 4 en 5 heeft in de les ‘van mond tot kont’ geleerd wat gezond voedsel is en welke weg het voedsel in je lijf aflegt.
Groep 6 heeft in de les ‘iedereen is uniek’ geleerd over DNA van mensen. Iedereen heeft ander DNA en dat maakt elk mens uniek. We hebben door middel van heel zout water, een reageerbuisje, afwasmiddel en alcohol ons eigen DNA ‘geïsoleerd’.
PHOTO-2020-12-02-16-12-05
PHOTO-2020-12-02-16-12-06 (1)
PHOTO-2020-12-02-16-12-06 (2)

Tafels oefenen

In groep 5 en 6 moeten de kinderen de tafels zoveel mogelijk geautomatiseerd hebben. Dit betekent dat ze de tafelsommen, zonder lang uit te rekenen, kunnen opzeggen.
Elke week worden de kinderen bij de leerkracht geroepen om te oefenen voor een tafel. Het is belangrijk dat hier thuis ook mee geoefend wordt. Aankomende twee weken staat de tafel van 7 centraal.

Toetsdata

Groep 4:
Taaltoets: 11 december
Woordendictee: 11 december
Zinnendictee: 17 december

Groep 5:
Taaltoets: 11 december
Woordendictee: 11 december
Zinnendictee: 17 december

Groep 6:
Taaltoets: 11 december
Woordendictee: 11 december
Zinnendictee: 17 december
Topotoets: 16 december

Unit 7/8

WIA

Tijdens de WIA lessen staan verschillende technieken centraal. Ditmaal zijn we aan de slag gegaan met verftechnieken, wol, behanglijm en technieklessen. Groep 7 en 8 zijn verdeeld in drie groepen. Elk onderwerp is een serie van 3 lessen. Daarna wisselen de groepjes.
bellen blazen groep 7-8
bellen blazen groep 7-8 1
bellen blazen groep 7-8 2

Rapporten

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, dan ontvangen wij dit graag weer op school. Wilt u er aan denken om het mee te geven?

Leerwerk

Om de leerlingen te helpen met leren leren geven wij vanaf deze week een leerwerkmapje mee naar huis. Hierin komt het te leren werk voor bijvoorbeeld Engels, zaakvakken, taal en spelling in. Om te voorkomen dat de leerlingen alles op het laatste moment leren, zullen wij per week aangeven wat er al geleerd kan worden. Op deze manier leren de leerlingen om in kleine stapjes te leren. Let op! Het is de bedoeling dat het leerwerkmapje iedere dag mee naar school komt en weer mee naar huis gaat. Het doel is dat de leerlingen hier zelf eigenaarschap over krijgen/hebben. Het zou fijn zijn als u uw kind hier in het begin bij helpt, wij gaan dit natuurlijk ook doen.

Engelse toets unit 1

Voor sommige leerlingen is het cijfer van de Engelse toets unit 1 aangepast i.v.m. de wijze van het nakijken door de invalkracht op dat moment. Er zijn andere normen gehanteerd dan die wij op school hanteren, daarom is de keuze gemaakt om de toets opnieuw na te kijken.

Toetsdata

Groep 7
Taaltoets: 7 december
Zinnendictee: 17 december
Woordendictee: 10 december
Natuur en Techniek: 11 december
Aardrijkskunde: Europa B
Topotoets: 7 januari
Engels: 5 januari

Groep 8
Taaltoets: 8 december
Zinnendictee: 17 december
Woordendictee: 11 december
Natuur en Techniek: 11 december
Aardrijkskunde: Wereld B
Topotoets: 4 januari
Engels: 5 januari
Fluvium_logo_wit