Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof-De Malsenburg. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!
cake48

MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

Er is geen nieuws vanuit de MR.

OV

Nieuws vanuit de oudervereniging

Gelukkig hebben we dit schooljaar als OV toch een aantal activiteiten kunnen verzorgen en ondersteunen, maar we hebben nog steeds niet op volle toeren gedraaid. Maar niet getreurd, er komt nog een leuke dag aan, namelijk het zomerfeest op 9 juli!
Helaas lukte een individuele schoolfoto niet meer dit schooljaar, maar het zal direct na de zomer worden ingehaald. Meer info volgt nog. Ab Donker was wederom bereid om de klassenfoto’s te maken. Deze foto schenkt de OV aan de kinderen en de ouders. Op deze manier wil de OV de ouders bedanken voor hun geduld, inzet en flexibiliteit.
Dit jaar was de ouderbijdrage verlaagd, maar we hebben toch nog wat over in kas. Er is/wordt een verzoek gedaan aan de leerlingenraad om met een voorstel te komen wat de kinderen graag zouden willen, zoals materialen voor de pauze. Tijdens de informatiemarkt op 14 september a.s. kunt u als ouder natuurlijk een kijkje nemen in de financiële boeken en kunnen we het e.e.a. nader toelichten.
Via deze weg wil de OV graag een oproep plaatsen voor ouders die het leuk vinden om bij ons aan te sluiten of beschikbaar zijn als hulpouder, u kunt zich daarvoor opgeven via: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl. Hopelijk zien we elkaar op 14 september tijdens de informatiemarkt.

Algemeen

Formatie

Hoera, ik ben echt heel blij u te melden dat we de formatie rond hebben. Voor de definitieve formatie heb ik met een aantal zaken rekening moeten houden. In verband met het geringe aantal kleuters (ongeveer 18) starten we in het nieuwe jaar met één kleutergroep voor 4/6 jarigen. Unit 1-3 bestaat dus uit twee groepen.
Juf Carine gaat na de zomervakantie op een school in Tiel werken. We wensen haar veel werkplezier. Juf Sanne van Hintum komt m.i.v. het nieuwe schooljaar ons team versterken. Zij gaat drie dagen in de middenbouw werken. Van harte welkom Sanne!
Juf Simone staat in de formatie gepland in de middenbouw. Zij gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Juf Hellen vervolgt haar re-integratietraject in de middenbouw. Drie collega’s (Sigrid, Jiska en Michelle) volgen de PABO opleiding naast hun huidige werkzaamheden. Hun vaste stagedag wordt donderdag. Iedere unit heeft op donderdag een PABO stagiaire. Daarnaast hebben we een MBO onderwijsassistent (OA) stagiaire die op maandag en dinsdag (hele dag) en donderdagochtend het aankomende schooljaar stage loopt in unit 1-3.

Komend schooljaar ziet de formatie er als volgt uit:

Formatie schooljaar 2021-2022
Juf Kristin wordt, behalve op woensdagochtend, schooloverstijgend ingezet. Zij geeft o.a. Rots & Water lessen, sociale vaardigheidslessen en verzorgt BOUW. BOUW is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen.

Continurooster en hulp pleinwacht middagpauze

U heeft kunnen lezen dat we overgaan naar een continurooster m.i.v. het komende schooljaar. We hebben in de oudervragenlijst gelezen, dat een deel van de ouders graag hun steentje wil bijdragen met hand- en spandiensten om een goed werkend continurooster op te zetten.
We zijn op zoek naar u/jou!
We zoeken een groepje ouders dat op regelmatige basis ondersteuning wil bieden, samen met teamleden, tijdens het buitenspelen van groepen leerlingen. Hierdoor kunnen de pauze- en rusttijden van het team gegarandeerd worden. Wij kunnen in ruil daarvoor een kleine vrijwilligersvergoeding bieden. Meld je aan bij Margreet!

Jaarkalender/geen extra ‘blauwe week’

Ik heb een aantal keer een vraag gekregen over het ontbreken van een extra blauwe roostervrije week in ons nieuwe jaarrooster. De reden hiervoor is dat het komende schooljaar een korter schooljaar is, dit wordt veroorzaakt door de roulatie van de vakantiespreiding van zuid, midden, noord.

Leerlingenraad

Volgende week zal de laatste vergadering van de Leerlingenraad plaatsvinden. Vandaag is de ideeënbus voor de laatste keer van dit schooljaar geleegd en hebben de voorzitter, vice-voorzitter en notulist de agenda gemaakt. In een volgende nieuwsbrief zult u nog geïnformeerd worden over wat er besproken is tijdens deze laatste vergadering.

Parro/Nieuwsbrief

We communiceren momenteel met u via Parro én ook via de nieuwsbrief. Vanaf het komende schooljaar wordt u op de hoogte gehouden met actuele informatie via Parro. De nieuwsbrief zal komen te vervallen. Indien u hulp nodig hebt om de Parro app te installeren, dan kunt u even naar school komen. Wij helpen u graag.

Versoepelingen van de maatregelen

Gelukkig zijn er weer wat versoepelingen mogelijk. De groepen leerlingen mogen weer samen spelen en pauze houden. De musical van groep 8, die op woensdag 14 juli gepland staat, wordt in het Dorpshuis gehouden, zodat we de anderhalve meter maatregel kunnen waarborgen. De mogelijkheid bestaat weer om fysiek een oudergesprek te voeren. Dit gaat uiteraard op afspraak. Met de MR is besproken dat we de huidige in- en uitgangen tot in ieder geval de zomervakantie blijven hanteren.

Een boek cadeau voor onze jongste leerlingen

Voor de derde keer geeft onze stichting Fluvium een boek aan de leerlingen cadeau.
Eerder dit jaar ontvingen de bovenbouwleerlingen het boek “De brief voor de koning” van Tonke Dragt.
En dit jaar krijgen ook voor het eerst de jongste leerlingen allemaal een boek: Max en de Maximonsters!

Door aan deze landelijke actie deel te nemen willen we het lezen nog eens extra onder de aandacht brengen en stimuleren.
Lezen is leuk, lezen is spannend, lezen verrijkt de wereld.
Lezen is belangrijk!
En lezen leer je vooral door het heel veel te doen, op school..maar ook thuis.

Wij hopen dat u als ouder veel plezier beleeft met het voorlezen van dit boek.
En natuurlijk hopen we dat het stimuleert om heel vaak samen met u kinderen te lezen of aan hen voor te lezen.

Een cadeautje met een bedoeling dus.
Heel veel (voor)leesplezier gewenst.

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur

Unit 1/2/3

Nieuws vanuit de onderbouw

Nieuwe leerling
Er is een nieuwe leerling in onze unit, Fiene. Zij is gestart in groep 1. Wij wensen haar veel plezier op school.

Thema
Afgelopen maandag zijn we begonnen met het, laatste thema van het schooljaar: ZOMER. We hebben in de gang een themahoek gemaakt met een tentje, hier kunnen de kinderen de komende weken in spelen. Mocht u thuis nog zomer gerelateerde spullen hebben, die wij mogen lenen, dan houden wij ons aanbevolen.

Lezen groep 1-2
De kinderen hebben de afgelopen weken de letters ie, oe, ui en eu geleerd. De komende weken gaan we de letters herhalen.

Lezen groep 3
We zijn bezig met kern 11. In deze kern worden de woordtypen uit de vorige kernen nog eens herhaald. Ook wordt er aandacht besteed aan begrijpend lezen.

Rekenen groep 1-2
We werken aan de buurgetallen (wie zijn de buren van het getal 5 of van het getal 14). Daarnaast werken we met een getallenlijn waarvan de getallen weggedraaid kunnen worden. Het volgende onderwerp gaat over schaduw (wanneer zie je een schaduw? Is deze altijd hetzelfde? Hoe komt dat?)

Rekenen groep 3
We zijn bezig met blok 9, in dit blok leren wij:
  • optellen en aftrekken tot 30, zoals 23 + 6 = 29 en 27 – 5 = 22.
  • vlakke figuren vouwen en spiegelen.
  • optellen en aftrekken tot 30, over het tiental heen, zoals 18 + 4 = 22 en
25 – 7 = 18.

Schoonmaken van de klassen
Met de zomervakantie voor de deur komen bij ons de schoonmaakkriebels weer. Wie wil ons helpen in week 27 of week 28 (5 t/m 9 juli of 12 t/m 14 juli) met het schoonmaken van de lokalen en het speelgoed? De tijden zullen van 14.30 t/m 16.00 uur zijn. Op woensdag van 13.00 t/m 14.30. Maximaal 4 personen per keer in verband met de 1,5 meter afstand. Uw zoon/dochter mag eventueel even buitenspelen op dat moment. Opgeven mag bij juf Michelle: m.kooyman@opthoftricht.nl
Mocht dit niet lukken dan krijgt uw zoon of dochter wat speelgoed mee naar huis om thuis schoon te maken.

Spraakwater Ridders groep 3
De kinderen van groep 3 hebben afgelopen maandag les gehad van Spraakwater Ridders. OOGPUNT SPRAAKWATER RIDDERS is een educatief kunst- en natuurproject over water, milieu, riool en klimaatadaptatie. Een acteur vertelde in de klas een ridderlijk verhaal vol humor over niet te lang douchen, plastic soep, regentonnen, wat er mag in de wc, tegels eruit en planten erin, etc. Na het verhaal namen de kinderen zelf deel aan een actief Spraakwater Riddertoernooi.​ In teams leerden ze sportief samenwerken, eigen talenten ontdekken en positief omgaan met winst en verlies. Dit door middel van diverse, aan het verhaal gekoppelde toernooispelen, zoals o.a. water dragen, dieren redden uit de plastic soep en het
rioolbuizen spel; stront aan de knikker.
foto groep 3
Verzamelmannetje
Alle kinderen uit groep 1, 2 en 3 hebben bezoek gehad van de verzamelvrouw. De verzamelvrouw verzamelt van alles. Zij heeft een vriendje, het verzamelmannetje. Er is gesproken over verzamelingen die de kinderen zelf hebben en ze mochten het verzamelmannetje tekenen. De tweede les van de verzamelvrouw ging over het verzamelen van papieren in het Regionaal archief, hoe het archief zijn best moet doen om die papieren netjes te kunnen bewaren en welke papier-eters er zijn. De kinderen hebben enthousiast meegedaan en veel geleerd.

Unit 4/5/6

Nieuws vanuit de middenbouw

Judolessen
Tot aan de zomervakantie komt juf Esther judolessen geven bij ons op school. De kinderen hebben er al een paar lessen op zitten en zijn erg enthousiast. Tip van juf Esther: neem een lange sportbroek mee tijdens de judolessen, dan schuren je knieën minder over de mat.

Spraakwater Ridders
De kinderen van de middenbouw hebben afgelopen dinsdag les gehad van Spraakwater Ridders.
OOGPUNT SPRAAKWATER RIDDERS is een educatief kunst- en natuurproject over water, milieu, riool en klimaatadaptatie. Door middel van een verhaal leerden de kinderen hoe ze zuinig kunnen zijn met water en wat er allemaal door de wc gespoeld kan worden. Vervolgens werd er met deze onderwerpen een riddertoernooi gespeeld.

Tafels oefenen
In de klas oefenen we regelmatig de tafels met de kinderen. Om ervoor te zorgen dat deze na de vakantie niet zijn weggezakt, is het belangrijk om de tafels te blijven herhalen met uw kind. Dit zorgt voor een goede start in het nieuwe schooljaar.

Toetsen
De komende weken worden de laatste toetsen afgenomen. In de middenbouw staan er nog twee gepland:
Groep 5
Natuur en techniek: 8 juli
Groep 6
Topo: 7 juli

Fijne vakantie
We hebben er bijna weer een heel, wederom bijzonder, schooljaar op zitten. Wij willen iedereen bedanken voor de hulp tijdens het thuiswerken. Hopelijk kunnen we na de vakantie starten met een normaal schooljaar! Wij willen jullie alvast een hele fijne vakantie wensen!

Unit 7/8

Nieuws vanuit de bovenbouw

Laatste loodjes
De rapporten zijn meegegeven. We gaan beginnen aan de laatste loodjes. Nog twee weken school voordat we afscheid gaan nemen van groep 8. We kunnen terugkijken op een heel gek en bijzonder schooljaar. Naar school, online les en weer naar school. Kinderen die getest werden en soms in quarantaine moesten.
We hopen dat we volgend jaar een stabieler schooljaar tegemoet gaan.

Musical
Ook bij de musical worden de laatste puntjes op de i gezet. De laatste decoratiestukken worden gemaakt en er wordt nog hard geoefend aan de verschillende scènes.
Bent u ook zo benieuwd naar het eindresultaat? Op dinsdag 13 juli zijn de opa's en oma's van harte welkom om te komen kijken. Op woensdag 14 juli kunt u als ouders en/of verzorgers het eindresultaat komen bekijken. De uitnodigingen volgen nog.

Laatste schooldag groep 8
Volgende week ontvangen de ouders van groep 8 de informatie over de laatste schooldag bij ons op school.

EHBO-lessen
Op donderdag 8 juli gaat groep 8 een test doen voor een certificaat. Na heel veel oefenen gaan zij het geleerde zelfstandig in de praktijk laten zien. We hopen dat alle kinderen hun EHBO diploma halen. Wij wensen hen veel succes!

Verkeer
De verkeerslessen zijn afgerond en het verkeersexamen gemaakt. Alle leerlingen van groep 7 hebben het verkeersdiploma gehaald. Gefeliciteerd allemaal!
foto verkeer groep 7
Fluvium_logo_wit