Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof-De Malsenburg. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!
cake48

MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

BELANGRIJK!
Vragenlijst continurooster

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De werkgroep continurooster wil uw mening over de eventuele invoering van een continurooster via een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst per ouder één keer invult, ook als u geen mening heeft. Wij verwachten dat iedereen de vragenlijst invult, want alleen op deze wijze kunnen wij een gedegen advies geven.

Aan het begin van de vragenlijst wordt uw mailadres gevraagd. Wij vragen u het mailadres in te vullen dat bij de school bekend is.
Verdere informatie vindt u in het begeleidend schrijven in de vragenlijst. De vragenlijst vindt u hier en kunt u invullen tot en met 19 maart 2021.

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep continurooster & MR

OV

Nieuws vanuit de oudervereniging

De OV heeft voor het personeel een kleine waardering verzorgd, omdat ze tijdens de tweede lockdown wederom hun uiterste best hebben gedaan om onze kinderen online les te geven.
Door Corona worden vele activiteiten in het tweede deel van het schooljaar niet of aangepast uitgevoerd. De OV probeert er voor de kinderen in ieder geval elke keer weer een leuk moment van te maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door uw ouderbijdrage.
Mocht je een keer bij één van onze vergaderingen willen aansluiten of je diensten als hulpouder aan willen bieden, mail ons dan op: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

Leerlingenraad

Tijdens de lockdown hebben we een vergadering online via Meet gedaan. De volgende onderwerpen zijn besproken:
  • We hebben de taken verdeeld n.a.v. alle ideeën uit de ideeënbus. Nu we weer op school zijn, zullen we alle actiepunten gaan uitvoeren.
  • Juf Kimberly is even aangesloten tijdens deze vergadering. Zij zit in de MR en heeft ons iets verteld over een enquête. Met elkaar hebben we gesproken over de voor- en nadelen van een continurooster voor leerlingen. Juf Kimberly heeft aan ons uitgelegd dat de MR bezig is om te onderzoeken hoe iedereen denkt over een continurooster.
  • We hebben gesproken over het afstandsonderwijs. We hebben de tips en tops besproken. Onze conclusie is dat de meeste leerlingen de online lessen via Meet veel prettiger en fijner vonden dan de instructiefilmpjes tijdens de eerste lockdown.
We zijn heel erg blij dat we weer naar school mogen, zodat we al onze klasgenoten en juffen weer kunnen zien.

In de volgende nieuwsbrief geven we weer een nieuwe update.

Groetjes van de Leerlingenraad

Inleveren chromebooks

We zijn inmiddels alweer bijna een weekje aan het werk op school. Graag willen we zo snel mogelijk alle uitgeleende devices weer terug op school hebben, zodat we ze in het onderwijs kunnen inzetten. Graag vóór woensdag 10 maart het device meegeven aan uw kind, dan kunnen wij ze gaan controleren en schoonmaken voor gebruik op school.

Welkom nieuwe collega

Sinds 1 maart werkt juf Karin Baars bij ons in groep 7 -8. We zijn blij dat we met haar komst een zeer ervaren leerkracht in ons team hebben gehaald. Fijn dat je er bent Karin!

Juf Hellen

Na een lange afwezigheid is juf Hellen gelukkig weer aan de beterende hand. Met het vooruitzicht op een volledig herstel. Zij zal de komende tijd steeds vaker in de school en in de klas te vinden zijn. Fijn dat je er weer bent Hellen!

Unit 1/2/3

Nieuws vanuit de onderbouw

Thema
We werken sinds deze week aan het thema voorjaar en Pasen. We gaan praten over jonge dieren en het groeien en bloeien van blaadjes en bloemen. Ook gaan we knutselen m.b.t. dit thema. In de kleutergang staat een voorjaarstafel.

Lezen
Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters l en w geleerd. De komende weken leren zij de letters o, a en u
Er mogen weer spulletjes meegenomen worden voor op de lettertafel.

Groep 3
Alle letters zijn geleerd. Dit is natuurlijk een feestje waard, daarom heeft groep 3 vrijdagmiddag 5 maart een letterfeestje. De kinderen van groep 3 mogen dan feestelijk gekleed of verkleed naar school komen.

We zijn nog bezig met kern 8 en de kinderen zijn nog steeds bezig met de volgende woordtypen:
Woorden die beginnen en eindigen op twee medeklinkers zoals: krans, sterk
Woorden die eindigen op -d of -b zoals: goud, web
Woorden die eindigen op -nk zoals: bank, pink
Woorden die eindigen op -ch(t) zoals: lach, bocht
Woorden die beginnen met schr zoals: schram, schrijf
Verkleinwoorden zoals: muisje, boompje, stoeltje
Woorden die eindigen op -a, -o of -u zoals: sla, vlo, nu

Rekenen groep 1/ 2
De rekenlessen zullen gaan over geld, rangtelwoorden en gewicht.
Tijdens spelsituaties maken de kleuters kennis met betalen en geld teruggeven.
Rangtelwoorden zijn woorden als eerste, tweede, enz. Maar ook voorste, laatste, middelste...
Bij het onderwerp gewicht gaan we kijken wat zwaar is en wat licht. Zwaarder en lichter komen ook aan bod en we gaan gewichten vergelijken.

Rekenen groep 3
We hebben de toets van blok 5 gemaakt dus we gaan verder met blok 6 waarin we onder andere leren aftrekken over de 10, zoals 12-3.
Routes tekenen en beschrijven, lengte van routes bepalen (uit hoeveel blokjes of stapjes bestaat de route), richtingaanwijzingen volgen en hierbij komen de begrippen links, rechts, boven, beneden, rechtdoor en achteruit aan de orde.
Optellen over de 10, zoals 6+7.

Leestalent groep 3
Wij besteden op school erg veel aandacht aan lezen en voorlezen. Het is van belang dat kinderen zelf veel lezen. Om het lezen te bevorderen zijn de kinderen lid geworden van de Leestalent club.
Met de Leestalent club willen we kinderen motiveren om meer te gaan lezen. Méér lezen leidt tot makkelijker en beter lezen. Dit heeft een positief effect op het leesplezier van kinderen en is mede bepalend voor het schoolsucces. We hebben daarom met de leerlingen afspraken gemaakt, de afspraken zijn in de klas besproken en de leerlingen hebben een brief mee naar huis gekregen. Het komt er op neer dat leerlingen ongeveer 4 keer per week 10-15 minuten lezen in een boek dat door het kind is uitgezocht. Meer mag natuurlijk altijd! Er kunnen diploma’s, medailles en zelfs een hoofdprijs verdiend worden.

Unit 4/5/6

Nieuws vanuit de middenbouw

Weer terug op school
Nadat we net weer terug op school waren, was het al snel weer vakantie. Nu zijn we weer met frisse moed begonnen. Tijdens de vakantie konden we genieten van ijs en zon, dus wat wilden we nog meer!

Rots en Water
Groep 6 heeft vandaag de laatste Rots en Water les gehad.
Dit keer niet in het Dorpshuis, maar in de speelhal op school.
De leerlingen van groep 4 zullen op maandagochtend 8 maart gaan starten met het Rots en Water programma. Iedere leerling heeft een brief mee naar huis gekregen waarin staat wat de lessen inhouden. Bij deze lessen dragen de kinderen hun gymkleding, maar we lopen op blote voeten of anti-slip sokken.

Spreekbeurt/boekenkring
In groep 6 zijn er nog een aantal leerlingen niet aan de beurt geweest voor hun boekenkring, met deze leerlingen worden nieuwe afspraken gemaakt. Groep 5 en 6 starten ook met de spreekbeurten, hiervoor geeft de leerkracht eerst een voorbeeld spreekbeurt, daarna krijgen de kinderen een brief mee waarin staat waar de spreekbeurt aan moet voldoen. Groep 4 gaat beginnen met de boekenkring, ook hier zal de juf eerst een voorbeeld geven waarna de kinderen een begeleidende brief met aandachtspunten mee zullen krijgen.

Toetsen groep 4
Taaltoets: 11 maart
Woordendictee: 11 maart
Zinnendictee: 22 maart
Rekentoets: 1 april (deel 1) + 6 april (deel 2)

Toetsen groep 5
Woordendictee: 5 maart
Taaltoets: 11 maart
Zinnendictee: 12 maart
Natuur & Techniek: 25 maart
Geschiedenis: 30 maart
Rekentoets: 31 maart (deel 1) + 1 april (deel 2)

Toetsen groep 6
Woordendictee: 8 maart
Taaltoets: 11 maart
Zinnendictee: 12 maart
Geschiedenis: 24 maart
Natuur & Techniek: 30 maart
Topotoets: 31 maart
Rekentoets: 1 april (deel 1) + 6 april (deel 2)

In de week van 15 maart zullen we in alle groepen gaan beginnen met het afnemen van de Cito toetsen.

WO (wereldoriëntatie)
Groep 4 heeft mogen ervaren wat je zoal moet kunnen als je astronaut wil worden. We hebben onze ogen getest, ondersteboven getekend en met dikke handschoenen aan geprobeerd een draad door het oog van een naald te halen.
20210301_141631
20210301_141608

Unit 7/8

Nieuws vanuit de bovenbouw

Wat hebben we genoten van de voorjaarsvakantie. Het was heerlijk weer om lekker buiten te spelen en te genieten van de zon. Afgelopen maandag zijn we weer met alle leerlingen gestart. We hopen dat we de laatste maanden op school mogen doorbrengen zonder onderbreking van een nieuwe lockdown.

Rapport
Vandaag hebben de leerlingen hun rapport meegekregen. Hierin vindt u een informatiebrief met daarin de data en tijden van de rapportgesprekken. Mocht deze tijd u niet schikken dan horen wij het graag, zodat we een andere afspraak kunnen plannen.

Citotoetsen
In week 11 en 12 worden de Citotoetsen afgenomen. Wilt u hiermee rekening houden bij het plannen van afspraken?

Toetsen groep 8
Spelling: zinnendictee vrijdag 12 maart
Taal: thema 5 maandag 8 maart
Topo: toets B maandag 8 maart
WO: geschiedenis dinsdag 23 maart

Toetsen groep 7
Spelling: zinnendictee vrijdag 12 maart
Taal: thema 5 maandag 8 maart
Topo: toets B vrijdag 12 maart
WO: geschiedenis dinsdag 23 maart
Fluvium_logo_wit