Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!
cake48

MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

Enquête continurooster
De werkgroep continurooster heeft advies uitgebracht aan de MR. De MR heeft dit advies verwerkt in een adviesrapport aan de directie. De directie gaat zich nu buigen over dit adviesrapport.U wordt binnenkort over het definitieve besluit geïnformeerd.

Verkiezingen
Anton Franken (oudergeleding MR) is aftredend en niet herkiesbaar. We hebben een oproep geplaatst aan u als ouders om u kandidaat te stellen. Eén ouder heeft zich kandidaat gesteld, dat betekent dat deze ouder automatisch in de MR zal plaatsnemen. Het nieuwe MR-lid oudergeleding stelt zich hieronder aan u voor.

Beste ouders/verzorgers van alle kinderen van Op ’t Hof-De Malsenburg,

Graag stel ik me aan u voor. mijn naam is Niels Evers en ik ben het nieuwe MR-lid. In deze rol wil ik bijdragen aan een rijke leeromgeving voor alle kinderen uit de omgeving en hun leerkrachten. Ik houd van een school waar iedereen gezien wordt, er mag zijn en ertoe doet. Spreek me gerust even aan voor het hek van de school als we onze kinderen halen of brengen. Hieronder leest u kort wie ik ben en waar ik voor sta. Sinds juni 2020 gaat Olga, mijn oudste dochter hier naar school. Over twee jaar zal Ilja, mijn jongste dochter, hopelijk volgen.

Mijn jeugd bracht ik door in Deil, aan de Linge. Voor mijn studie ben ik naar Utrecht vertrokken. Daar ontmoette ik mijn lief. De Betuwse klei hield haar aantrekkingskracht en in juni 2018 zijn we in Tricht neergestreken. Het is goed terug te zijn aan de oever van de rivier. Tussen 2005 en 2012 heb ik als docent gewerkt. Nu ben ik - negen jaar alweer - met veel enthousiasme aan de slag als docentenopleider aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijns inziens horen in onderwijsland traditie en vernieuwing hand in hand te gaan. Ik ben van: ‘onderzoek alles en behoud het goede’.

Het vaderschap vind ik iets reusachtigs. Het laat mij elke dag zien dat het essentieel is dat ik structuur en regelmaat bied, dat ik me verplaats in de ander en dat ik me kwetsbaar opstel en dus laat zien dat fouten maken mag. Ik ben fanatiek bokser. Deze sport leert mij incasseren en uitdelen. Die vaardigheden geef ik ook aan (mijn) kinderen mee. In bepaalde situaties is het goed mee te bewegen; op andere momenten juist een grens te stellen.
Niels op bakfiets
Niels aan de boks

OV

Nieuws vanuit de oudervereniging

Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 23 april jl. heeft de oudervereniging zich weer ingezet om er voor de leerlingen een leuke dag van te maken, ondanks de Corona maatregelen. Ook dankzij het zonnige weer is het een sportieve en gezellige dag geworden. Er werd door de OV een circus workshop geregeld waar de groepen 3 t/m 8 aan meededen. Voor groep 1-2 stond er een springkussen klaar, waar naar hartenlust op werd gespeeld. 's Middags kregen alle leerlingen een ijsje. Fijn dat we als OV op deze manier ons steentje bij hebben kunnen dragen.

De leerlingen hebben in de week voor Pasen een aardbeienplantje meegekregen. We zijn benieuwd wanneer de eerste aardbeien gegeten kunnen worden. Deze plantjes zijn gedoneerd door familie Van Asch, ontzettend bedankt!

Wanneer u ook iets wil bijdragen en meer betrokken wil zijn bij onze school, neem dan contact op met de oudervereniging, e-mail: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

Stand van zaken IKC

Klik hier om de brief vanuit de samenwerkingspartners met betrekking tot het Integraal Kind Centrum (IKC) Buurmalsen en Tricht te openen.

Sam& West Betuwe

Sam& West Betuwe zorgt dat alle kinderen in West Betuwe kunnen meedoen
Schoolreisjes, sporten, muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Daarom is er Sam& voor alle kinderen in West Betuwe.
Wat is Sam&?
Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen bereiken we meer kinderen die in armoede leven. Bij Sam& kunnen ouders, verzorgers en intermediairs terecht voor voorzieningen op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd. Dankzij Sam& kunnen alle kinderen meedoen!
Aanvragen
Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl.
Deze regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor ouders/verzorgers met een bijstandsuitkering. Ook ouders/verzorgers met werk, maar een laag inkomen, zzp’ers die door de corona-crisis lang zonder klus zitten, of mensen met andere uitkeringen komen in aanmerking.
Contact voor aanvraag of informatie:
Neem gerust contact op met Stijn Brokx via 0345-820964 of sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl

GMR Fluvium komt online

We gaan in gesprek bij Fluvium; Save the date 17 mei.
Het onderwijsveld in tijden van pandemie en de relatie tussen de verschillende betrokkenen. MR en GMR, personeelsleden, schoolleiders en ouders; voor jullie is onze online bijeenkomst bedoeld. We gaan in gesprek over de volgende onderwerpen als onderwijskwaliteit, in relatie tot de de actualiteit rond de pandemie en ter beschikking gestelde middelen. Verder spreken we met leden van leerlingenraden om een en ander vanuit perspectief van de leerling te beluisteren. Het programma wordt op 17 mei 2021 gestreamd. Aanvang 19.00 uur. Verdere informatie volgt, SAVE THE DATE!
U bent van harte uitgenodigd om dit event vanuit huis live mee te kijken.
Klik op de volgende link voor het promofilmpje: https://vimeo.com/545423417
Hieronder de link voor de uitzending op maandag 17 mei van 19.30-20.30 uur.
Bewaar deze link goed om in de uitzending te komen!
https://vimeo.com/544971685/0657a85aff
Wanneer de linkjes niet werken kunt u de linkjes ook kopiëren en plakken.

Oproep nieuwe leden GMR

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

-Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs binnen Stichting Fluvium?
-Wil je meepraten over hoe het personeel van de stichting het best ondersteund kan worden?
-Wil je meepraten op het gebied van veiligheid en gezondheid voor kinderen en personeel?
-Wil je meepraten over op welke manier de financiën optimaal besteed kunnen worden binnen Stichting Fluvium?
Spreken één of meerdere bovenstaande punten je aan? Dan zijn we op zoek naar jou voor een plek binnen de GMR! Op deze terreinen heeft de GMR advies- en instemmingsrecht t.a.v. het beleid binnen Stichting Fluvium. De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 personeelsleden en 6 ouders. Wij komen als GMR 8 keer per jaar bij elkaar om hierover te spreken. Vanaf volgend schooljaar hebben wij nieuwe enthousiaste leden (personeelsleden en ouders) nodig voor de GMR. Er zijn dan 4 vacante plekken (2 personeelsleden en 2 ouders), 1 huidig personeelslid is herkiesbaar.
Heb je interesse? Geef dit voor 21 mei aan, door een mailtje te sturen naar: amr@stichtingfluvium.nl
Ook als je meer info wilt, kan je mailen naar bovenstaand mailadres.

Rapporten

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben, wilt u er dan aan denken deze weer mee naar school te geven?

Koningsspelen

Wat hebben we genoten tijdens de Konginsspelen op vrijdag 23 april. Het weer was ons goedgezind waardoor we veel spellen buiten hebben kunnen spelen. Door de Corona maatregelen waren er wat aanpassingen nodig en dit is goed gelukt. Door de groepen te verdelen in binnen- en buitenactiviteiten hebben alle leerlingen kunnen meedoen aan hele leuke spellen. De online spellen waren grappig (loop met een wc rol op je hoofd door de klas...) en de buitenspellen waren competitief en de leerlingen fanatiek. Iedereen was uitgedost in oranje wat een feestelijk gezicht was. De circus workshop voor groep 3 t/m 8 was zeer geslaagd en het springkussen voor de leerlingen van groep 1-2 werd met veel plezier gebruikt. Aan het einde van de dag kreeg iedereen een ijsje, wat wil je nog meer?! Dit alles kon mogelijk worden gemaakt doordat onze oudervereniging veel dingen had geregeld en georganiseerd. Heel veel dank daarvoor namens het hele team.
IMG_3945
IMG_3934
IMG_3955
IMG_3954

Wandel mee met de Alternatieve BelderAvond4daagse Tricht

Vorig jaar is de BelderAvond4daagse afgelast vanwege Corona. Helaas is ook dit jaar de Avond4daagse nog niet mogelijk. Omdat het voor velen, zeker voor de kinderen, toch altijd een mooi festijn is, is er voor dit jaar een alternatief bedacht: De Belder Wandelmaand.
De ‘Belder Wandelmaand’ werkt als volgt:
  • Kies een voor jou/jouw gezin een passende week tussen 1 en 31 mei
  • Wandel (minstens) 4 dagen in die week
  • Jullie kunnen de aangeboden routes gebruiken, deze zijn terug te vinden op www.hervormdegemeentetricht.nl
    Maar ook eigen routes mogen gelopen worden, mits de routes rond de 6 kilometer zijn. Zijn jullie bijvoorbeeld op vakantie, dan kun je dus ook daar je eigen BelderAvond4daagse wandelen.
  • Stuur na 4 wandeldagen jullie bewijs van deelname, zoals een foto van iets opmerkelijks op de gelopen routes of een schermprint van de gewandelde routes, op naar: avond4daagsetricht@gmail.com
  • Iedereen die op deze manier meedoet, ontvangt in juni een mooi bewijs van deelname.
  • Onder de deelnemers worden bovendien enkele prijsjes verloot.
  • Let op: wandelaars nemen niet deel aan een evenement en het moet ook niet als zodanig worden gezien. Het betreft wandelen op eigen initiatief en eigen risico op routes die gedurende een maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als ouders zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich aan de geldende Corona-regels te houden. De Commissie Belder Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk voor schade aan wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat tijdens de wandeling.
We wensen iedereen veel wandelplezier en kijken uit naar de bewijsstukken in de mailbox: avond4daagsetricht@gmail.com

Hartelijke groet,
De organisatie van de BelderAvond4daagse Tricht

Nieuwe collega??

Heeft u gister naar school gebeld? Dan zou het kunnen dat u Merle uit groep 7 aan de telefoon heeft gekregen. Merle heeft namelijk een dagje geholpen met het aannemen van de telefoon én alle leerkrachten (meerdere keren) van koffie en thee voorzien. En dit was helemaal haar eigen idee! Super bedankt voor jouw hulp Merle!
IMG_9078

Unit 1/2/3

Nieuws vanuit de onderbouw

Nieuwe leerling
We hebben een nieuwe leerling in de unit: Evi, welkom! Zij start in groep 1. Wij wensen haar heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Thema
De kleuters hebben de afgelopen periode gewerkt aan het thema voorjaar. Na de vakantie zijn we gestart met het thema vlinders. In de klas komt een bak te staan met vlinder-eitjes, rupsen en poppen. De kleuters kunnen zo de ontwikkeling van eitje tot vlinder volgen.

Lezen groep 1-2
De leerlingen hebben de afgelopen weken de letters uu, e, ij en d geleerd. De komende weken leren zij de letters oe, ei en ui. Er mogen weer spulletjes meegenomen worden voor op de lettertafel.

Lezen groep 3
We zijn bezig met kern 10, de leerlingen leren de volgende woordtypen;
Samengestelde woorden met twee lettergrepen zoals: zwemles, hijskraan
Woorden met 4 medeklinkers achteraan zoals: herfst, kortst, sterkst
Woorden die eindigen op -eeuw, -ieuw-, uw zoals: leeuw, nieuw, duw
Woorden met een open lettergreep zoals: bomen, nagel, water
Woorden met een open lettergreep met 2 of 3 medeklinkers vooraan zoals: strepen, knopen
Woorden met in het midden -ng-, -nk-, -ch-, -aai-, ooi-, oei- zoals: angst, klanken, lichtgroen, zwaaien, mooiste, roeien,
Woorden met in het midden -eeuw-, ieuw-, uw zoals: leeuwen, nieuws, ruwe

Het is belangrijk dat de leerlingen dagelijks 10 tot 15 minuten thuis lezen. Dit kan voor de leestalent club zijn maar ook het oefenen van de woordrijtjes die de leerlingen voor de meivakantie mee naar huis hebben gekregen. Wellicht kunnen ze u een paar bladzijden voorlezen.

Rekenen groep 1-2
De rekenlessen zullen gaan over verdelen en vergelijken, hoe kun je aantallen verdelen en wat kun je doen om het delen eerlijk te doen.
De kleuters leren om een eenvoudige plattegrond te lezen. De klas van bovenaf te zien en te bepalen waar iets in de klas staat.
We gaan ook aan de slag met zogenaamde bussommen. Bijvoorbeeld: er zitten 3 mensen in de bus er stappen er 2 in hoeveel zitten er nu in de bus. Zijn dat er meer of minder dan eerst. Hetzelfde wordt gedaan met uit de bus stappen.

Rekenen groep 3
We hebben blok 7 afgerond en gaan verder met met blok 8. In dit blok gaan we oefenen met aftrekken over de 10 zonder tussenstap zoals 14 - 7 =, optellen en aftrekken t/m 20 zoals 4 + 8 = en 16 - 9 = en gaan we rekenen met liters.

The Leader in Me
De afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan de volgende gewoonten:
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden;
Gewoonte 6: Synergie (samen is beter);
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp.
Dit hebben we gedaan door handpoppen, verhalen en filmpjes te gebruiken.
foto TLIM groep 3
Koningsspelen
Ondanks de strenge corona regels werden er dit jaar wel Koningsspelen gehouden. Er waren vanuit Welzijn West Betuwe grappige 1 minuut spelletjes voor in de klas en er werden buiten spelletjes gedaan. De kinderen mochten vlaggetjes maken, kleuren en in een Koningsspelen boekje werken. De groepen 1 en 2 mochten op een fantastisch springkussen en voor groep 3 was er een circusworkshop. De kinderen hebben gejongleerd met doekjes, stokken en Chinese bordjes. Ze hebben geoefend met het lopen op een grote bal en met koorddansen. Kortom, een geslaagde dag!
Koningsspelen groep 1-2
Koningsspelen groep 1-2 (1)
Schoolfolio
De meeste leerlingen zijn heel enthousiast bezig met Schoolfolio. Een eigen uniek, zelf samengesteld online portfolio. Wanneer zij een werkje hebben gemaakt waar ze trots op zijn vragen ze of wij dit op Schoolfiolio willen plaatsen. Natuurlijk willen wij dat! Zo kunt u thuis ook zien wat uw zoon of dochter op school heeft gedaan. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn laat het dan even weten door te mailen naar Michelle: m.kooyman@opthoftricht.nl

Vrije vrijdagen groep 1-2 in mei/juni
14 mei (alle leerlingen vrij)
28 mei (alle leerlingen vrij)
4 juni
18 juni

Unit 4/5/6

Nieuws vanuit de middenbouw

Weer op school
Wij hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een fijne meivakantie. Deze week is het een korte week. Er komt alweer een lekker lang weekend aan, dan één week naar school en weer een week vrij.

Afscheid Annemieke
Dit zijn de laatste twee weken dat juf Annemieke bij ons op school werkt. Op vrijdag 21 mei neemt zij afscheid van de kinderen. In elke groep van de middenbouw wordt op deze dag stilgestaan bij het afscheid van juf Annemieke.

Stage juf Sigrid
Vanaf 20 mei komt juf Sigrid elke donderdag stage lopen in groep 5. Juf Sigrid werkt al op onze school als event-/administratief medewerker. Ook heeft ze aan het begin van het jaar wel eens WIA lessen gegeven in de middenbouw, dus de kinderen hebben haar al regelmatig gezien. De afgelopen periode heeft juf Sigrid stage gelopen in groep 3. Juf Sigrid volgt de Pabo-opleiding bij de Fluvium Academie, dit is een incompany training in samenwerking met de NCOI.

Even voorstellen:
Zoals hierboven beschreven ga ik de komende periode stage lopen in groep 5. U kent mij wellicht al van gezicht en/of van naam of u heeft mij weleens aan de telefoon. Ik ben vanaf augustus 2019 werkzaam bij Op ‘t Hof-De Malsenburg als event-/administratief medewerker. In april 2020 ben ik gestart met de Pabo-opleiding bij de Fluvium Academie en het tweede jaar is zojuist van start gegaan. In het eerste Pabo jaar heb ik voornamelijk veel gekeken bij lessen van mijn collega's en vanaf september 2020 heb ik stage gelopen in groep 3. Het werd nu tijd om ervaring op te gaan doen in een andere groep. Ik ken de kinderen natuurlijk al wel en ook ik ben geen nieuw gezicht voor de kinderen. Ik hoop weer een heleboel te gaan leren met het lesgeven in groep 5 en heb er veel zin in!

The Leader in Me
We hebben inmiddels alle 7 gewoonten van The Leader In Me herhaald. Ook hebben we verschillende filmpjes bekeken en werkbladen gemaakt. Vandaag hebben we gesproken over een nieuw, aangepast takenbord. Deze naam gaan we veranderen in Het Leiderschap Bord. De kinderen hebben samen allerlei ideeën bedacht. Deze voorstellen gaan we betrekken bij het maken van een nieuw bord.

Spelling groep 4
In groep 4 zijn we met spelling begonnen met oefenen van de jager en bakker regel. Dit is een regel die veel kinderen lastig vinden. We leren dat je als je een woord schrijft, je deze eerst in klankgroepen moet verdelen. Zoals: ja - ger. Wanneer een klankgroep eindigt met een lange klank (ja - ger, de a is een lange klank aan het eind van een klankgroep), schrijf je één klinker en één medeklinker. Wanneer een klankgroep eindigt met een korte klank (ba - kker, de a is een korte klank aan het eind van een klankgroep), schrijf je één klinker en twee keer een medeklinker.

Spelling groep 6
Groep 6 krijgt met spelling vanaf thema 7 ook werkwoordspelling aangeboden. We zijn in de klas al extra aan het oefenen met werkwoordspelling, dus de kinderen hebben hier al een beginnetje mee gemaakt. Dit thema leren kinderen over het schrijven van werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Op het huiswerkblad staat beschreven wat de kinderen precies leren.
Vanaf nu krijgen de kinderen niet alleen een woorden- en een zinnendictee aan het einde van elk thema, maar ook een werkwoorden dictee.

Toetsen
Groep 4
Taaltoets: week 23 (7 t/m 11 juni)
Woordendictee: week 24 (14 t/m 18 juni)
Zinnendictee: week 25 (21 t/m 25 juni)
Rekentoets: 19 mei (deel 1) + 20 mei (deel 2)

Groep 5
Taaltoets: week 23 (7 t/m 11 juni)
Woordendictee: week 23 (7 t/m 11 juni)
Zinnendictee: week 24 (14 t/m 18 juni)
Rekentoets: 18 mei (deel 1) + 19 mei (deel 2)
Geschiedenis: 8 juni
Aardrijkskunde: 3 juni

Groep 6
Taaltoets: week 23 (7 t/m 11 juni)
Woordendictee: week 24 (14 t/m 18 juni)
Werkwoorden dictee: week 24 (14 t/m 18 juni)
Zinnendictee: week 25 (21 t/m 25 juni)
Rekentoets: 18 mei (deel 1) + 19 mei (deel 2)
Aardrijkskunde: 17 juni
Geschiedenis: 19 mei
De exacte data van de taaltoetsen en de dictees zullen in de volgende nieuwsbrief komen.

Unit 7/8

Nieuws vanuit de bovenbouw

Rectificatie Verkeersexamen
In de vorige nieuwsbrief stond een foutieve datum vermeld voor het theoretisch verkeersexamen. De datum moet zijn 28 juni. Omdat 21 juni in de toetsweek valt leek het ons beter om de datum uit te stellen naar 28 juni. Dit om de kinderen niet extra te belasten tijdens de toetsweek. Onze excuses voor de foutieve vermelding.

WIA (Werken In Ateliers)
Tijdens de WIA-lessen hebben we een tekenopdracht gedaan. De kinderen moesten in tijdschriften of boeken dieren opzoeken. Hiervan moesten zij het dier weergeven op 4 kleine witte vierkantjes. Eén keer in zijn geheel, aangevuld met drie detail tekeningetjes. Een leuke opdracht met mooie, gedetailleerde tekeningen. We hebben veel verschillende dieren gezien!
PHOTO-2021-05-12-10-11-43
PHOTO-2021-05-12-10-07-36
PHOTO-2021-05-12-10-10-00
PHOTO-2021-05-12-10-10-54
EHBO-lessen
We proberen te organiseren dat groep 8 dit schooljaar het EHBO-diploma kan halen. Vorig jaar is dat helaas niet gelukt vanwege Corona. Zodra bekend is of de lessen van de EHBO doorgaan, ontvangt u de examendatum waarop de kinderen hun diploma gaan behalen.

Musical
De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de musical. Zij hebben zelf de hele musical (samen met juf Kristin) geschreven. Nu is de tijd aangebroken van oefenen, decor bouwen en de puntjes op de i zetten. Een spannende en drukke tijd voor de kinderen.

Lezen
In week 20, 22, 23 en 24 krijgen de kinderen van groep 7 woordrijtjes mee naar huis om deze te oefenen. Uit onderzoek blijkt dat correct en vlot lezen op woordniveau een essentiële vaardigheid is om een tekst met begrip te kunnen lezen. Oftewel: voordat je goed kunt begrijpen wat je leest, moet je eerst de woorden goed kunnen lezen. Heel logisch en daarom ook belangrijk om daar, zeker ook in de bovenbouw, aandacht aan te (blijven) besteden. Daar wordt namelijk meer en meer gevraagd van uw kind als het gaat om begrijpend lezen.

Helpt u uw kind door samen de woordrijtjes te lezen? Na een paar keer doorlezen kunt u de tijd bijhouden en kijken hoever uw kind komt binnen een minuut. Ook kunt u bijhouden hoeveel foutjes uw kind leest en of deze minder worden naarmate uw kind de rijtjes vaker doorleest. Behalve dat uw kind hier zijn of haar voordeel mee doet terwijl het (complexe) teksten leest, is het ook een goede voorbereiding op de DMT-leestoets die in de Citoweek afgenomen wordt. Hierbij gaat uw kind namelijk ook op tempo woordrijtjes lezen.

Voor het AVI-niveau is het belangrijk dat uw kind boeken blijft lezen. Kies hiervoor boeken uit die uw kind graag leest. Leesplezier is heel belangrijk! Ook hierbij kunt u een handje helpen door samen een boek te lezen. Bijvoorbeeld om de beurt 2 zinnen of een hele bladzijde. En… ook in de bovenbouw zijn de kinderen er dol op om voorgelezen te worden!

Toetsen groep 7
7 juni topo toets D
10 juni taal thema 7
17 juni spelling thema 7: categorie- en werkwoorden dictee
17 juni unit 4 Engels
18 juni spelling thema 7: zinnendictee
18 juni WO natuur en techniek

Toetsen groep 8
7 juni topo toets D
9 juni taal thema 7
15 juni spelling thema 7: categorie- en werkwoorden dictee
17 juni spelling thema 7: zinnendictee
17 juni unit 4 Engels
18 juni WO natuur en techniek
Fluvium_logo_wit